Mu ye kwa litaba za mwahali

Mu ye kwa litaba za mwahali

Lipaki za Jehova

Mukete puo Silozi

Jeremia 46:1-28

LITABA ZE MWAHALI

  • Bupolofita ka za kulwanisa Egepita (1-26)

    • Egepita ikahapiwa ki Nebukadenezare (13, 26)

  • Lisepiso zefiwa Isilaele (27, 28)

46  Ki le linzwi la Jehova lanaabulezi ku mupolofita Jeremia ka za macaba:+  Ku Egepita,+ ka za mpi ya Faro Neko+ mulena wa Egepita, yanaali kwa Nuka ya Eufrati mi naatuzwi kwa Karikemishi ki Mulena Nebukadenezare* wa Babilona mwa silimo sabune sa puso ya Joyakimi+ mwanaa Josiasi, mulena wa Juda:   “Mubaakanye litebenyana zamina* ni litebe zamina zetuna,Mi muye kwa ndwa.   Mutame litolopo kwa lipizi zamina mi mulipahame, mina bapahami ba lipizi. Muitukise mi muapale likuwani zamina za busole. Muloze malumo amina mi muapale liapalo zamina za ndwa za tusipi.   ‘Kiñi habasabile hahulu cwalo? Basweli kukuta mwamulaho, masole babona batubilwe. Babalehile kabakala sabo, masole babona habasika itemuna. Zeebasabisa li mwa maneku kaufela,’ kubulela Jehova.   ‘Babalubilo habakoni kubaleha, mi lindwalume halikoni kubanduka. Kwa mutulo, kwa munanga wa Nuka ya EufratiKi ko basitatalezi ni kuwa.’+   Ki mañi yo yataha inge Nuka ya Nile,Inge linuka za mezi abifile?   Egepita utaha sina Nuka ya Nile,+Sina linuka za mezi abifile,Mi ubulela, uli: ‘Nikananuha ni kuapesa lifasi. Nikayundisa muleneñi ni babapila mwateñi.’   Hamukambame, mina lipizi! Mumate ka lubilo lolusabisa, mina likoloi! Masole habaye,Bo Kushi ni Puti, bona babaswala litebe,+Ni bo Ludimi,+ bona babaswala ni kuhoha* buta.+ 10  “Lizazi leo ki la Mulena Yapahami ka Kufitisisa, yena Jehova wa limpi, ki lizazi la kukutiseza bumaswe kwa lila zahae. Mi mukwale uka bayundisa ni kuifepa mi ukakolwa mali abona, kakuli Mulena Yapahami ka Kufitisisa, yena Jehova wa limpi, ulukisize sitabelo* mwa naha ya kwa mutulo, bukaufi ni Nuka ya Eufrati.+ 11  Ukambamele kwa Giliadi, uyo nga balusamu,+Wena mwalyanjo wa Egepita. Uatisize milyani yahao kusatusi sesiñwi,Kakuli hauna kufumana kalafo.+ 12  Macaba autwile kushubuka kwahao,+Mi muhuwo wahao utezi mwa naha. Kakuli lisole lisitatalela ku lisole leliñwi,Mi bubeli bwabona bawa hamoho.” 13  Ki le linzwi lanaabulezi Jehova ku mupolofita Jeremia ka za Mulena Nebukadenezare* wa Babilona yataha kuto lwanisa naha ya Ege­pita:+ 14  “Mulizibahaze mwa Egepita, mulishaele mwa Migidoli.+ Mulishaele mwa Nofi* ni mwa Takapanesi.+ Mubulele, muli: ‘Hamuyeme mi muitukise,Kakuli mukwale ukayundisa baba mipotolohile kaufela. 15  Ki kabakalañi baa­na bamina babamaa­ta habayundisizwe? Nebasika ba ni bundume,Kakuli Jehova ubawiselize fafasi. 16  Basweli basitatala ni kuwela fafasi ka buñata. Babulelelana, bali: “Hamunanuhe! Lukuteleñi kwa sicaba sahesu, ni kwa naha yalunaKabakala mukwale olunya.”’ 17  Kwateñi bashaezi, bali:‘Faro, mulena wa Egepita ki lilata feela lelisina tuso,Ulatehezwi ki kolo* yahae.’+ 18  ‘Ka na luli yapila,’ kubulela Mulena, yo libizo lahae ki Jehova wa limpi,‘Ukataha* mi ukaba sina lilundu la Tabore+ leli mwahalaa malunduNi sina lilundu la Karmele+ leli kwatuko ni liwate. 19  Utame libyana zahao, kuitukiseza kuiswa mwa buhapiwa,Wena mwanaa musizana yayahile mwa Egepita. Kakuli Nofi* ikaba nto yesabisa hahulu;Ikatumbekwa mulilo* ni kusiyala kusina mutu yayahile mwateñi.+ 20  Egepita iswana sina nkomwana ya sitole yebonahala hande,Kono mabuba aluma aka itaseza kuzwelela kwa mutulo. 21  Nihaiba masole baba ku yena, baabizize kuto mutusa kulwana baswana sina manamani aanunisizwe,Kono ni bona bamenuhile mi kaufelaa bona babalehile. Habasika ba ni bundume,+Kakuli batahezwi ki lizazi la kozi,Yona nako yabona ya kufiwa koto.’ 22  ‘Mulumo wahae uutwahala inge wa noha yemata,Kakuli bamutahela ka maa­ta inze basweli licapu,Inge batu babalema li­kota.* 23  Bakalema mushitu wahae,’ kubulela Jehova, ‘niha neubonahala kuli utibani hahulu. Kakuli ki babañata hahulu kufita nziye, habakonwi kubalwa. 24  Mwanaa musizana wa Egepita ukaswabiswa. Ukafiwa kwa batu ba kwa mutulo.’+ 25  “Jehova wa limpi, yena Mulimu wa Isilaele, sabulela ki se, uli: ‘Cwale nikafa koto Amone+ wa mwa No,*+ ni Faro, ni Egepita, ni milimu yahae,+ ni malena bahae—ki cwalo, nikafa koto Faro ni baba musepile kaufela.’+ 26  “‘Mi nika bafa ku bababata kubabulaya, ku Mulena Nebukadenezare* wa Babilona+ ni batanga bahae. Kono hasamulaho, kukapila batu mwa Egepita sina mone kuinezi mwa linako za kwamulaho,’ kubulela Jehova.+ 27  ‘Haili wena, Jakobo mutangaaka, usike wasaba,Mi usike wangangama, wena Isilaele.+ Kakuli nika kulamulela mwa naha ya kwahuleMi nikalamulela bana* bahao babali mwa naha mobaisizwe mwa buhapiwa.+ Jakobo ukakuta mi ukapila mwa buiketo ni mwa kozo,Kusina yamusabisa.+ 28  Cwale usike wasaba, wena Jakobo mutangaaka,’ kubulela Jehova, ‘kakuli niinzi ni wena. Nikatahisa sinyeho mwahalaa macaba kaufela moni kuhasanyelize,+Kono wena hanina kukuyundisa.+ Nika kufa kalimelo* yekuswanela,+ Kono hanina kukusiya feela nisa kufi koto.’”

Litaluso ze kwatasi

Linzwi ka linzwi, “Nebukaderezare,” ka muñolelo omuñwi.
Ili litebe zenyinyani zeneitusiswanga hañata ki bakunupi ba masho.
Linzwi ka linzwi, “kuhatikela.”
Kamba “pulao.”
Linzwi ka linzwi, “Nebukaderezare,” ka muñolelo omuñwi.
Kamba “Memfisi.”
Linzwi ka linzwi, “nako yetomilwe.”
Fo kikuli, yakakoma Egepita.
Kamba “Memfisi.”
Kamba mwendi, “Ikaba matota.”
Kamba “babalwalela likota.”
Fo kikuli, Tebesi.
Linzwi ka linzwi, “Nebukaderezare,” ka muñolelo omuñwi.
Linzwi ka linzwi, “peu.”
Kamba “hakululo.”