Mu ye kwa litaba za mwahali

Mu ye kwa litaba za mwahali

Lipaki za Jehova

Mukete puo Silozi

Jeremia 52:1-34

LITABA ZE MWAHALI

  • Zedekia ukwenuhela Babilona (1-3)

  • Nebukadenezare uambeka Jerusalema (4-11)

  • Kusinyiwa kwa muleneñi ni tempele (12-23)

  • Batu baisiwa mwa buhapiwa kwa Babilona (24-30)

  • Jojakini ulukululwa mwa tolongo (31-34)

52  Zedekia+ naanani lilimo ze 21 hakala kubusa, mi abusa lilimo ze 11 inzaa li mwa Jerusalema. Libizo la mahe neli Hamutali+ mwanaa Jeremia wa kwa Libina.  Azwelapili kueza zemaswe mwa meeto a Jehova, kulikana ni lika kaufela zanaaezize Joyakimi.+  Neli kabakala buhali bwa Jehova, litaba zeo hane liezahezi mwa Jerusalema ni mwa Juda, kufitela abazwisa fapilaa hae.+ Mi Zedekia afetuhela mulena wa Babilona.+  Ka silimo sabu 9 sa puso ya Zedekia, mwa kweli yabulishumi, ka lizazi labulishumi la kweli yeo, Mulena Nebukadenezare* wa Babilona ataha ni mpi yahae kaufela kuto lwanisa Jerusalema. Batoma mafulo kuli balwanise muleneñi mi bayaha limota kuupotolosa.+  Mi muleneñi waambekiwa kuisa ka silimo sabu 11 sa puso ya Mulena Zedekia.  Mwa kweli yabune, ka lizazi labu 9 la kweli yeo,+ lukupwe neli lolutuna mwa muleneñi, mi batu ba naha nebasina lico.+  Kwa mafelelezo, limota la muleneñi lapunyiwa, mi masole kaufela babaleha ka nako ya busihu ka kufita mwa munyako o mwahalaa mamota amabeli bukaufi ni simu ya mulena, Makaladeya inze bapotolohile muleneñi; mi bazwelapili cwalo ka nzila ya Araba.+  Kono mpi ya Makaladeya yamatisa Mulena Zedekia,+ yayo mufumana mwa lihalaupa la mwa naha ya Jeriko, mi masole bahae kaufela bahasana kumusiya.  Mi Makaladeya baswala mulena ni kumutisa ku mulena wa Babilona kwa Ribila mwa naha ya Hamati, mi amuatula. 10  Mulena wa Babilona abulaya bana ba Zedekia fapilaa hae, mi hape abulaya ni manduna kaufela ba Juda kona ko kwa Ribila. 11  Mi mulena wa Babilona apunya Zedekia meeto,+ amutama mawenge a kopa ni kumuisa kwa Babilona, mi amukenya mwa tolongo kufitela lizazi lashwa. 12  Mwa kweli yabuketalizoho, ka lizazi la bulishumi la kweli yeo, fo kikuli, ka silimo sabu 19 sa puso ya Mulena Nebukadenezare,* yena mulena wa Babilona, Nebuzaradani, yena yo muhulu wa balibeleli, ili mulibeleli wa mulena wa Babilona, ataha mwa Jerusalema.+ 13  Acisa ndu ya Jehova,+ ndu ya mulena, ni mandu kaufela a mwa Jerusalema; acisa ni mandu kaufela amatuna. 14  Mi mamota apotolohile Jerusalema atubiwa ki mpi kaufela ya Makaladeya yeneli ni yomuhulu wa balibeleli.+ 15  Nebuzaradani, yena yomuhulu wa balibeleli, aisa mwa buhapiwa batu babañwi ba mayemo a kwatasi ni batu kaufela bane basiyezi mwa muleneñi. Hape aisa bane batobezi ku mulena wa Babilona, ni likwala kaufela za misebezi ya mazoho.+ 16  Kono Nebuzaradani yomuhulu wa balibeleli asiya babañwi kwa batu ba naha bababotanile hahulu kuli balime masimu a veine ni kueza misebezi ya kuhapelezwa.+ 17  Mi Makaladeya batubaka misumo ya kopa+ ya ndu ya Jehova, ni likoloi+ ni Liwate la kopa+ zeneli mwa ndu ya Jehova, mi baisa kopa yeo kaufela kwa Babilona.+ 18  Bashimba ni lipizana, lifocolo, litimiso za mulilo, mikeke ya kwiti,+ likomoki,+ ni lisebeliso kaufela za kopa zeneitusiswa kwa sebelezo ya kwa tempele. 19  Yomuhulu wa balibeleli aa­nga mikeke,+ lipizana za mulilo, mikeke ya kwiti, lipizana, matomelo a lilambi,+ likomoki, ni mikeke yemiñwi ya kwiti, zeneezizwe fa gauda yesika zwakiwa, ni silivera yesika zwakiwa.+ 20  Haili misumo yemibeli, Liwate, lipoho za kopa ze 12+ fone kutomilwe Liwate, ni likoloi zeneezelizwe ndu ya Jehova ki Mulena Salumoni, bukiti bwa kopa yazona kaufela nebusa konahali kupimiwa. 21  Haili misumo yeo, omuñwi ni omuñwi wayona neueza liñokolwa* ze 18 mwa butelele, muhala wa kupimisa oeza liñokolwa ze 12 neukona kupotoloha musumo ulimuñwi;+ bukima bwa kopa ya musumo nebulikana ni minwana* yemine, mi neunani musima mwahali. 22  Mi toho ya musumo neli ya kopa; butelele bwa toho ya musumo nebueza liñokolwa zeketalizoho;+ mi kanyandi ni lipomegaraneti zenepotolohile toho ya musumo, neliezizwe fa kopa kaufelaa zona. Musumo wabubeli neuswana ni musumo wapili, mi nekuli cwalo ni kwa lipomegaraneti. 23  Nekunani lipomegaraneti ze 96 mwa matuko; mi lipomegaraneti kaufela zenepotolohile kanyandi neli ze 100.+ 24  Yomuhulu wa balibeleli hape aa­nga Seraya+ muprisita yomuhulu, Zefania+ muprisita wabubeli, ni balibeleli ba kwa munyako babalaalu.+ 25  Mi aa­nga mwa muleneñi nduna alimuñwi wa kwa lapa yanaazamaisa masole, ni balikani babatuna ba mulena ba 7 bane bafumanehile mwa muleneñi, hamoho ni muñoli wa muzamaisi wa mpi, yanaabizezanga batu ba naha kwa ndwa, ni baa­na ba 60 kwa batu-tu feela ba naha bane bafumanehile mwa muleneñi. 26  Nebuzaradani, yena yomuhulu wa balibeleli, abaa­nga ni kubaisa ku mulena wa Babilona kwa Ribila. 27  Mulena wa Babilona ababulaela kwa Ribila+ mwa naha ya Hamati. Juda azwiswa cwalo mwa naha yahabo kuiswa mwa buhapiwa.+ 28  Ki ye palo ya batu banaaisize Nebukadenezare* mwa buhapiwa: mwa silimo sabu 7, aisa Majuda babaeza 3,023.+ 29  Mwa silimo sabu 18 sa puso ya Nebukadenezare*+ batu ba 832 bazwiswa mwa Jerusalema. 30  Mwa silimo sabu 23 sa puso ya Nebukadenezare,* Nebuzaradani yomuhulu wa balibeleli aisa Majuda mwa buhapiwa, ili batu ba 745.+ Batu kaufela bane baisizwe mwa buhapiwa neli ba 4,600. 31  Mi ka silimo sabu 37 kuzwa faisezwa mwa buhapiwa Mulena Joyakini+ wa Juda, mwa kweli yabu 12, ka lizazi labu 25 la kweli yeo, Mulena Evili-merodaki wa Babilona, mwa silimo sakala kubusa, alukulula* Mulena Joyakini wa Juda ni kumuzwisa mwa tolongo.+ 32  Abulela ni yena ka sishemo, mi apahamisa lubona lwahae kufita mabona a malena babañwi bane bali ni yena mwa Babilona. 33  Cwale Joyakini atubula liapalo zahae za mwa tolongo, mi mwa mazazi kaufela a bupilo bwahae naacelanga fapilaa mulena wa Babilona. 34  Naafiwa lico zezwa ku mulena wa Babilona, ka zazi ni zazi, mwa mazazi kaufela a bupilo bwahae kufitela lizazi lashwa.

Litaluso ze kwatasi

Linzwi ka linzwi, “Nebukaderezare,” ka muñolelo omuñwi.
Linzwi ka linzwi, “Nebukaderezare,” ka muñolelo omuñwi.
Ñokolwa neieza lisentimita ze 44.5 (mainci aeza 17.5). Mubone Litaba Zeekelizwe B14.
Munwana ulimuñwi mwa bukima neueza lisentimita ze 1.85 (mainci aeza 0.73). Mubone Litaba Zeekelizwe B14.
Linzwi ka linzwi, “Nebukaderezare,” ka muñolelo omuñwi.
Linzwi ka linzwi, “Nebukaderezare,” ka muñolelo omuñwi.
Linzwi ka linzwi, “Nebukaderezare,” ka muñolelo omuñwi.
Linzwi ka linzwi, “ananula toho ya.”