Mu ye kwa litaba za mwahali

Mu ye fa kalulo ya bubeli ya litaba ze li teñi

Mu ye kwa litaba za mwahali

Lipaki za Jehova

Silozi

Bibele ya fa Intaneti | BIBELE YA TOLOKO YA LIFASI LELINCA

Jeremia 43:1-13

LITABA ZE MWAHALI

  • Batu bahana mi baya kwa Egepita (1-7)

  • Linzwi la Jehova litaha ku Jeremia mwa Egepita (8-13)

43  Jeremia haafeza kubulelela batu kaufela manzwi a kamukana aazwa ku Jehova Mulimu wabona, ona manzwi kamukana a Jehova Mulimu wabona, anaa mulumile kubabulelela,  Azaria mwanaa Hoshaya, Johanani+ mwanaa Karea, ni batu kaufela babaikuhumusa, babulelela Jeremia, bali: “Litaba zeubulela ki za buhata! Jehova Mulimu waluna haasika kuluma kuto lubulelela kuli: ‘Musike mwaya kwa Egepita kuyo pila kwateñi.’  Kono Baruki+ mwanaa Neria ki yena ya kususueza kubulela cwalo, kuli lufiwe mwa mazoho a Makaladeya, ilikuli lubulaiwe kamba kuiswa mwa buhapiwa kwa Babilona.”+  Cwale Johanani mwanaa Karea ni bazamaisi kaufela ba limpi ni batu kaufela bahana kumamela linzwi la Jehova la kuli bazwelepili kupila mwa naha ya Juda.  Kono Johanani mwanaa Karea ni bazamaisi kaufela ba limpi baya ni bo masiyaleti kaufela ba Juda bane bakutile kuto pila mwa naha ya Juda kuzwa mwa macaba kaufela mone bahasanezi.+  Baa­nga baa­na, basali, banana, ni bana ba mulena babasizana, ni batu kaufela banaasiile Nebuzaradani,+ yomuhulu wa balibeleli, mwa zamaiso ya Gedalia+ mwanaa Akikami+ mwanaa Shafani,+ hamohocwalo ni mupolofita Jeremia ni Baruki mwanaa Neria.  Mi baya ni bona mwa naha ya Egepita, kakuli nebasika mamela linzwi la Jehova, mane bayo fita ni kwa Takapanesi.+  Cwale linzwi la Jehova lataha ku Jeremia mwa Takapanesi, lali:  “Uunge macwe amatuna ka lizoho lahao, mi uapate mwa daka kwa mulunda wa sitina o kwa munyako wa ndu ya Faro mwa Takapanesi, Majuda inze baiponela. 10  Mi cwale ubabulelele, uli: ‘Jehova wa limpi, yena Mulimu wa Isilaele, sabulela ki se, uli: “Hamubone, nibiza Nebukadenezare* mulena wa Babilona, yena mutangaaka,+ mi nikabeya lubona lwahae fahalimwaa macwe a, enipatile, mi ukabapulela tende yahae ya silena fahalimwaa ona.+ 11  Mi ukataha kuto nata naha ya Egepita.+ Mutu kaufela yaswanelwa ki ncwa yebulaya ukafiwa kwa ncwa yebulaya, yaswanelwa ki kuiswa mwa buhapiwa ukaiswa mwa buhapiwa, mi yaswanelwa ki mukwale ukafiwa kwa mukwale.+ 12  Mi mandu* a milimu ya Egepita nika atumbeka mulilo,+ mi uka acisa ni kuhapa milimu yeo. Ukaikapesa naha ya Egepita inge mulisana mwaikapesezanga siapalo sahae, mi ukafunduka mwa sibaka seo ka kozo.* 13  Mi ukalobaka misumo* ya Beti-shemeshi* mwa naha ya Egepita, mi ukacisa mandu* a milimu ya Egepita ka mulilo.”’”

Litaluso ze kwatasi

Linzwi ka linzwi, “Nebukaderezare,” ka muñolelo omuñwi.
Kamba “litempele.”
Kamba “asika holofala.”
Kamba “misumo ya kupuzo.”
Kamba “Ndu (Tempele) ya Lizazi,” fo kikuli, Heliopolisi.
Kamba “litempele.”