Mu ye kwa litaba za mwahali

Mu ye fa kalulo ya bubeli ya litaba ze li teñi

Mu ye kwa litaba za mwahali

Lipaki za Jehova

Silozi

Bibele ya fa Intaneti | BIBELE YA TOLOKO YA LIFASI LELINCA

Jeremia 40:1-16

LITABA ZE MWAHALI

  • Nebuzaradani ulukulula Jeremia (1-6)

  • Gedalia uketiwa kuli aetelele naha (7-12)

  • Mulelo wa kubulaya Gedalia (13-16)

40  Linzwi la Jehova lataha ku Jeremia, Nebuzaradani+ yomuhulu wa balibeleli hasaa mulukuluzi kuzwa mwa Rama.+ Hanaa muisa kwateñi naatamilwe mawenge kwa mazoho, mi naali mwahalaa bahapiwa kaufela ba Jerusalema ni Juda bane baiswa kwa Babilona.  Cwale yomuhulu wa balibeleli aa­nga Jeremia mi ali ku yena: “Jehova Mulimu wahao naabulezi cimo za kozi ye, yetahezi sibaka se,  mi Jehova utahisize kozi ye kulikana ni mwanaabulelezi, kabakala kuli mina batu mufoselize Jehova mi hamusika utwa linzwi lahae. Ki lona libaka kozi ye hai mitahezi.+  Cwale kacenu nitamulula mawenge anaali kwa mazoho ahao. Haiba watabela kuya ni na kwa Babilona, haluye, mi nika kubabalela. Kono haiba hautabeli kuya ni na kwa Babilona, usiyale. Bona! Naha kaufela i fapilaa hao. Uye koulata kuya kaufela.”+  Jeremia hanaasika kuta kale, Nebuzaradani ali: “Kutela ku Gedalia+ mwanaa Akikami+ mwanaa Shafani,+ yena yaketilwe ki mulena wa Babilona kuli azamaise mileneñi ya Juda, mi uine ni yena mwahalaa sicaba; kamba uye koulata kuya kaufela.” Yomuhulu wa balibeleli kihaa mufa lico ni mpo, mi amutuhela kuli aikele.  Jeremia kihaa ya ku Gedalia mwanaa Akikami kwa Mizipa+ mi aina ni yena mwahalaa sicaba sene sisiyezi mwa naha.  Hamulaho wa nako, bazamaisi kaufela ba limpi bane bali mwa naheñi ni baa­na babona, bautwa kuli mulena wa Babilona naaketile Gedalia mwanaa Akikami kuli azamaise naha mi naamuketile kuzamaisa baa­na, basali, ni bana ba babotana ba mwa naha, bane basika iswa mwa buhapiwa kwa Babilona.+  Kiha bataha ku Gedalia mwa Mizipa.+ Bao neli bo Ishimaele+ mwanaa Netania, Johanani+ ni Jonatani bana ba Karea, Seraya mwanaa Tanahumeti, bana ba Efai wa Munetofa, ni Jezania+ mwanaa Mumaakati, hamoho ni batu babona.  Gedalia mwanaa Akikami mwanaa Shafani kihaa konka fapilaa bona ni batu babona, ali: “Musike mwasaba kusebeleza Makaladeya. Mupile mwa naha mi musebeleze mulena wa Babilona, mi lika, lika mizamaela hande.+ 10  Haili na, nikaina mwa Mizipa kumiyemela kwa* Makaladeya babataha ku luna. Kono mina mukubukanye waine, miselo ya mwa litabula, ni oli mi mulibeye mwa mabulukelo amina mi mupile mwa mileneñi yemuikungezi.”+ 11  Mi Majuda kaufela bane bali mwa Moabi, mwa Amoni, ni mwa Edomo, ni bane bali mwa linaha zeñwi kaufela, ni bona bautwa kuli mulena wa Babilona naatuhelezi bo masiyaleti kuli bapile mwa Juda mi naaketile Gedalia mwanaa Akikami mwanaa Shafani kuli abazamaise. 12  Cwale Majuda kaufela bakala kukuta kuzwa mwa libaka kaufela mone bahasanezi, mi bataha mwa naha ya Juda, ku Gedalia mwa Mizipa. Mi bakubukanya waine ni miselo ya mwa litabula ka buñata bobutuna hahulu. 13  Johanani mwanaa Karea ni bazamaisi kaufela ba limpi bane bali mwa naheñi bataha ku Gedalia mwa Mizipa. 14  Bato li ku yena: “Kana hauzibi kuli Baalisi, mulena wa Maamoni,+ ulumile Ishimaele mwanaa Netania kuli ato kubulaya?”+ Kono Gedalia mwanaa Akikami naasika kolwa zene babulela. 15  Johanani mwanaa Karea abulelela Gedalia kwa mukunda, mwa Mizipa, ali: “Nibata kuyo bulaya Ishimaele mwanaa Netania, mi hakuna mutu yakaziba za teñi. Saka kubulaela kiñi, mi kiñi zebaka hasanela batu kaufela ba Juda babatilo kubukanela ku wena ni kuli bo masiyaleti ba Juda bayundiswe?” 16  Kono Gedalia+ mwanaa Akikami abulelela Johanani mwanaa Karea, ali: “Usike waeza cwalo, kakuli zeubulela ka za Ishimaele ki za bu­hata.”

Litaluso ze kwatasi

Linzwi ka linzwi, “kuyema fapilaa.”