Mu ye kwa litaba za mwahali

Mu ye fa kalulo ya bubeli ya litaba ze li teñi

Mu ye kwa litaba za mwahali

Lipaki za Jehova

Silozi

Bibele ya fa Intaneti | BIBELE YA TOLOKO YA LIFASI LELINCA

Jeremia 8:1-22

LITABA ZE MWAHALI

  • Sicaba siketa mikwa ya babañata (1-7)

  • Butali bwabona ki bufi kusina linzwi la Jehova? (8-17)

  • Jeremia walila kabakala kutulwa kwa Juda (18-22)

    • “Kana hakuna balusamu mwa Giliadi?” (22)

8  “Ka nako yeo,” kubulela Jehova, “masapo a malena ba Juda, masapo a manduna bahae, masapo a baprisita, masapo a bapolofita, ni masapo a babayahile mwa Jerusalema akazwisiwa mwa mabita aona.  Akayanehiwa mwatasaa lizazi ni mwatasaa kweli ni mwatasaa mpi kaufela ya mahalimu, zona linto zene balata, zene basebeleza, zene balatelela, zene babata-bata, ni zene bakubamela.+ Habana kukubukanyiwa kamba kupumbekiwa. Bakaba sina musutelo fafasi.”+  “Mi masiyaleti a lubasi lolumaswe lo, bona babapunyuhile, bakaketa lifu kufita bupilo mwa libaka kaufela zeni balundulezi ku zona,” kubulela Jehova wa limpi.  “Mi ubabulelele, uli: ‘Jehova sabulela ki se, uli: “Kana bakawa ni kusazuha hape? Haiba mutu asikuluha, kikuli yomuñwi ni yena haa­na kusikuluha nji?   Ki kabakalañi sicaba se, sesiyahile mwa Jerusalema, hasizwelapili kusasepahala? Bañañelela bupumi;Bahana kusikuluha.+   Neniisize mamelelo ku bona mi neninze niteeleza, kono nebabulela ka mukwa osika luka. Hakuna mutu yanaabakezi bumaswe bwahae kamba kubuza kuli: ‘Ki sika mañi seniezize?’+ Mutu ni mutu ukutela kwa mikwa ya babañata, inge pizi yematela kwa ndwa.   Nihaiba mombo wa mwa mbyumbyulu waziba linako za mwaha;*Liiba ni kambimbi ni liowanyi libuluka nako yazona ya kukuta.* Kono batu baka bona habautwisisi katulo ya ­Jehova.”’+   ‘Mukona kubulela cwañi kuli: “Lunani butali, mi lunani mulao* wa Jehova”? Kakuli mane siñoliso* sesipuma*+ sa bañoli siitusisizwe feela kwa kuñola buhata.   Bababutali baswabile.+ Basabile mi bakaswalwa. Bahanile linzwi la Jehova,Mi butali bwabona ki bufi? 10  Cwale basali babona nika bafa baa­na basili,Masimu abona nika afa batu basili;+Kakuli kuzwa ku yomunyinyani ka kufitisisa kuisa ku yomuhulu ka kufitisisa, mutu ni mutu uipumanela lika ka bupumi;+Kuzwa ku mupolofita kuya ku muprisita, mutu ni mutu uputelela babañwi.+ 11  Mi balika kufolisa sitombo sa mwanaa musizana wa sicaba saka ka likesha, banze bali:“Kunani kozo! Kunani kozo!” Hailifo kozo haiyo.+ 12  Kana bautwa maswabi kabakala zenyenyisa zebaezize? Habautwi maswabi nihanyinyani! Habazibi ni mokuutwahalela kuba mwa ma­swabi!+ Kabakaleo, bakawa mwahalaa babawile. Hanika bafa koto bakasitatala,’+ kubulela ­Jehova. 13  ‘Hanika bakubukanya, nika bafelisa,’ kubulela Jehova. ‘Hakuna miselo yekasiyala kwa kota ya veine, mi hakuna lifeiga zekasiyala kwa kota ya feiga, mi matali akaletuka. Mi bakalatehelwa ki zene nibafile.’” 14  “Luineziñi fa? Halukopaneñi hamoho mi lukene mwa mileneñi yesilelelizwe,+ luyo shwela mwateñi. Kakuli Jehova Mulimu waluna uka lubulaya,Mi ulufa mezi anani sifanu kuli lunwe,+Bakeñisa kuli lufoselize Jehova. 15  Nelulibelezi kozo, kono hakuna sesinde sesitile,Nelulibelezi nako ya kufoliswa, kono kutile sabo yetuna!+  16  Kwa Dani kuutwahala mulumo wa lipizi zahae zefuta moya.Lipizi zahae halilila, Naha kaufela yazikinyeha. Litaha kuto ca naha ni zekuyona kamukana,Muleneñi ni babapila mwateñi.”  17  “Kakuli nilumela linoha mwahalaa mina,Linoha zenani sifanu zesakonwi kuambelelwa,Mi kaniti lika miluma,” kubulela Jehova.  18  Maswabi aka haafeli;Pilu yaka yakula.  19  Kwa naha ya kwahule kuutwahala muhuwo wa kukupa tusoWa mwanaa musizana wa sicaba saka, yali: “Kikuli Jehova haayo mwa Sione? Kamba kikuli mulena wa Sione haayo mwateñi?” “Ki kabakalañi haba nifoselize ka maswaniso abona akupanga,Ka milimu yabona yesina tuso, ya kusili?”  20  “Nako ya kutulo ifelile, matabula afelile,Kono halusika piliswa!”  21  Niutwa butuku kabakala sitombo sa mwanaa musizana wa sicaba saka;+Niswabile hahulu. Niswelwi ki sabo yetuna.  22  Kana hakuna balusamu mwa Giliadi?+ Kamba kana hakuna mualafi mwateñi?+ Ki kabakalañi mwanaa musizana wa sicaba saka haasika foliswa?+

Litaluso ze kwatasi

Kamba “linako zetomilwe.”
Kamba “kututa.”
Kamba “tuto.”
Kamba “peni.”
Kamba “sa buhata.”