Mu ye kwa litaba za mwahali

Mu ye kwa litaba za mwahali

Lipaki za Jehova

Mukete puo Silozi

Jeremia 39:1-18

LITABA ZE MWAHALI

  • Jerusalema watulwa (1-10)

    • Zedekia wabaleha mi waswalwa (4-7)

  • Jeremia ukasilelezwa (11-14)

  • Ebedi-meleki haana kubulaiwa (15-18)

39  Ka silimo sabu 9 sa puso ya Mulena Zedekia wa Juda, mwa kweli yabulishumi, Mulena Nebukadenezare* wa Babilona ni mpi yahae kaufela bataha kwa muleneñi wa Jerusalema, mi bauambeka.+  Mwa silimo sabu 11 sa puso ya Zedekia, mwa kweli ya bune, ka lizazi labu 9 la kweli yeo, bapunya limota la muleneñi.+  Mi manduna kaufela ba mulena wa Babilona bakena mwa muleneñi mi baina mwa Munyako wa Fahali,+ mi bao neli bo Nerigali-sharezere yena Shamigari,* Nebo-sarisekimi yena Rabisarisi,* Nerigali-sharezere yena Rabimagi,* ni manduna babañwi kaufela ba mulena wa Babilona.  Mulena Zedekia wa Juda ni masole kaufela haba babona, babaleha,+ bazwa mwa muleneñi ka nako ya busihu ka nzila ya simu ya mulena, bafita mwa munyako o mwahalaa mamota amabeli mi bazwelapili cwalo ka nzila ya Araba.+  Kono mpi ya Makaladeya yabamatisa, mi bayo swalela Zedekia mwa lihalaupa la mwa naha ya Jeriko.+ Bamuswala ni kumutisa ku Mulena Nebukadenezare* wa Babilona kwa Ribila+ mwa naha ya Hamati,+ mi amuatulela kwateñi.  Mulena wa Babilona alaela kuli bana ba Zedekia babulaiwe fapilaa hae mwa Ribila, mi mulena wa Babilona alaela kuli babakutekeha kaufela ba Juda babulaiwe.+  Kihaa punya meeto a Zedekia, kihona amutama ka mawenge a kopa kuli amuise kwa Babilona.+  Hasamulaho, Makaladeya bacisa ndu ya mulena ka mulilo ni mandu a batu,+ mi batubaka mamota a Jerusalema.+  Nebuzaradani,+ yena yomuhulu wa balibeleli, aisa mwa buhapiwa kwa Babilona batu kaufela bane basiyezi mwa muleneñi, batu bane batobezi ku yena, ni batu kaufela bane basiyezi. 10  Kono Nebuzaradani, yomuhulu wa balibeleli asiya mwa naha ya Juda babañwi ku bababotanile hahulu, bane basina sabona. Mwa lizazi leo, hape abafa masimu a veine ni masimu amañwi kuli basebeze mwateñi.*+ 11  Cwale Mulena Nebukadenezare* wa Babilona alaela Nebuzaradani, yena yomuhulu wa balibeleli, ka za Jeremia, ali: 12  “Haku muunge, umubabalele; usike wamueza maswe, umufe saaka kukupa kaufela.”+ 13  Cwale Nebuzaradani, yomuhulu wa balibeleli, Nebushazabani yena Rabisarisi,* Nerigali-sharezere yena Rabimagi,* ni baana kaufela babakutekeha ba mulena wa Babilona balumela liñusa 14  la kuli Jeremia azwiswe mwa Lapa la Balibeleli+ mi bamubeya mwa pabalelo ya Gedalia+ mwanaa Akikami+ mwanaa Shafani+ kuli amuise kwa ndu yahae. Jeremia apila mwahalaa sicaba. 15  Jeremia hanaakwalezwi cwalo mwa Lapa la Balibeleli,+ linzwi la Jehova lataha ku yena, lali: 16  “Zamaya uyo bulelela Ebedi-meleki+ wa Muetopia, uli: ‘Jehova wa limpi, yena Mulimu wa Isilaele, sabulela ki se, uli: “Bona, nitaleleza manzwi aka ka za muleneñi wo, kuutahiseza kozi isiñi bunde, mi mwa lizazi leo ukaiponela taba yeo haiezahala.”’ 17  “‘Kono nika kulamulela mwa lizazi leo,’ kubulela Jehova, ‘mi hauna kufiwa mwa mazoho a batu beusaba.’ 18  “‘Kakuli kaniti nika kupunyusa, mi hauna kubulaiwa ka mukwale. Bupilo* bwahao bukabukelezwa, bube sina mbuya yahao,*+ bakeñisa kuli neu nisepile,’+ kubulela Jehova.”

Litaluso ze kwatasi

Linzwi ka linzwi, “Nebukaderezare,” ka muñolelo omuñwi.
Leo mwendi neli lilumbatina.
Kamba ka kuya ka mukopanyezo omuñwi wa manzwi wa litaba za Siheberu, “Nerigali-sharezere, Shamigari-nebo, Sarisekimi, Rabisarisi.”
Kamba “nduna wa mabibo (yanuha ka linaneli).”
Linzwi ka linzwi, “Nebukaderezare,” ka muñolelo omuñwi.
Kamba mwendi, “kuli baeze misebezi ya kuhapelezwa.”
Linzwi ka linzwi, “Nebukaderezare,” ka muñolelo omuñwi.
Kamba “nduna wa makwambuyu ba kwa lapa la mulena.”
Kamba “nduna wa mabibo (yanuha ka linaneli).”
Kamba “Moyo.”
Kamba “ukabanduka ni bupilo bwahao.”