Mwa ku fumanela litaba ka bunolo

Mukete puo

Mu ye fa kalulo ya bubeli ya litaba ze li teñi

Mu ye kwa litaba za mwahali

Mu ye kwa litaba za mwahali

Lipaki za Jehova

Silozi

Bibele ya fa Intaneti

BIBELE YA TOLOKO YA LIFASI LELINCA

Joani 17:1-26

LITABA ZE MWAHALI

  • Tapelo ya Jesu ya mafelelezo ni baapositola bahae (1-26)

    • Kuziba Mulimu kutahisa bupilo bobusa feli (3)

    • Bakreste haki ba lifasi (14-16)

    • “Linzwi lahao ki yona niti” (17)

    • “Nizibahalize libizo lahao” (26)

17  Jesu abulela lika ze, mi ainulela meeto ahae kwa lihalimu, ali: “Ndate, nako ifitile. Ukanyise mwanaa hao, kuli mwana akukanyise,+  sina hau mufile maata fahalimwaa batu kaufela,+ ilikuli akone kufa bupilo bobusa feli+ ku beu mufile kaufela.+  Kuli bafumane bupilo bobusa feli,+ batokwa kuzwelapili kukuziba,* wena Mulimu anosi wa niti,+ ni yene ulumile, yena Jesu Kreste.+  Nikukanyisize mwa lifasi,+ mi nifelize musebezi ou nifile kueza.+  Cwale Ndate, unikanyise kwatuko ahao ka kanya yene ninani yona hane nili bukaufi ni wena pili lifasi lisika ba kale teñi.+  “Nibonahalize* libizo lahao kwa batu bane unifile mwa lifasi.+ Neli bahao, mi neu nifile bona, mi bamamezi* linzwi lahao.  Cwale ki kale baziba kuli lika kaufela zene unifile lizwa ku wena;  kakuli nibafile manzwi ene unifile,+ mi baaamuhezi mi bazibile luli kuli nenitile sina muyemeli wahao,+ mi balumezi kuli neu nilumile.+  Nikupela bona; hanikupeli lifasi, kono nikupela beu nifile, kakuli ki bahao; 10  mi lika kaufela zeli zaka ki zahao, mi zahao ki zaka,+ mi nikanyisizwe mwahalaa bona. 11  “Hanisa liyo mwa lifasi, kono bona ba mwa lifasi,+ mi nitaha ku wena. Ndate Yakenile, ubasileleze+ kabakala libizo lahao leu nifile, ilikuli babe alimuñwi* sina luna haluli alimuñwi.*+ 12  Hane nisainzi ni bona, neni basilelezanga+ kabakala libizo lahao leu nifile; mi nibasilelelize, mi ku bona hakuna nihaiba alimuñwi yasinyehile+ kwandaa mwanaa sinyeho,+ ilikuli liñolo litalelezwe.+ 13  Kono cwale nitaha ku wena, mi nibulela lika ze mwa lifasi, kuli tabo yaka ikwanelele ku bona.+ 14  Nibafile linzwi lahao, kono lifasi libatoile, kakuli haki ba lifasi,+ sina na, hanisi wa lifasi. 15  “Hanikupi kuli ubazwise mwa lifasi, kono kuli ubasileleze kabakala yamaswe.+ 16  Haki ba lifasi,+ sina na, hanisi wa lifasi.+ 17  Ubakenise* ka niti;+ linzwi lahao ki yona niti.+ 18  Sina hane unilumile mwa lifasi, ni na, nibalumile cwalo mwa lifasi.+ 19  Mi niikenisa kabakala bona, kuli ni bona bakeniswe ka niti. 20  “Hanikupeli bona feela, kono nikupela ni babalumela ku na ka linzwi labona, 21  kuli kaufelaa bona babe alimuñwi,+ sina wena Ndate hauswalisani ni na, ni na haniswalisani ni wena,+ kuli ni bona baswalisane ni luna, ilikuli lifasi lilumele kuli neu nilumile. 22  Nibafile kanya yeu nifile, kuli babe alimuñwi sina feela luna haluli alimuñwi.+ 23  Na niswalisani ni bona ni wena uswalisani ni na, kuli babe babapetehile mwa buñwi,* kuli lifasi lizibe kuli neu nilumile ni kuli ubalatile sina mou nilatezi. 24  Ndate, nibata kuli beu nifile babe ni na koniinzi,+ kuli babone kanya yeu nifile, kakuli unilatile pili lifasi lisika ba kale teñi.+ 25  Ndate yalukile, lifasi kaniti halisika kuziba,+ kono na nikuzibile,+ mi ba, bazibile kuli neu nilumile. 26  Nizibahalize libizo lahao ku bona mi nika lizibahaza,+ kuli lilato leu nilatile ka lona libe ku bona mi na niswalisane ni bona.”+

Litaluso ze kwatasi

Kamba “batokwa kuzwelapili kuba ni zibo yahao.”
Kamba “Nizibahalize.”
Kamba “bautwile.”
Kamba “baswalisane.”
Kamba “haluswalisani.”
Kamba “Ubakauhanye.”
Kamba “baswalisane ka kutala.”