Mu ye kwa litaba za mwahali

Mu ye kwa litaba za mwahali

Lipaki za Jehova

Mukete puo Silozi

Jeremia 4:1-31

LITABA ZE MWAHALI

  • Kubaka kutahisa limbuyoti (1-4)

  • Kozi ikazwa kwa mutulo (5-18)

  • Butuku bwautwa Jeremia kabakala kozi yetaha (19-31)

4  “Haiba ukutela ku na, wena Isilaele,” kubulela Jehova,“Haiba ukutela ku naMi haiba milimu yahao ya maswaniso yenyenyisa uizwisa fapilaa ka,Fohe, hauna kuyambaela.+   Mi haiba ukonka, wali:‘Ka Jehova yapila!’ inze ili ka niti, ka katulo yelukile, ni ka kuluka,Fohe, macaba akaipumanela mbuyoti ka yena,*Mi akaitumba ka yena.”+  Kakuli Jehova sabulela kwa batu ba mwa Juda ni Jerusalema ki se, uli: “Muitimele naha yenunile,+Mi musike mwazwelapili kucala mwa miutwa.   Mukene mwa mupato ka mukwa otabisa Jehova,Mi musehulule matalo a lipilu zamina,+Mina batu ba Juda ni babayahile mwa Jerusalema,Kuli buhali bwaka busike bwatuka sina muliloNi kulyanta kusina yabutima,Bakeñisa likezo zamina zemaswe.”+   Muzibahaze mwa Juda, mi mushaele mwa Jerusalema. Musholoke ni kuliza lunaka mwa naha kamukana.+ Muhuweleze ka linzwi lelituna, muli: “Hamukopane hamoho,Mi lusabeleñi mwa mileneñi yesilelelizwe.+   Muyemise sisupo* sesibonisa nzila yeya kwa Sione. Mubate makundamo, mi musike mwayema feela,” Kakuli nitisa ziyezi yezwa kwa mutulo,+ ili sinyeho yetuna.   Sila sitile inge tau yezwa mwa mushitu otibani;+Musinyi wa macaba ufundukile.+ Ufundukile kuzwa mwa sibaka sahae kuli atahise kuli naha yahao isabiwe hahulu. Mileneñi yahao ikaezwa matota, kusike kwaba ni yapila mwateñi.+   Kabakaleo, muapale masila a saka,+Mulile* ni kubokolola,Kakuli buhali bwa Jehova bobutuka habusika zwa ku luna.   “Ka lizazi leo, pilu* ya mulena ikafokola,+Ni yona pilu* ya manduna;Baprisita bakasaba maswe, mi bapolofita bakakomoka hahulu,” kubulela Jehova.+ 10  Kiha senili: “Mawe, Jehova Mulena Yapahami ka Kufitisisa! Luli ukwashekile sicaba se,+ ni Jerusalema, hauize: ‘Mukaba ni kozo,’+ hailifo mukwale ufa mimizo yaluna.” 11  Ka nako yeo, kukabulelwa ka za sicaba se, ni Jerusalema kuli: “Moya ocisa ozwa kwa malundu a mwa lihalaupa aasina sesiñwiUkafukela mwanaa musizana* wa sicaba saka;Hauteli kuto ulusa kamba kuto kenisa. 12  Moya omaata uzwa mwa libaka zeo ka taelo yaka. Cwale nika baatula. 13  Hamubone! Ukataha sina malu a pula,Mi likoloi zahae liswana sina moya wa liñungwa.+ Lipizi zahae libubebe kufita limbande.+ Lunani bumai kakuli lusinyehile! 14  Utapise pilu yahao, uikenise kwa bumaswe, wena Jerusalema, kuli upiliswe.+ Ukaanga nako yekuma kai unzo hupula mihupulo yemaswe? 15  Kakuli kunani linzwi lelizibahaza taba mwa Dani,+Mi lishaela kozi kwa malundu a Efraimi. 16  Muzibahaze taba yeo, ki cwalo, muizibahaze kwa macaba;Mutaluseze Jerusalema sesi mutahela.” “Babandameni* bataha, kuzwa kwa naha ya kwahule,Mi ka manzwi amatuna, bakazibahaza zekatahela mileneñi ya Juda. 17  Bataha kuto mulwanisa mwa maneku kaufela inge bakanteli ba simu,+Kakuli unifetuhezi,”+ kubulela Jehova. 18  “Linzila zahao ni likezo zahao lika kukutela.+ Kozi yahao ibaba hahulu,Kakuli iyo fita ni kwa pilu yahao!” 19  Mawe, butuku boniutwa,* butuku boniutwa! Niutwa butuku bobutuna mwa pilu yaka.* Pilu yaka inata maswe mwa sifuba saka. Hanikoni kukuza,Kakuli niutwile mulumo wa lunaka,Mukosi wa ndwa.*+ 20  Kubihiwa likozi ka kutatamana,Kakuli naha kamukana isinyehile. Litende zaka lisinyehile ka sipundumukela,Masila a litende zaka asinyehile ka nako iliñwi.+ 21  Nikaanga nako yekuma kai inze nibona sisupo,*Inze niutwa mulumo wa lunaka?+ 22  “Kakuli batu baka ki likuba;+Haba niisi pilu. Ki bana babali litoto, habana kutwisiso. Babutali kwa kueza bumaswe,Kono habazibi kueza bunde.” 23  Neniboni naha, mi neili mukungulu ni matota.+ Natalima mahalimu, mi liseli laona nelisiyo.+ 24  Nabona malundu, mi naazikinyeha,Mi malundunyana naanyanganya.+ 25  Natalima mi nekusina mutu,Mi linyunywani za mahalimu nelibalehile kaufelaa zona.+ 26  Nabona kuli simu ya likota za miselo ifetuhile lihalaupa,Mi mileneñi yayona kaufela iwisizwe.+ Nekuezahezi cwalo kabakala Jehova,Kabakala buhali bwahae bobutuka. 27  Kakuli Jehova sabulela ki se, uli: “Naha kamukana ikafetuha matota,+Kono hanina kuiyundiseleza. 28  Ka lona libaka leo, naha ikaba mwa maswabi,+Mi mahalimu akaunsufala.+ Kukaezahala cwalo kakuli nibulezi, niatuzi,Mi hanina kucinca muhupulo waka,* kamba kukwenuha.+ 29  Hakuutwahala mulumo wa bapahami ba lipizi ni babakunupa ka buta,Batu kaufela mwa muleneñi babaleha.+ Bakena mwa mushitu otibani,Mi bapahama macwe.+ Mileneñi kaufela yayubekwa,Mi hakuna mutu yapila ku yona.” 30  Cwale hase ushandauzwi cwana, ukaezañi? Neuapalanga liapalo za bufubelu bobutona,Neuikabisanga ka likabisa za gauda,Ni kuhulisa meeto ahao ka penti yensu.* Kono kuikabisa kwahao hakutusi sesiñwi,+Kakuli baba kulakaza bakuhanile;Sebabata kukubulaya.+ 31  Kakuli niutwile linzwi leliswana ni la musali yakula,Linyando leliswana ni la musali yapuluha mwanaa hae wapili,Linzwi la mwanaa musizana wa Sione yazwelapili kuyetela. Ufumbutula mazoho ahae mi uli+ “Ninani bumai, kakuli nikatezi hahulu kabakala babulai!”

Litaluso ze kwatasi

Fo kikuli, ka Jehova.
Kamba “musumo wa sisupo.”
Kamba “Muinate fa lifuba.”
Kamba “bundume.”
Kamba “bundume.”
Wo ki mubulelelo wa kuloka obonisa inge kuli kubulelwa mutu, mwendi ili kubonisa makeke kamba kutwelo-butuku.
Linzwi ka linzwi, “Balibeleli,” fo kikuli, babalibelela muleneñi kuli bazibe nako ya kuulwanisa.
Linzwi ka linzwi, “mala aka.”
Linzwi ka linzwi, “mwa mamota a pilu yaka.”
Kamba mwendi, “mulumo wa muhuwo wa ndwa.”
Kamba “musumo wa sisupo.”
Kamba “kuinyaza.”
Kamba “penti ya meeto.”