Mu ye kwa litaba za mwahali

Mu ye fa kalulo ya bubeli ya litaba ze li teñi

Mu ye kwa litaba za mwahali

Lipaki za Jehova

Silozi

Bibele ya fa Intaneti | BIBELE YA TOLOKO YA LIFASI LELINCA

Jeremia 34:1-22

LITABA ZE MWAHALI

  • Lushango lwa katulo lufiwa ku Zedekia (1-7)

  • Tumelelano ya kulukulula batanga hailatelelwi (8-22)

34  Ki le linzwi lene litile ku Jeremia kuzwa ku Jehova, Mulena Nebukadenezare* wa Babilona ni limpi zahae kaufela ni mibuso kaufela ya lifasi ye mwa puso yahae ni macaba kaufela hane balwanisa Jerusalema ni mileneñi kaufela yeipotolohile:+  “Jehova Mulimu wa Isilaele sabulela ki se, uli: ‘Zamaya uyo bulelela Mulena Zedekia+ wa Juda kuli: “Jehova sabulela ki se, uli: ‘Bona, nifa muleneñi wo mwa lizoho la mulena wa Babilona, mi uka ucisa ka mulilo.+  Mi wena hauna kubanduka mwa lizoho lahae, kakuli kaniti ukaswaliwa ni kufiwa ku yena.+ Mi ukabona mulena wa Babilona liito ka liito, mi yena ukabulela ni wena pata ka pata, mi ukaya kwa Babilona.’+  Kono wena Mulena Zedekia wa Juda, uutwe linzwi la Jehova, lelili: ‘Jehova sabulela ka zahao ki se, uli: “Hauna kubulaiwa ka mukwale.  Ukashwa ka kozo,+ mi baka kuezeza mukiti wa kucisa insense sina mone baezelize ku bo ndataho, bona malena bane baliteñi pili ku wena, mi baka kulila, bali: ‘Mawe, mulenaa luna!’ kakuli ‘nibulezi linzwi leo,’ kubulela Jehova.”’”’”  Mupolofita Jeremia kihaa bulelela Mulena Zedekia wa Juda manzwi ao kaufela mwa Jerusalema,  limpi za mulena wa Babilona hane lilwanisa Jerusalema ni mileneñi kaufela ya Juda yenesiyezi,+ ni Lakishi+ ni Azeka;+ kakuli neliyona feela mileneñi yesilelelizwe yenesiyezi kwa mileneñi ya Juda.  Ki le linzwi lene litile ku Jeremia kuzwa ku Jehova, Mulena Zedekia hasaezize tumelelano ni batu kaufela ba mwa Jerusalema, ya kushaela tukuluho ku bona,+  kuli mutu ni mutu alukulule mutangaa hae wa Muheberu, wamuu­na ni wamusali, kuli kusike kwaba ni mutu yaluwile mwanahabo wa Mujuda sina mutangaa hae. 10  Manduna kaufela ni sicaba kaufela kiha baeza cwalo. Baeza tumelelano ya kuli mutu ni mutu alukulule mutangaa hae wamuu­na ni wamusali, kuli basike bazwelapili kubaluwa sina batanga. Bautwa, mi babalukulula kuli baikele. 11  Kono hamulaho, bakutisa batanga babona babaa­na ni babasali bane balukuluzi kuli baikele, mi babahapeleza kuba batanga babona hape. 12  Linzwi la Jehova kiha litaha ku Jeremia kuzwa ku Jehova, lali: 13  “Jehova Mulimu wa Isilaele sabulela ki se, uli: ‘Neniezize tumelelano ni bo kuku wamina+ mwa lizazi leni bazwisa mwa naha ya Egepita, mwa ndu ya butanga,+ nali: 14  “Kwa mafelelezo a lilimo ze 7, mañi ni mañi wamina uswanela kulukulula mwanahabo yena wa Muheberu yene mulekile, yamisebelelize ka lilimo ze 6; mumulukulule.”+ Kono bo kuku wamina nebasika niutwa kamba kusikekela mazebe abona ku na. 15  Mi cwanoñu fa,* mina kasibili nemusikuluhile ni kueza sesilukile mwa meeto aka ka kushaela tukuluho kwa banabahabo mina, mi nemuezize tumelelano fapilaa ka mwa ndu yebizwa ka libizo laka. 16  Kono hamulaho, mwafetuha ni kushwaula libizo laka+ ka kukutisa batanga bamina babaa­na ni babasali bene mulukuluzi, kulikana ni takazo yabona, mi mwabahapeleza kuba batanga bamina hape.’ 17  “Kabakaleo, Jehova sabulela ki se, uli: ‘Hamusika niutwa mwa kushaela tukuluho, yomuñwi ni yomuñwi ku mwanahabo yena ni ku mutu yomuñwi.+ Kabakaleo, cwale nikashaela tukuluho ku mina,’ kubulela Jehova, ‘ya kuli mubulaiwe ki mukwale, butuku bobuyambukela, ni lukupwe,+ mi nikatahisa kuli mube nto yesabisa hahulu kwa mibuso kaufela ya lifasi.+ 18  Mi se ki sona sesika ezahala kwa batu babalobile tumelelano yaka ka kusa mamela manzwi a tumelelano yene baezize fapilaa ka hane bapumile namani fahali ni kufita mwahalaa licimba zayona,+ 19  bona manduna ba Juda, manduna ba Jerusalema, manduna ba kwa lapa la mulena, baprisita, ni batu kaufela ba mwa naha bane bafitile mwahalaa licimba za namani: 20  Nika bafa mwa mazoho a lila zabona ni mwa mazoho a babazuma bupilo bwabona,* mi ­litupu zabona ikaba lico za linyunywani za mahalimu ni ­libatana za lifasi.+ 21  Mi nikafa Mulena Zedekia wa Juda ni manduna bahae mwa mazoho a lila zabona ni mwa mazoho a babazuma bupilo bwabona* ni mwa mazoho a limpi za mulena wa Babilona,+ zona zesweli kuzwa ku mina.’+ 22  “‘Hamubone, nikafa taelo,’ kubulela Jehova, ‘mi nika bakutisa mwa muleneñi wo, mi baka ulwanisa ni kuuhapa ni kuucisa ka mulilo;+ mi mileneñi ya Juda nika ieza matota, mokusike kwayaha mutu.’”+

Litaluso ze kwatasi

Linzwi ka linzwi, “Nebukaderezare,” ka muñolelo omuñwi.
Linzwi ka linzwi, “kacenu.”
Kamba “a bababata moyo wabona.”
Kamba “a bababata moyo wabona.”