Mu ye kwa litaba za mwahali

Mu ye fa kalulo ya bubeli ya litaba ze li teñi

Mu ye kwa litaba za mwahali

Lipaki za Jehova

Silozi

Bibele ya fa Intaneti | BIBELE YA TOLOKO YA LIFASI LELINCA

Jeremia 3:1-25

LITABA ZE MWAHALI

  • Butuna bwa bukwenuheli bwa Isilaele (1-5)

  • Isilaele ni Juda banani mulatu wa bubuki (6-11)

  • Pizo ya kuli batu babake (12-25)

3  Batu babuza, bali: “Haiba muu­na alukulula musalaa hae mi musali asiya muu­na yo ni kuyo nyalwa ku muu­na usili, kana muu­na yo uswanela kukutela ku musali yo hape?” Kana naha yeo haisika silafazwa maswe, nji?+ “Wena uezize buhule ni balikani bahao baba­ñata,+Mi cwale uli ukutele ku na?” kubulela Jehova.   “Inulela meeto ahao kwa malundu aasina sesiñwi mi ubone. Ki kai kousika swaliwa likalala? Neuinzi kwa linzila kubalibelela,Inge muyambaeli* ya mwa lihalaupa. Uzwelapili kusilafaza nahaKa buhule bwahao ni bumaswe bwahao.+   Kabakaleo, utimilwe lufafazani lwa pula,+Mi pula ya mwamulaho haiyo. Ubonahala kutokwa maswabi inge musali yanyezwi yaeza buhule;Uhanile kuutwa maswabi.+   Kono cwale uhuweleza ku na, uli:‘Ndate, ki wena mulikanaaka kuzwa kwa bunca bwaka!+   Kikuli wena ukahalifa kuya kuile,Kamba kuba ni ndimbelela kamita?’ Ki mona moubulelela cwalo,Kono uzwelapili kueza bumaswe ka moukonela kaufela.”+  Mwa mazazi a Mulena Josiasi,+ Jehova naaize ku na: “‘Kana uboni saezize Isilaele yasasepahali? Ukambamezi fa lilundu kaufela lelitelele ni kuya mwatasaa kota kaufela ya matali amañata kuyo eza buhule.+  Nihaiba hasaezize lika zeo kaufela, neninze nimubulelela kuli akutele ku na, kono naasika kuta;+ mi Juda naaiponela mwanahabo yena yo wa mupumi.+  Hane niboni cwalo, nalukulula Isilaele yasasepahali, namufa liñolo la teleko,+ kabakala bubuki bwahae.+ Kono Juda, mwanahabo yena wa mupumi, naasika saba; ni yena aya, ayo eza buhule.+  Naanyinyafalize taba ya buhule bwahae, mi azwelapili kusilafaza naha ni kubuka ni macwe ni likota.+ 10  Kusina taba ni zeo kaufela, Juda mwanahabo yena wa mupumi, naasika kutela ku na ka pilu yahae kaufela, konji ka buipumisi feela,’ kubulela Jehova.” 11  Jehova kihaa li ku na: “Isilaele yasasepahali uiponahalize kuba yalukile kufita Juda wa mupumi.+ 12  Zamaya uyo shaela manzwi a, kwa mutulo, uli:+ “‘“Ukute, wena Isilaele yakwenuhile,” kubulela Jehova.’+ ‘“Hanina kukutalima ka buhali,+ kakuli nasepahala,” kubulela Jehova.’ ‘“Hanina kuhalifa kuya kuile. 13  Feela uitumelele mulatu wahao, kakuli ufetuhezi Jehova Mulimu wahao. Neunze ueza buhule ni bakusili* mwatasaa kota kaufela ya matali amañata, kono uhanile kuutwa linzwi laka,” kubulela Jehova.’” 14  “Hamukute, mina bana babakwenuhile,” kubulela Jehova. “Kakuli ki na muñaa mina wa niti;* nika mii­nga, alimuñwi mwa muleneñi ni muleneñi ni bababeli mwa lubasi ni lubasi, mi nika mitisa mwa Sione.+ 15  Mi nika mifa balisana benilata ka pilu yaka,+ mi baka mifepa ka zibo ni kutwisiso. 16  Mwa mazazi ao, mukaata mi mukaekezeha mwa naha,” kubulela Jehova.+ “Habasa tola babulela kuli: ‘Aleka ya tumelelano ya Jehova!’ Habana kuinahana, habana kuihupula kamba kuitonda, mi haina kueziwa hape. 17  Ka nako yeo, bakabiza Jerusalema kuli ki lubona lwa Jehova;+ mi macaba kamukana akakopanyiwa hamoho mwa Jerusalema kuli alumbeke libizo la Jehova,+ mi habasatola bañañelela kulatelela lipilu zabona zemaswe.” 18  “Mwa mazazi ao, ba ndu ya Juda ni ba ndu ya Isilaele bakazamaya hamoho,+ mi bakazwa hamoho mwa naha ya kwa mutulo kuya mwa naha yene nifile bo kuku wamina kuli ibe saanda sabona.+ 19  Mi nahupula, nali: ‘Nenitabile hahulu kukubeya mwahalaa bana baka mi neni kufile naha yekateleha, sona saanda sesinde ka kufitisisa mwahalaa macaba!’*+ Hape nahupula kuli neuka nibiza kuli: ‘Ndate!’ ni kuli neusike watuhela kunilatelela. 20  ‘Kaniti, sina musali yasiya muu­naa* hae ka bupumi, ni mina ba ndu ya Isilaele muniezize ka bupumi,’+ kubulela Jehova.” 21  Fa malundu aasina sesiñwi kuutwahala mu­lumo,Sililo ni likupo za batu ba Isilaele,Kakuli bakopamisize nzila yabona;Balibezi Jehova Mulimu wabona.+ 22  “Hamukute, mina bana babakwenuhile. Nikafolisa bukwenuheli bwamina.”+ “Ki luna ba! Lutile ku wena,Kakuli wena Jehova, ki wena Mulimu waluna.+ 23  Kaniti malundunyana ni siyongili sesi fa malundu halitusi.+ Jehova Mulimu waluna ki yena luli yapilisa Isi­laele.+ 24  Kono nto yeswabisa icile* zebaikatalelize bo kuku waluna kuzwa kwa bunca bwaluna,+Ili lingu zabona ni likomu zabona,Bana babona babashimani ni babasizana.  25  Haluitobaleleñi mwa maswabi aluna,Mi lukwahelwe ki maswabi aluna,Kakuli lufoselize Jehova Mulimu waluna,+Luna ni bo ndataa luna, kuzwa kwa bunca bwaluna kufitela la kacenu le,+Mi halusika mamela linzwi la Jehova Mulimu wa­luna.”

Litaluso ze kwatasi

Linzwi ka linzwi, “Muarabe.”
Kamba “milimu isili.”
Kamba mwendi, “muu­naa mina.”
Linzwi ka linzwi, “sa limpi za macaba.”
Linzwi ka linzwi, “mulikanaa.”
Kamba “mulimu oswabisa ucile.”