Mwa ku fumanela litaba ka bunolo

Mukete puo

Mu ye fa kalulo ya bubeli ya litaba ze li teñi

Mu ye kwa litaba za mwahali

Mu ye kwa litaba za mwahali

Lipaki za Jehova

Silozi

Bibele ya fa Intaneti

BIBELE YA TOLOKO YA LIFASI LELINCA

JOBO

Litaba ze Mwahali—Jobo

 • 1

  • Busepahali bwa Jobo ni sifumu sahae (1-5)

  • Satani ukakanya busepahali bwa Jobo (6-12)

  • Jobo usinyehelwa ki maluwo ahae mi ushwelwa ki bana (13-19)

  • Jobo haanyazi Mulimu (20-22)

 • 2

  • Satani hape ukakanya busepahali bwa Jobo (1-5)

  • Satani ulumelezwa kunata Jobo ka butuku bwa fa mubili (6-8)

  • Musalaa Jobo uli: “Nyefula Mulimu kuli ushwe!” (9, 10)

  • Balikani ba Jobo babalaalu bapunya (11-13)

 • 3

  • Jobo uliloka ka za kupepwa kwahae (1-26)

   • Ubuza libaka haanyanda (20, 21)

 • 4

  • Elifazi ubulela lwapili (1-21)

   • Usheununa busepahali bwa Jobo (7, 8)

   • Ubulela lushango lwa sibupiwa sa moya (12-17)

   • ‘Mulimu hasepi batanga bahae’ (18)

 • 5

  • Elifazi uzwelapili kubulela (1-27)

   • ‘Mulimu uswasa bababutali mwa bupumi bwabona’ (13)

   • ‘Jobo asike ahana kukalimelwa ki Mulimu’ (17)

 • 6

  • Jobo waalaba (1-30)

   • Utalusa kuli waswanela kuliloka (2-6)

   • Baomba-ombi bahae banani bupumi (15-18)

   • “Manzwi a niti hautwisi butuku!” (25)

 • 7 Jobo uzwelapili kualaba (1-21)

  •  

   • Bupilo buswana sina musebezi wa kuhapelezwa (1, 2)

   • “Kiñi hau niyemi?” (20)

 • 8

  • Bilidadi ubulela lwapili (1-22)

   • Utalusa kuli bana ba Jobo baezize sibi (4)

   • ‘Kambe u mutu yakenile, Mulimu naaka kusileleza’ (6)

   • Utalusa kuli Jobo haasabi Mulimu (13)

 • 9

  • Jobo waalaba (1-35)

   • Mutu yakona kushwa haakoni kuzeka ni Mulimu (2-4)

   • ‘Mulimu ueza lika zesakonwi kubatisiswa’ (10)

   • Hakuna yakona kuzeka ni Mulimu (32)

 • 10

  • Jobo uzwelapili kualaba (1-22)

   • ‘Ki kabakalañi Mulimu haanilwanisa?’ (2)

   • Mulimu ubapanywa ku Jobo yakona kushwa (4-12)

   • “Niimuluhe hanyinyani” (20)

 • 11

  • Zofari ubulela lwapili (1-20)

   • Utameleza Jobo kuli ubulezi manzwi asina tuso (2, 3)

   • Ubulelela Jobo kuli atuhele bumaswe (14)

 • 12

  • Jobo waalaba (1-25)

   • “Hamu nifiti ku sesiñwi” (3)

   • “Nifetuhile nto yesehiwa” (4)

   • ‘Butali bufumanwa ku Mulimu’ (13)

   • Mulimu ufita baatuli ni malena (17, 18)

 • 13

  • Jobo uzwelapili kualaba (1-28)

   • ‘Nenika tabela kubulela ku Mulimu’ (3)

   • “Mu baalafi babasina tuso” (4)

   • “Naziba kuli hanisika fosa” (18)

   • Ubuza libaka Mulimu hamuunga sina sila (24)

 • 14

  • Jobo uzwelapili kualaba (1-22)

   • Mutu upila nako yekuswani mi bupilo bwahae butezi liziyezi (1)

   • “Kunani sepo nihaiba ka za kota” (7)

   • ‘Mawe, kambe neuka nipata mwa Libita!’ (13)

   • “Haiba mutu ashwa, kana wakona kupila hape?” (14)

   • Mulimu ukanyolelwa musebezi wa mazoho ahae (15)

 • 15

  • Elifazi ubulela lwabubeli (1-35)

   • Utalusa kuli Jobo haasabi Mulimu (4)

   • Utalusa kuli Jobo unani buikuhumuso (7-9)

   • “Mulimu hasepi babakenile bahae” (15)

   • ‘Mutu yanyanda ki yamaswe’ (20-24)

 •  16

  • Jobo waalaba (1-22)

   • “Mu baomba-ombi babakataza!” (2)

   • Utalusa kuli Mulimu ulibisa masho ahae kuyena (12)

 • 17

  • Jobo uzwelapili kualaba (1-16)

   • “Nipotolohilwe ki basheununi” (2)

   • “Unifetuzi nto yesheununwa” (6)

   • “Libita likaba lona ndu yaka” (13)

 • 18

  • Bilidadi ubulela lwabubeli (1-21)

   • Utalusa zekaezahala kwa baezalibi (5-20)

   • Utalusa kuli Jobo haazibi Mulimu (21)

 • 19

  • Jobo waalaba (1-29)

   • Uhana linyazo za babatwi ki balikani bahae (1-6)

   • Ubulela kuli uyubekilwe (13-19)

   • “Muliululi waka wapila” (25)

 • 20

  • Zofari ubulela lwabubeli (1-29)

   • Uikutwa kulwahiwa ki Jobo (2)

   • Utalusa kuli Jobo ki mutu yamaswe (5)

   • Utalusa kuli Jobo utabela sibi (12, 13)

 • 21

  • Jobo waalaba (1-34)

   • ‘Ki kabakalañi babamaswe habakondisa?’ (7-13)

   • Uswabisa babatwi ki baomba-ombi bahae (27-34)

 • 22

  • Elifazi ubulela lwabulaalu (1-30)

   • ‘Kana mutu wakona kutusa Mulimu?’ (2, 3)

   • Utameleza Jobo kuli unani mukwañuli ni kuli haezangi hande babañwi (9)

   • ‘Ukutele ku Mulimu mi ukapila hande hape’ (23)

 • 23

  • Jobo waalaba (1-17)

   • Ubata kufitisa taba yahae ku Mulimu (1-7)

   • Ubulela kuli haakoni kufumana Mulimu (8, 9)

   • “Nizwezipili kuzamaya mwa nzila yahae nisakeluhi” (11)

 • 24

  • Jobo uzwelapili kualaba (1-25)

   • ‘Ki kabakalañi Mulimu hasatomi nako?’ (1)

   • Ubulela kuli Mulimu ulumeleza bumaswe (12)

   • Baezalibi balata lififi (13-17)

 • 25

  • Bilidadi ubulela lwabulaalu (1-6)

   • ‘Mutu ukona kuba cwañi yasina mulatu fapilaa Mulimu?’ (4)

   • Utalusa kuli busepahali bwa mutu ki bwa mbango (5, 6)

 • 26

  • Jobo waalaba (1-14)

   • ‘Utusize hahulu batu babasina maa­ta!’ (1-4)

   • ‘Mulimu upahekile lifasi fa nto yesiyo’ (7)

   • ‘Ze kwa mingundo feela ya linzila za Mulimu’ (14)

 • 27

  • Jobo uikatulela kuzwelapili kusepahala (1-23)

   • “Hanina kutuhela kusepahala” (5)

   • Babasa sabi Mulimu habana sepo (8)

   • “Ki kabakalañi hamubulela manzwi asina tuso?” (12)

   • Babamaswe habana kufumana sesiñwi (13-23)

 • 28

  • Jobo ubapanya maluwo a lifasi kwa butali (1-28)

   • Buikatazo bwa batu bwa kulafa butale (1-11)

   • Butali ki bwa butokwa hahulu kufita lipelela (18)

   • Kusaba Jehova ki bona butali sakata (28)

 • 29

  • Jobo uhupula mazazi anaaikola bupilo asika tahelwa kale ki litiko (1-25)

   • Kukutekiwa kwa munyako wa muleneñi (7-10)

   • Katulo yelukile yanaanani yona kwamulaho (11-17)

   • Mañi ni mañi naateeleza kwa kelezo ya Jobo (21-23)

 • 30

  • Jobo utalusa bupilo bwahae bobucincize (1-31)

   • Usehiwa ki batu babasina tuso (1-15)

   • Hakuna baba mutusa (20, 21)

   • “Litalo laka lifetuhile lelinsu” (30)

 • 31

  • Jobo uyemela busepahali bwahae (1-40)

   • “Tumelelano ni meeto aka” (1)

   • Ukupa kuli Mulimu amupime (6)

   • Haki mubuki (9-12)

   • Haana lilato la masheleñi (24, 25)

   • Halapeli milimu ya maswaniso (26-28)

 • 32

  • Elihu yali mwanana ukena mwa puisano (1-22)

   •  Uhalifisizwe ki Jobo ni balikani ba Jobo (2, 3)

   • Naalibelezi ka likute asika bulela kale sesiñwi (6, 7)

   • Buhulu ka ilibona feela habufi mutu butali (9)

   • Elihu ubata hahulu kubulela (18-20)

 • 33

  • Elihu unyaza Jobo kabakala kuikunga kuba yalukile (1-33)

   • Tiululo ifumanwi (24)

   • Kukutelwa ki maa­ta a kwa bunca (25)

 • 34

  • Elihu ubonisa kuli Mulimu unani katulo yelukile ni linzila zelukile (1-37)

   • Jobo naaize Mulimu naasika muatula ka kuluka (5)

   • Mulimu wa niti haezi bumaswe (10)

   • Jobo haa­na zibo (35)

 • 35

  • Elihu ubonisa kusaluka kwa mubonelo wa Jobo (1-16)

   • Jobo naaize ulukile hahulu kufita Mulimu (2)

   • Mulimu ki yapahami hahulu, haamiwi ki sibi (5, 6)

   • Jobo alibelele Mulimu (14)

 • 36

  • Elihu ukanyisa butuna bwa Mulimu bobusa konwi kubatisiswa (1-33)

   • Babaipeya kuutwa bapila hande; babasa sabi Mulimu bahaniwa (11-13)

   • ‘Ki ufi muluti yaswana ni Mulimu?’ (22)

   • Jobo uswanela kulumba Mulimu (24)

   • “Mulimu ki yomutuna kufita moluzibela” (26)

   • Mulimu uzamaisa pula ni mamonyi (27-33)

 • 37

  • Maa­ta a lika zebupilwe apatulula butuna bwa Mulimu (1-24)

   • Mulimu wakona kuyemisa misebezi ya batu (7)

   • “Unahanisise misebezi yekomokisa ya Mulimu” (14)

   • Batu habakoni kuutwisisa Mulimu (23)

   • Hakuna mutu yaswanela kunahana kuli utalifile (24)

 • 38

  • Jehova uluta tuto ka kutalusa bunyinyani bwa mutu (1-41)

   • ‘Neuli kai hane nibupa lifasi?’ (4-6)

   • Bana ba Mulimu nebahuwelelize ka milumbeko (7)

   • Lipuzo ka za lika zebupilwe (8-32)

   • “Milao yezamaisa mahalimu” (33)

 • 39

  • Lifolofolo zebupilwe libonisa kutokwa zibo kwa mutu (1-30)

   • Lipuli za mwa malundu ni mazwii (1-4)

   • Mbongolo ya mwa naheñi (5-8)

   • Poho ya mwa naheñi (9-12)

   • Mpye (13-18)

   • Pizi (19-25)

   • Kañoti ni mbande (26-30)

 • 40

  • Lipuzo zeñwi zezwa ku Jehova (1-24)

   • Jobo uitumelela kuli haa­na sa kubulela (3-5)

   • “Kana wakona kukakanya katulo yaka yelukile?” (8)

   • Mulimu utalusa maa­ta a Behemoti (15-24)

 • 41

  • Mulimu utalusa Leviatani yemakaza (1-34)

 • 42

  • Jobo ualaba Jehova (1-6)

  • Balikani ba Jobo babalaalu banyaziwa (7-9)

  • Jehova ukutiseza Jobo zanaanani zona (10-17)

   • Bana ba Jobo babashimani ni babasizana (13-15)