Mwa ku fumanela litaba ka bunolo

Mukete puo

Mu ye fa kalulo ya bubeli ya litaba ze li teñi

Mu ye kwa litaba za mwahali

Mu ye kwa litaba za mwahali

Lipaki za Jehova

Silozi

Bibele ya fa Intaneti

BIBELE YA TOLOKO YA LIFASI LELINCA

JOANI

Joani—Litaba ze Mwahali

 • 1

  • Linzwi lifetuha nama (1-18)

  • Bupaki bwanaafile Joani Mukolobezi (19-28)

  • Jesu ki Ngunyana wa Mulimu (29-34)

  • Balutiwa ba Jesu bapili (35-42)

  • Filipi ni Natanaele (43-51)

 • 2

  • Mukiti wa linyalo kwa Kana; kufetula mezi kuba waine (1-12)

  • Jesu ukenisa tempele (13-22)

  • Jesu uziba ze ku mutu (23-25)

 • 3

  • Jesu ni Nekudema (1-21)

   • Kupepwa sinca (3-8)

   • Mulimu naalatile lifasi (16)

  • Bupaki bwa Joani bwa mafelelezo ka za Jesu (22-30)

  • Yazwa kwahalimu (31-36)

 • 4

  • Jesu ni musali wa Musamaria (1-38)

   • Mulapele Mulimu “ka moya ni ka niti” (23, 24)

  • Masamaria babañata balumela ku Jesu (39-42)

  • Jesu ufolisa mwanaa nduna (43-54)

 • 5

  • Muuna yakula wafoliswa kwa Betesda (1-18)

  • Jesu ufiwa maata ki Ndatahe (19-24)

  • Babashwile bakautwa linzwi la Jesu (25-30)

  • Litaba ka za Jesu (31-47)

 • 6

  • Jesu ufepa ba 5,000 (1-15)

  • Jesu uzamaya fa mezi (16-21)

  • Jesu ki “sinkwa sa bupilo” (22-59)

  • Babañata basitataliswa ki manzwi a Jesu (60-71)

 • 7

  • Jesu kwa Mukiti wa Litabernakele (1-13)

  • Jesu uluta kwa mukiti (14-24)

  • Mibonelo yeshutana ka za Kreste (25-52)

 • 8

  • Ndate ufa bupaki ka za Jesu (12-30)

   • Jesu ki “liseli la lifasi” (12)

  • Bana ba Abrahama (31-41)

   • “Niti ika milukulula” (32)

  • Bana ba Diabulosi (42-47)

  • Jesu ni Abrahama (48-59)

 • 9

  • Jesu ufolisa muuna yanaapepilwe ali sibofu (1-12)

  • Muuna yafolisizwe ubuziwa ki Bafalisi (13-34)

  • Bubofu bwa Bafalisi (35-41)

 • 10

  • Balisana ni milaka ya lingu (1-21)

   • Jesu ki mulisana yomunde (11-15)

   • “Ninani lingu zeñwi” (16)

  • Majuda bakopana ni Jesu kwa Mukiti wa Kakulo (22-39)

   • Majuda babañata bahana kulumela (24-26)

   •  “Lingu zaka liteeleza kwa linzwi laka” (27)

   • Mwana uswalisana ni Ndate (30, 38)

  • Babañata mwabuse bwa Jordani balumela (40-42)

 • 11

  • Lifu la Lazaro (1-16)

  • Jesu uomba-omba Mareta ni Maria (17-37)

  • Jesu uzusa Lazaro (38-44)

  • Mulelo wa kubulaya Jesu (45-57)

 • 12

  • Maria usela Jesu oli kwa mahutu (1-11)

  • Jesu ukena sina mulena (12-19)

  • Jesu upolofita za lifu lahae (20-37)

  • Kutokwa tumelo kwa Majuda kutaleleza bupolofita (38-43)

  • Jesu naatezi kuto pilisa lifasi (44-50)

 • 13

  • Jesu utapisa mahutu a balutiwa bahae (1-20)

  • Jesu ubulela kuli Judasi uka mubeteka (21-30)

  • Mulao omunca (31-35)

   • “Haiba mulatana mwahalaa mina” (35)

  • Jesu upolofita kuli Pitrosi uka mulatula (36-38)

 • 14

  • Jesu ki yena feela nzila ya kuya ku Ndate (1-14)

   • ‘Ki na nzila, niti, ni bupilo’ (6)

  • Jesu usepisa moya okenile (15-31)

   • “Ndate ki yomuhulu ku na” (28)

 • 15

  • Swanisezo ya kota ya veine ya niti (1-10)

  • Taelo ya kubonisa lilato leliswana ni la Kreste (11-17)

   • ‘Hakuna lilato lelifita le’ (13)

  • Lifasi litoile balutiwa ba Jesu (18-27)

 • 16

  • Balutiwa ba Jesu bakona kubulaiwa (1-4a)

  • Musebezi wa moya okenile (4b-16)

  • Maswabi a balutiwa akafetuha tabo (17-24)

  • Jesu utuzi lifasi (25-33)

 • 17

  • Tapelo ya Jesu ya mafelelezo ni baapositola bahae (1-26)

   • Kuziba Mulimu kutahisa bupilo bobusa feli (3)

   • Bakreste haki ba lifasi (14-16)

   • “Linzwi lahao ki yona niti” (17)

   • “Nizibahalize libizo lahao” (26)

 • 18

  • Judasi ubeteka Jesu (1-9)

  • Pitrosi uitusisa mukwale (10, 11)

  • Jesu uiswa ku Annasi (12-14)

  • Pitrosi ulatula Jesu lwapili (15-18)

  • Jesu fapilaa Annasi (19-24)

  • Pitrosi ulatula Jesu lwabubeli ni lwabulaalu (25-27)

  • Jesu fapilaa Pilato (28-40)

   • “Mubuso waka haki wa lifasi le” (36)

 • 19

  • Jesu washapakiwa ni kusheununwa (1-7)

  • Pilato ubuza Jesu hape (8-16a)

  • Jesu ukokotelwa fa kota kwa Gologota (16b-24)

  • Lika zasiyela Jesu bo mahe (25-27)

  • Lifu la Jesu (28-37)

  • Kubulukiwa kwa Jesu (38-42)

 • 20

  • Libita lelili mukungulu (1-10)

  • Jesu ubonahala ku Maria Magdalena (11-18)

  • Jesu ubonahala kwa balutiwa bahae (19-23)

  • Tomasi wakakanya kono wakolwa hasamulaho (24-29)

  • Mulelo wa muputo wo (30, 31)

 • 21

  • Jesu ubonahala kwa balutiwa bahae (1-14)

  • Pitrosi ubonisa kuli walata Jesu (15-19)

   • “Fepa lingunyana zaka” (17)

  • Zekaezahala ku mulutiwa yanaalatwa ki Jesu (20-23)

  • Mafelelezo (24, 25)