Mu ye kwa litaba za mwahali

Mu ye fa kalulo ya bubeli ya litaba ze li teñi

Mu ye kwa litaba za mwahali

Lipaki za Jehova

Silozi

Bibele ya fa Intaneti | BIBELE YA TOLOKO YA LIFASI LELINCA

Jeremia 30:1-24

LITABA ZE MWAHALI

  • Lisepiso za kukutiswa ni kufoliswa (1-24)

30  Ki le linzwi lene litile ku Jeremia kuzwa ku Jehova, lelili:  “Jehova Mulimu wa Isilaele sabulela ki se, uli: ‘Ñola mwa buka manzwi kaufela eni kubulelela.  Kakuli “bona! mazazi aataha,” kubulela Jehova, “hanika kubukanya babahapilwe ba sicaba saka, sa Isilaele ni Juda,”+ kubulela Jehova, “mi nika bakutiseza mwa naha yene nifile bo kuku wabona, mi baka iluwa hape.”’”+  Ki a manzwi a Jehova anaabulelezi Isilaele ni Juda.   Jehova sabulela ki se, uli: “Muutwile mihuwo ya batu babasabile;Batu basabile, habayo mwa kozo.   Shangwe, hamubuze nji muu­na wakona kupuluha. Ki kabakalañi he, hanibona muu­na kaufela yamaa­ta haaiswalelezi fa mba* yahaeInge musali yapuluha?+ Ki kabakalañi pata ya mutu kaufela haipilukile?   Mawe! Lizazi leo ki lelisabisa.*+ Hakuna lizazi leliswana ni lona,Ikaba nako ya ziyezi ya Jakobo. Kono ukapiliswa ku yona.”  “Mi mwa lizazi leo,” kubulela Jehova wa limpi, “nikaloba coko ye mwa mulala wabona, mi nikapuma litolopo zabona fahali; mi batu basili* habasa tola babaeza batanga babona hape.  Bakasebeleza Jehova Mulimu wabona ni Davida mulenaa bona, yenika bafa.”+ 10  “Mi wena, Jakobo mutangaaka, usike wasaba,” kubulela Jehova,“Mi usike wangangama, wena Isilaele.+ Kakuli nika kulamulela mwa naha ya kwahuleMi nikalamulela bana bahao mwa naha mobaisizwe mwa buhapiwa.+ Jakobo ukakuta mi ukapila mwa buiketo ni mwa kozo,Kusina yamusabisa.”+ 11  “Kakuli niinzi ni wena,” kubulela Jehova, “kuli nikupilise. Kono nikatahisa sinyeho mwahalaa macaba kaufela moni kuhasanyelize;+Kono wena hanina kukuyundisa.+ Nika kufa kalimelo* yekuswanela,Mi hanina kukusiya feela nisa kufi koto.”+ 12  Kakuli Jehova sabulela ki se, uli: “Lituma lahao halina ka­lafo.+ Sitombo sahao hasifoli. 13  Hakuna yayemela taba yahao,Hakuna mwakufoliseza sitombo sahao. Hakuna kalafo yekona kukutusa. 14  Linyazi zahao kaufela likulibezi.+ Lituhezi kukundongwama. Kakuli nikunatile inge mone sika kunatela sila,+Ka koto ya mutu yanani lunya,Kabakala mulatu wahao omutuna ni libi zahao zeñata.+ 15  Kiñi haulila kabakala lituma lahao? Butuku bouutwa habufeli! Ki kabakala mulatu wahao omutuna ni libi zahao zeñata+Hani kuezize cwana. 16  Kabakaleo, kaufela baba kumiza bakamiziwa ni bona,+Mi lila zahao kaufela likaiswa mwa buhapiwa ni zona.+ Baba kuamuha zahao ni bona bakaamuhiwa zabona,Mi baba kubukula kaufela nika bafa mwa mazoho a babaka+ babukula.” 17  “Kono nikatahisa kuli ukutelwe ki buikangulo bwahao mi nikafolisa litombo zahao,”+ kubulela Jehova,“Nihaike nebaize u muhaniwa, bali: ‘Sione, yasina yamubata.’”+ 18  Jehova sabulela ki se, uli: “Nikubukanya ba mwa litende za Jakobo,+ babaisizwe mwa buhapiwa,Mi nikautwela butuku litabernakele zahae. Muleneñi ukayahiwa sinca fa mulunda waona,+Mi tawala yesilelelizwe ikaba mwa sibaka sayona sesiswanela. 19  Mi ku bona kukazwa buitumelo ni mihuwo ya batu babaseha.+ Nika baatisa, mi habana kuba babanyinyani;+Nikatahisa kuli babe babañata,*Mi habana kunyinyafala.+ 20  Bana bahae bakaba sina mone bainezi kwamulaho,Mi sicaba sahae sikatiiswa fapilaa ka.+ Nikanata baba muhatelela kaufela.+ 21  Yakutekeha wahae ukazwa ku yena,Mi mwahalaa hae ki mokuka zwa mubusi wahae. Nikatahisa kuli asutelele fakaufi, mi uka niatu­mela.” “Kakuli hakusicwalo, ki mañi yakona kuba ni bundume bwa kuniatumela?”* kubulela Jehova. 22  “Mi mukaba sicaba saka,+ mi na nikaba Mulimu wamina.”+ 23  Hamubone! Liñungwa la Jehova likafuka ka buhali,+Ikaba liñungwa lelimaa­ta, lelipotolohela fa litoho za babamaswe. 24  Buhali bwa Jehova bobutuka habuna kukuyukaKufitela aeza ni kupeta milelo ye mwa pilu yahae.+ Mukautwisisa taba yeo kwa mafelelezo a ma­zazi.+

Litaluso ze kwatasi

Kamba “mwa teka.”
ka linzwi, “ki lelituna.”
Kamba “bazwahule.”
Kamba “hakululo.”
Kamba mwendi, “babakutekiwa.”
Linzwi ka linzwi, “yakona kufa pilu yahae sina swalele kuli aniatumele.”