Mu ye kwa litaba za mwahali

Mu ye fa kalulo ya bubeli ya litaba ze li teñi

Mu ye kwa litaba za mwahali

Lipaki za Jehova

Silozi

Bibele ya fa Intaneti | BIBELE YA TOLOKO YA LIFASI LELINCA

Jobo 13:1-28

13  “Ki cwalo, meeto aka aiponezi lika zeo kaufela,Mazebe aka autwile litaba zeo ni kuliutwisisa.  Zemuziba, naliziba ni na; Hamu nifiti ku sesiñwi.   Haili na, nenika tabela kubulela ku Yamaata Kaufela kasibili;Niitakaleza kuzeka taba yaka ni Mulimu.+   Kono mina munitameleza litaba za buhata;Kaufelaa mina mu baalafi babasina tuso.+   Hane mukakuza feela,Nemuka bonisa kuli munani butali.+   Nikupa kuli muutwe mabaka enifa,Mi muteeleze ku zeniikupela ka mulomo waka.   Kana mukayemela Mulimu ka kubulela litaba zesika luka,Mi kana muka muyemela ka kubulela litaba za buhata?   Kana mukayema kwa lineku lahae,*Kana mukalika kuzeka taba ya Mulimu wa niti?   Kana nemuka siyala muiketile hanaaka mitatuba?+ Kana nemuka mupuma sina momukona kupumela mutu yakona kushwa? 10  Kaniti uka mikalimelaHaiba mulika kubonisa ketululo+ ka kupata. 11  Kana kukutekeha kwahae hakuna kumisabisaMi kana hamuna kukenelwa ki sabo kabakala hae? 12  Manzwi amina abutali* ki linguli zeezizwe fa mufuse;Lika zemuisileleza ka zona* halisika tiya, liswana sina lisilelezo zeezizwe fa lizupa. 13  Hamukuze, kuli nibulele. Mi sesika nitahela kaufela sinitahele! 14  Kiñi senika ikenyeza mwa kozi*Ni kubeya bupilo bwaka mwa mazoho aka? 15  Niha naaka nibulaya, nenika zwelapili kulibelela;+Nenika zeka taba yaka* fapilaa hae. 16  Fo naaka nipilisa,+Kakuli hakuna mutu yasasabi Mulimu* yakona kutaha fapilaa hae.+ 17  Hamuteeleze hande manzwi aka;Muutwe litaba zenibulela. 18  Hamubone cwale, nilukisize taba ya muzeko waka;Naziba kuli hanisika fosa. 19  Ki mañi yakazeka ni na? Nenika shwa hane nikakuza feela!* 20  Mawe Mulimu, nikupa feela kuli uniezeze lika zepeli,* Kuli nisike naipata wena: 21  Hakuzwise lizoho lahao lelibukiti ku na, ulikasheze kwahule,Mi usike wanisabisa ka zesabisa zahao.+ 22  Ubize mi nikaalaba,Kamba unituhele nibulele, mi unialabe. 23  Ki lifi lifoso zaka ni libi zaka? Unizibise mulatu waka ni sibi saka. 24  Upatelañi pata yahao+Mi kiñi hau niinga kuli ni sila sahao?+ 25  Kana ukasabisa litali lelifefulwa ki moyaKamba kumatisa mataka aomile? 26  Kakuli uzwelapili kuñola litaba zemaswe zenitamelezwa,Mi utokwa kuli niikalabele libi zenikile naeza kwa bunca bwaka. 27  Ubeile mahutu aka mwa likulo,Utatubisisa linzila zaka kaufela,Mi ulondota mutala kaufela wa mahutu aka. 28  Mutu* ubola sina molibolela lika zeñwi,Sina siapalo sesicilwe ki mafele.

Litaluso ze kwatasi

Kamba “muka muyemela ka sobozi.”
Kamba “asalibalehi.”
Linzwi ka linzwi, “Litebe zamina.”
Linzwi ka linzwi, “Nikalwalelañi nama yaka ka meeno?”
Kamba “Nenika yemela linzila zaka.”
Kamba “mutu yali mukwenuheli.”
Kamba mwendi, “Haiba uteñi, nikakuza mi nishwe.”
Linzwi ka linzwi, “Feela usike waeza ku na lika zepeli.”
Linzwi ka linzwi, “yena,” mwendi ili kutalusa Jobo.