Mu ye kwa litaba za mwahali

Mu ye fa kalulo ya bubeli ya litaba ze li teñi

Mu ye kwa litaba za mwahali

Lipaki za Jehova

Silozi

Bibele ya fa Intaneti | BIBELE YA TOLOKO YA LIFASI LELINCA

Jeremia 35:1-19

LITABA ZE MWAHALI

  • Marekabi babonisa mutala omunde wa kuutwa (1-19)

35  Ki le linzwi lene litile ku Jeremia kuzwa ku Jehova mwa mazazi a Joyakimi+ mwanaa Josiasi, mulena wa Juda, lelili:  “Zamaya kwa ndu ya Marekabi,+ uyo bulela ni bona mi ubatise mwa ndu ya Jehova, kuleliñwi la macelo;* kihona uka bafa waine kuli banwe.”  Cwale naisa Jaazania mwanaa Jeremia mwanaa Habazinia, ni banabahabo yena, ni bana bahae kaufela, ni ba ndu kaufela ya Marekabi  mwa ndu ya Jehova. Nabatisa mwa licelo la bana ba Hanani mwanaa Igedaliya, muuna wa Mulimu wa niti, lene lili bukaufi ni licelo la manduna lene lili fahalimwaa licelo la Maaseya mwanaa Shalume yena mulibeleli wa kwa munyako.  Cwale nabeya likomoki ni linwiso zetezi waine fapilaa baana ba ndu ya Marekabi mi nali ku bona: “Hamunwe waine.”  Kono bona bali: “Halunwi waine, kakuli Jehonadabi*+ mwanaa Rekabi, yena kuku waluna, naalufile taelo ye, yeli: ‘Mina ni bana bamina musike mwanwa waine nikamuta.  Mi musike mwayaha ndu, kucala peu, kucala kamba kuipumanela simu ya veine. Kono muswanela kupila mwa litende kamita, ilikuli mupile nako yetelele mwa naha yemuyahile ku yona sina bazwahule.’  Kabakaleo, luzwelapili kumamela linzwi la Jehonadabi mwanaa kuku waluna Rekabi mwa litaba kaufela zanaa lulaezi, ka kusa nwa waine ya mufuta ufi kamba ufi—luna, basali baluna, bana baluna babashimani ni babasizana.  Mi haluyahi mandu kuli lupile mwateñi, haluna masimu a veine kamba masimu kamba peu. 10  Luzwelapili kupila mwa litende ni kumamela lika kaufela zanaa lulaezi kuku waluna, Jehonadabi.* 11  Kono Mulena Nebukadenezare* wa Babilona hanaatile kuto lwanisa naha,+ lwali: ‘Hamutahe, luyeñi mwa Jerusalema, lusabe mpi ya Makaladeya ni ya Masiria,’ mi ki lona libaka halupila mwa Jerusalema cwale.” 12  Mi linzwi la Jehova lataha ku Jeremia, lali: 13  “Jehova wa limpi, yena Mulimu wa Isilaele, sabulela ki se, uli: ‘Zamaya uyo bulelela batu ba Juda ni babayahile mwa Jerusalema kuli: “Kikuli nemusika bulelelwa hape ni hape kuli mumamele manzwi aka?”+ kubulela Jehova. 14  “Jehonadabi mwanaa Rekabi naalaezi babasimuluha ku yena kuli basike banwa waine, mi bamamezi manzwi ahae ka kusa nwa waine kuto fita ni la kacenu le, mi ka kueza cwalo bamamela taelo ya kuku wabona.+ Kono mina nimibulelezi hape ni hape,* kono hamusika niutwa.+ 15  Mi neninze nimilumela batanga baka kaufela, bona bapolofita, neni baluma hape ni hape,*+ mi neba mibulelela, bali: ‘Hamusikuluhe, mañi ni mañi wamina atuhele linzila zahae zemaswe,+ mi aeze sesilukile! Musike mwalatelela milimu isili ni kuisebeleza. Mi fo, mukazwelapili kupila mwa naha yenifile mina ni bo kuku wamina.’+ Kono nemusika sikeka mazebe amina kamba kuniutwa. 16  Babasimuluha ku Jehonadabi mwanaa Rekabi bamamezi taelo yanaa bafile kuku wabona,+ kono batu ba habasika niutwa.”’” 17  “Kabakaleo, Jehova Mulimu wa limpi, yena Mulimu wa Isilaele, sabulela ki se, uli: ‘Bona, nitahiseza Juda ni batu kaufela babayahile mwa Jerusalema liziyezi kaufela zene nibalemusize,+ kakuli nibulezi ni bona, kono nebasa teelezi, mi neninze nibabiza, kono nebasa nialabi.’”+ 18  Mi Jeremia abulelela ba ndu ya Marekabi, ali: “Jehova wa limpi, yena Mulimu wa Isilaele, sabulela ki se, uli: ‘Bakeñisa kuli mumamezi taelo ya kuku wamina Jehonadabi mi muzwelapili kumamela litaelo zahae kaufela, ili kueza honacwalo feela mwanaa milaelezi, 19  Jehova wa limpi, yena Mulimu wa Isilaele, sabulela ki se, uli: “Hakuna kupala kuba ni mutu yasimuluha ku Jehonadabi* mwanaa Rekabi, yakasebeleza fapilaa ka.”’”

Litaluso ze kwatasi

Kamba “mizuzu.”
Linzwi ka linzwi, “Jonadabi,” muñolelo wa kupumela libizo la Jehonadabi.
Linzwi ka linzwi, “Jonadabi,” muñolelo wa kupumela libizo la Jehonadabi.
Linzwi ka linzwi, “Nebukaderezare,” ka muñolelo omuñwi.
Linzwi ka linzwi, “nenizuha isali kakusasana ni kubulela.”
Linzwi ka linzwi, “nenizuha isali kakusasana ni kubaluma.”
Linzwi ka linzwi, “Jonadabi,” muñolelo wa kupumela libizo la Jehonadabi.