Mu ye kwa litaba za mwahali

Mu ye kwa litaba za mwahali

Lipaki za Jehova

Mukete puo Silozi

Jeremia 37:1-21

LITABA ZE MWAHALI

  • Makaladeya bamenuha feela ka nakonyana (1-10)

  • Jeremia watamiwa (11-16)

  • Zedekia ukopana ni Jeremia (17-21)

    • Jeremia ufiwa sinkwa (21)

37  Mi Mulena Zedekia+ mwanaa Josiasi ayola Konia*+ mwanaa Joyakimi fa bulena, kakuli Mulena Nebukadenezare* wa Babilona naa­muezize mulena mwa naha ya Juda.+  Kono yena ni batanga bahae ni batu ba mwa naha nebasika teeleza kwa manzwi a Jehova anaabulezwi ka mupolofita Jeremia.  Mi Mulena Zedekia aluma Jehukali+ mwanaa Shelemia ni Zefania+ mwanaa muprisita Maaseya ku mupolofita Jeremia, kuyo li ku yena: “Haku lulapelele ku Jehova Mulimu waluna.”  Jeremia naaizamaela mwahalaa sicaba inzaa lukuluhile, kakuli nebasika mukenya kale mwa tolongo.+  Cwale mpi ya Faro nese ifundukile mwa Egepita,+ mi Makaladeya bane baambekile Jerusalema bautwa za teñi. Kiha bamenuha, basiya Jerusalema.+  Linzwi la Jehova kiha litaha ku mupolofita Jeremia, lali:  “Jehova Mulimu wa Isilaele sabulela ki se, uli: ‘Uyo bulelela mulena wa Juda, ya kulumile ku na kuto nibuza, uyo mubulelela kuli: “Bona! Mpi ya Faro yetaha kuto kutusa ikakutela kwa naha yahabo yona, ya Egepita.+  Mi Makaladeya bakakuta kuto lwanisa muleneñi wo, baka uhapa ni kuucisa ka mulilo.”+  Jehova sabulela ki se, uli: “Musike mwaipuma ka kubulela kuli: ‘Makaladeya kaniti bakazwa ku luna,’ kakuli habana kuya. 10  Niha nemuka tula mpi kamukana ya Makaladeya baba milwanisa ni kusiya feela baa­na babaholofezi, bao nebaka zwa mwa litende zabona ni kucisa muleneñi wo ka mulilo.”’”+ 11  Mpi ya Makaladeya hase ikutile, kusiya Jerusalema kabakala mpi ya Faro,+ 12  Jeremia afunduka mwa Jerusalema kuliba kwa naha ya Benjamine+ kuyo amuhela kabelo yahae mwahalaa sicaba sahabo yena. 13  Kono haafita kwa Munyako wa Benjamine, nduna wa balibeleli, wa libizo la Irija mwanaa Shelemia mwanaa Hanania, aswala mupolofita Jeremia mi ali: “Usabela kwa Makaladeya!” 14  Kono Jeremia ali: “Haki niti yeo! Hanisabeli kwa Makaladeya.” Kono yena naasika muteeleza. Kabakaleo, Irija atama Jeremia mi amutisa kwa manduna. 15  Manduna banyemela hahulu Jeremia,+ mi bamunata ni kumukenya mwa tolongo*+ mwa ndu ya muñoli Jehonatani, yenefetuzwi tolongo. 16  Jeremia abeiwa mwa tolongo ya mwa mubu yelififi,* mwa sitokisi sa kuyepa, mi aina mwateñi mazazi amañata. 17  Cwale Mulena Zedekia alumela liñusa la kuyo biza Jeremia, mi mulena amubuza kwa mukunda mwa ndu yahae.+ Amubuza, ali: “Kana kunani linzwi lelizwa ku Jehova?” ­Jeremia aalaba, ali: “Liteñi!” mi azwelapili, ali: “Ukafiwa mwa lizoho la mulena wa Babilona!”+ 18  Jeremia hape ali ku Mulena Zedekia: “Nikufoselizeñi mi nifoselizeñi batanga bahao ni sicaba se, hamu nikenyize mwa tolongo? 19  Cwale bapolofita bamina bakai, bona bane bamipolofitela kuli: ‘Mulena wa Babilona haa­na kutaha kuto milwanisa ni kulwanisa naha ye’?+ 20  Cwale teeleza shangwe, mulena muñaaka. Shangwe, hakuutwe kupo yaka ya kuli nishemubiwe. Usike wanikutisa kwa ndu ya muñoli Jehonatani,+ kakuli nikayo shwela feela kwateñi.”+ 21  Mulena Zedekia kihaa laela kuli Jeremia atamelwe mwa Lapa la Balibeleli,+ mi naafiwa sinkwa sa laundi zazi ni zazi sesizwa kwa nzila ya babesi,+ kufitela sinkwa kaufela sifela mwa muleneñi.+ Mi Jeremia asiyala cwalo mwa Lapa la Balibeleli.

Litaluso ze kwatasi

Hape ubizwa Joyakini ni Jekonia.
Linzwi ka linzwi, “Nebukaderezare,” ka muñolelo omuñwi.
Linzwi ka linzwi, “kumukenya mwa ndu ya mawenge.”
Linzwi ka linzwi, “ndu ya musima.”