Mu ye kwa litaba za mwahali

Mu ye fa kalulo ya bubeli ya litaba ze li teñi

Mu ye kwa litaba za mwahali

Lipaki za Jehova

Silozi

Bibele ya fa Intaneti | BIBELE YA TOLOKO YA LIFASI LELINCA

Jeremia 41:1-18

LITABA ZE MWAHALI

  • Gedalia ubulaiwa ki Ishimaele (1-10)

  • Ishimaele ulelekiswa ki Johanani (11-18)

41  Mwa kweli yabu 7, Ishimaele+ mwanaa Netania mwanaa Elishama, wa lusika lwa silena,* ili yomuñwi wa baa­na babakutekeha ba mulena, ataha ni baa­na babañwi baalishumi ku Gedalia mwanaa Akikami kwa Mizipa.+ Hane banze baca lico hamoho mwa Mizipa,  Ishimaele mwanaa Netania ni baa­na baalishumi bane bali ni yena bayema mi babulaya Gedalia mwanaa Akikami mwanaa Shafani, ka mukwale. Abulaya cwalo mutu yanaaketilwe ki mulena wa Babilona kuli abuse naha.  Ishimaele hape abulaya Majuda kaufela bane bali ni Gedalia mwa Mizipa, hamohocwalo ni masole ba Makaladeya bane bali mwateñi.  Ka lizazi labubeli kuzwa fabulaelwa Gedalia, taba yeo isika zibwa kale ki mutu,  kwataha baa­na ba 80 babazwa kwa Sikemi,+ kwa Shilo,+ ni kwa Samaria.+ Nebabeuzi milelu yabona, nebapazuzi liapalo zabona, nebasehakile mibili yabona,+ mi nebalwezi linubu za bubeke ni insense yesweu+ mwa mazoho abona, za kutisa kwa ndu ya Jehova.  Ishimaele mwanaa Netania kihaa zwa mwa Mizipa kuyo bakatanyeza, azamaya inzaa lila. Hakopana ni bona, ali ku bona: “Hamutahe ku Gedalia mwanaa Akikami.”  Kono habapunya mwa muleneñi, Ishimaele mwanaa Netania ni baa­na bahae babulaya baa­na bao ni kubanepela mwa lisima.  Kono nekunani baa­na baalishumi kwa baa­na bao bane babulelezi Ishimaele kuli: “Usike walubulaya, kakuli lunani buloto, mabele, oli, ni linosi zelupatile mwa naheñi.” Kihaa batuhela mi naasika babulaelela hamoho ni banabahabo bona.  Cwale Ishimaele anepela mwa lisima lelituna litupu kaufela za baa­na banaabulaile, lona lisima lanaayepile Mulena Asa kabakala kusaba Mulena Baasha wa Isilaele.+ Ki lona lisima lanaatalize Ishimaele mwanaa Netania ka litupu za baa­na bane babulailwe. 10  Ishimaele ahapa batu kaufela bane basiyezi mwa Mizipa,+ kukopanyeleza cwalo ni bana ba mulena babasizana ni batu kaufela bane basiyezi mwa Mizipa, banabeile Nebuzaradani, yomuhulu wa balibeleli mwa zamaiso ya Gedalia+ mwanaa Akikami. Ishimaele mwanaa Netania abahapa mi aya ni bona kwa Maamoni.+ 11  Johanani+ mwanaa Karea ni bazamaisi kaufela ba limpi bane bali ni yena habautwa za bumaswe kaufela bwanaaezize Ishimaele mwanaa Netania, 12  baa­nga baa­na kaufela mi baya kuyo lwanisa Ishimaele mwanaa Netania, mi bayo mufumana kwa mezi amañata,* mwa Gibioni. 13  Batu kaufela bane bali ni Ishimaele bataba hababona Johanani mwanaa Karea ni bazamaisi kaufela ba limpi bane bali ni yena. 14  Mi batu kaufela bane bahapilwe ki Ishimaele mwa Mizipa+ bamenuha mi bakuta ni Johanani mwanaa Karea. 15  Kono Ishimaele mwanaa Netania ni baa­na bahae ba 8, babaleha kusaba Johanani mi baya kwa Maamoni. 16  Johanani mwanaa Karea ni bazamaisi kaufela ba limpi bane bali ni yena baa­nga batu kaufela ba kwa Mizipa, bona batu bane balukuluzi ku Ishimaele mwanaa Netania, amano bulaya Gedalia+ mwanaa Akikami. Bakutisa baa­na, masole, basali, banana, ni manduna ba kwa lapa la mulena, kubazwisa mwa Gibioni. 17  Cwale baya mi bayo tibelela mwa sibaka sa matibelelo sa Kimihami, bukaufi ni Betelehema,+ ka mulelo wa kuli bakene mwa Egepita+ 18  kabakala Makaladeya. Kakuli neba basaba, bakeñisa kuli Ishimaele mwanaa Netania naabulaile Gedalia mwanaa Akikami, yena yanaaketilwe ki mulena wa Babilona kuli abuse naha.+

Litaluso ze kwatasi

Linzwi ka linzwi, “peu ya mubuso.”
Kamba mwendi, “lisa lelituna.”