Mu ye kwa litaba za mwahali

Mu ye fa kalulo ya bubeli ya litaba ze li teñi

Mu ye kwa litaba za mwahali

Lipaki za Jehova

Silozi

Bibele ya fa Intaneti | BIBELE YA TOLOKO YA LIFASI LELINCA

Jeremia 38:1-28

LITABA ZE MWAHALI

  • Jeremia unepelwa mwa lisima (1-6)

  • Ebedi-meleki ulamulela Jeremia (7-13)

  • Jeremia ususueza Zedekia kukoza (14-28)

38  Cwale Shefatia mwanaa Matani, Gedalia mwanaa Pashuri, Jukali+ mwanaa Shelemia, ni Pashuri+ mwanaa Malikija, bautwa manzwi a Jeremia anaabulelela batu kaufela, ali:  “Jehova sabulela ki se, uli: ‘Yakasiyala mwa muleneñi wo ukabulaiwa ka mukwale, ka lukupwe, ni ka butuku bobuyambukela.+ Kono yakakoza* kwa Makaladeya ukazwelapili kupila mi bupilo* bwahae bukaba sina mbuya yahae* mi ukapila.’+  Jehova sabulela ki se, uli: ‘Muleneñi wo kaniti ukafiwa kwa mpi ya mulena wa Babilona mi uka uhapa.’”+  Manduna babulelela mulena, bali: “Lwakupa, muuna yo abulaiwe,+ kakuli usweli kuzwafisa masole babasiyezi mwa muleneñi wo, ni kuzwafisa batu kaufela, ka kubabulelela manzwi a cwalo. Kakuli muuna yo, haabatisezi batu ba kozo, kono ubata kuli batahelwe ki kozi.”  Mulena Zedekia aalaba, ali: “Hamubone! U mwa mazoho amina, kakuli mulena haakoni kueza sesiñwi kuli amihanise.”  Kiha banga Jeremia mi bamunepela mwa lisima la Malikija mwanaa mulena, lene lili mwa Lapa la Balibeleli.+ Bashetumunena Jeremia mwateñi ka mihala. Cwale mwa lisima nekusina mezi, haisi feela sileze, mi Jeremia akala kutotobela mwa sileze.  Ebedi-meleki+ wa Muetopia, sikombwa* wa mwa ndu ya mulena, autwa kuli banepezi Jeremia mwa lisima. Cwale mulena naainzi mwa Munyako wa Benjamine,+  mi Ebedi-meleki aya kwa ndu ya mulena mi ayo bulela ku mulena, ali:  “Mawe, mulena muñaaka, zebaezize baana ba ku mupolofita Jeremia limaswe! Bamunepezi mwa lisima, mi ukashwela mwateñi kabakala lukupwe, kakuli hakusana sinkwa mwa muleneñi.”+ 10  Mulena kihaa laela Ebedi-meleki wa Muetopia, ali: “Uunge baana ba 30 kwanu, mi uyo zwisa mupolofita Jeremia mwa lisima, asika shwa kale.” 11  Cwale Ebedi-meleki aanga baana mi aya mwa ndu ya mulena, kwa sibaka sesili mwatasaa mabulukelo a bufumu,+ mi kwateñi baanga malapi akale ni masila akale mi baashetumunena ku Jeremia mwa lisima ka mihala. 12  Ebedi-meleki wa Muetopia kihaa li ku Jeremia: “Hakubeye malapi ni masila mwahalaa mahafwa ahao ni mihala.” Jeremia aeza cwalo, 13  mi bahohela Jeremia kwande ka mihala, bamuzwisa mwa lisima. Mi Jeremia azwelapili kuina mwa Lapa la Balibeleli.+ 14  Mulena Zedekia alumela liñusa la kuyo biza mupolofita Jeremia kuli atahe ku yena kwa munyako wabulaalu, o mwa ndu ya Jehova, mi mulena ali ku Jeremia: “Kunani taba yenibata kukubuza. Usike wanipatela nto ifi kamba ifi.” 15  Jeremia kihaa li ku Zedekia: “Haiba nikubulelela, kaniti uka nibulaya. Mi haiba nikueleza, hauna kuniteeleza.” 16  Mulena Zedekia kihaa konka ku Jeremia kwa mukunda, ali: “Ka Jehova yapila, yena yalufile bupilo bo,* hanina kukubulaya, mi hanina kukufa mwa mazoho a baana ba, bababata kukubulaya.” 17  Cwale Jeremia ali ku Zedekia: “Jehova, Mulimu wa limpi, yena Mulimu wa Isilaele, sabulela ki se, uli: ‘Haiba ukoza* kwa manduna ba mulena wa Babilona, hauna kubulaiwa, mi muleneñi wo hauna kuciswa ka mulilo, mi wena ni ba ndu yahao hamuna kubulaiwa.+ 18  Kono haiba usakozi* kwa manduna ba mulena wa Babilona, muleneñi wo ukafiwa mwa mazoho a Makaladeya, mi baka ucisa ka mulilo,+ mi wena hauna kubanduka mwa mazoho abona.’”+ 19  Cwale Mulena Zedekia ali ku Jeremia: “Nisaba Majuda babamatezi kwa Makaladeya, kakuli haiba nifiwa mwa mazoho abona, baka nieza ka situhu.” 20  Kono Jeremia ali: “Hauna kufiwa mwa mazoho abona. Shangwe, hakuutwe linzwi la Jehova mwa litaba zeni kubulelela, mi lika, lika kuzamaela hande, mi ukazwelapili kupila. 21  Kono haiba uhana kukoza,* ki ye taba yaanipatululezi Jehova: 22  Bona! Basali kaufela babasiyezi mwa ndu ya mulena wa Juda basweli kuiswa kwa manduna ba mulena wa Babilona,+ mi bali: ‘Baana bene usepile* bakukwashekile mi bakukomile.+ Batahisize kuli lihutu lahao litotobele mwa sileze. Cwale bakutezi mwamulaho.’ 23  Mi bakatisa basali bahao kaufela ni bana bahao kwa Makaladeya, mi hauna kubanduka mwa mazoho abona, kono mulena wa Babilona uka kuswala,+ mi kabakala hao muleneñi wo ukaciswa ka mulilo.”+ 24  Zedekia kihaa bulelela Jeremia, ali: “Usike wabulelela mutu niyomukana litaba ze, kuli usike washwa. 25  Mi haiba manduna bautwa kuli niikambotile ni wena mi bataha ku wena kuto li: ‘Lutaluseze zeubulelezi mulena. Usike walupatela nto niyekana, mi haluna kukubulaya.+ Mulena ukubuleleziñi?’ 26  ubaalabe, uli: ‘Nenikupa mulena kuli asike anikutiseza kwa ndu ya Jehonatani kuli niyo shwela kwateñi.’”+ 27  Hamulaho wa nako, manduna kaufela bataha ku Jeremia kuto mubuza. Ababulelela litaba kaufela zanaa mulaezi mulena kuli abulele. Cwale batokwa kubulela sesiñwi ku yena, kakuli hakuna yanaautwile likande labona. 28  Jeremia azwelapili kuina mwa Lapa la Balibeleli+ kufitela Jerusalema ihapiwa; naasali teñi mwateñi, Jerusalema aihapiwa.+

Litaluso ze kwatasi

Linzwi ka linzwi, “yazwa kuya.”
Kamba “moyo.”
Kamba “ukabanduka ni bupilo bwahae.”
Kamba “likwambuyu.”
Kamba “yaluezelize moyo wo.”
Linzwi ka linzwi, “uzwa kuya.”
Linzwi ka linzwi, “usazwi kuya.”
Linzwi ka linzwi, “kuzwa kuya.”
Kamba “Baana babali mwa kozo ni wena.”