Mu ye kwa litaba za mwahali

Mu ye fa kalulo ya bubeli ya litaba ze li teñi

Mu ye kwa litaba za mwahali

Lipaki za Jehova

Silozi

Bibele ya fa Intaneti | BIBELE YA TOLOKO YA LIFASI LELINCA

Jeremia 9:1-26

LITABA ZE MWAHALI

  • Kutomoha pilu kwa Jeremia (1-3a)

  • Jehova uzekisa Juda (3b-16)

  • Kulila kabakala Juda (17-22)

  • Kuitumba kabakala kuziba Jehova (23-26)

9  Mawe, kambe toho yaka ki siliba sa mezi,Kambe meeto aka ki liweluwelu la miyoko!+ Fohe, musihali ni busihu, nenika lilaBababulailwe ba sicaba saka.   Mawe, kambe ninani matibelelo a bazamai mwa lihalaupa! Fo, nenika siya sicaba sahesu ni kuzwa ku bona,Kakuli kaufelaa bona ki babuki,+Ki sikwata sa bapumi.   Bakopamisa malimi abona inge buta;Mwa naha kutezi buhata isiñi busepahali.+ “Bumaswe bwabona buzwelapili kuekezeha,Mi haba niisi pilu,”+ kubulela Jehova.   “Mutu ni mutu aitibelele kabakala yomuñwi,Mi musike mwasepa nihaiba mwanahabo mina. Kakuli mwanahabo mutu kaufela ki mubeteki,+Mi mutu kaufela ki lisa­wana.+   Mutu ni mutu upuma yomuñwi,Mi hakuna yabulela niti. Balutile malimi abona kubulela buhata.+ Baikatalisa ka kueza lika zemaswe.   Wena upila mwahalaa bupumi. Bahanile kuniziba kabakala bupumi bwabona,” kubulela Jehova.   Kabakaleo, Jehova wa limpi sabulela ki se, uli: “Nika bashengununa ni kubalika,+Kakuli ki sifi hape senika eza ku mwanaa musizana wa sicaba saka?   Lulimi lwabona ki lisho lelibulaya, lelibulela buhata. Ka mulomo wahae mutu ubulelela yomuñwi za kozo,Kono mwa pilu yahae wamubandamena.”   “Kana haniswaneli kubafa koto kabakala litaba zeo?” kubulela Jehova. “Kana haniswaneli kukutiseza bumaswe sicaba sesicwalo?+ 10  Nikabokolola ni kulila malunduNi kuopela pina ya malilo kabakala mafulisezo a lihalaupa,Kakuli zeo licisizwe kuli kusike kwaba ni mutu yafita mwateñi,Mi hakuutwahali limunanu zelila. Linyunywani za lihalimu ni lifolofolo libalehile; liile.+ 11  Jerusalema nika ieza mabunda a macwe,+ misima ya mawawa,+Mi mileneñi ya Juda nika ieza matota, mokusike kwapila mutu.+ 12  Ki mañi yabutali yakona kuutwisisa taba ye? Mulomo wa Jehova ubulelezi mañi kuli azibahaze taba yeo? Ki kabakalañi naha haisinyehile? Ki kabakalañi haicisizwe kuli ibe sina lihalaupa,Kuli kusike kwaba ni mutu yafita mwateñi?” 13  Jehova aalaba, ali: “Ki kabakala kuli bahanile mulao* waka one nibafile, ni kuli habasika ulatelela ni kuu­twa linzwi laka. 14  Kono nebañañelezi kulatelela lipilu zabona,+ mi nebalatelezi maswaniso a Baale, kulikana ni mone balutezwi ki bo ndataa bona.+ 15  Kabakaleo, Jehova wa limpi, yena Mulimu wa Isilaele, sabulela ki se, uli: ‘Bona, nikatahisa kuli sicaba se, sice simela sesibaba, mi nikatahisa kuli banwe mezi anani sifanu.+ 16  Nika ­bahasanyeza mwa macaba aasika zibwa ki bona ni bo ndataa bona,+ mi nika balumela mukwale mwamulaho wabona kufitela nibayu­ndisa.’+ 17  Jehova wa limpi sabulela ki se, uli:‘Mueze ka kutwisiso.Mubize basali babaopela lipina za malilo,+Mubize basali ba likwala batahe, 18  Kuli baakufe mi batumuse sililo saluna,Kuli meeto aluna asuluhe miyokoMi liñobyo zaluna lilote mezi.+ 19  Kakuli mwa Sione kuutwahezi mulumo wa sililo, oli:+ “Lusinyehile hahulu! Maswabi aluna ki amatuna hahulu! Kakuli lusiile naha, mi bawisize mandu aluna.”+ 20  Mina basali, muutwe linzwi la Jehova. Mazebe amina aamuhele linzwi lelizwa mwa mulomo wahae. Mulute bana bamina babasizana sililo se,Mi mulutane pina ya malilo ye.+ 21  Kakuli lifu lilukenezi mwa mahaulo aluna;Likeni mwa litawala zaluna zesilelelizweKuli liinge banana mwa mikwakwaNi mitangana mwa mapatelo.’+ 22  Ubulele, uli: ‘Jehova sabulela ki se, uli: “Litupu za batu likawela fafasi sina musutelo,Sina buloto bobupumilwe ni kusiiwa ki mukutuli,Kusina yalikubukanya.”’”+ 23  Jehova sabulela ki se, uli:+ “Yabutali asike aitumba ka butali bwahae;Yamaa­ta asike aitumba ka maa­ta ahae;Ni yafumile asike aitumba ka bufumu bwahae.”+ 24  “Kono yaitumba, aitumbe ka se: Kuli unani kutwisiso ni zibo ya zaka,+Kuli ki na Jehova, yabonisa lilato lelisa feli, katulo yelukile, ni kuluka mwa lifasi,+Kakuli nitabela zeo,”+ kubulela Jehova. 25  “Bona! Mazazi aataha,” kubulela Jehova, “mi nikafa koto mutu kaufela yaile kwa mupato kono haasika kena luli mwa mupato,+ 26  nikafa koto Egepita+ ni Juda+ ni Edomo+ ni Amoni+ ni Moabi+ ni batu kaufela babakutile milili yabona fa katafunelo babayahile mwa lihalaupa;+ kakuli macaba kaufela haasika kena mwa mupato, mi ba ndu ya Isilaele kamukana habasika kenya lipilu zabona mwa mupato.”+

Litaluso ze kwatasi

Kamba “tuto.”