Mu ye kwa litaba za mwahali

Mu ye fa kalulo ya bubeli ya litaba ze li teñi

Mu ye kwa litaba za mwahali

Lipaki za Jehova

Silozi

Bibele ya fa Intaneti | BIBELE YA TOLOKO YA LIFASI LELINCA

Jeremia 3:1-25

LITABA ZE MWAHALI

  • Butuna bwa bukwenuheli bwa Isilaele (1-5)

  • Isilaele ni Juda banani mulatu wa bubuki (6-11)

  • Pizo ya kuli batu babake (12-25)

3  Batu babuza, bali: “Haiba muuna alukulula musalaa hae mi musali asiya muuna yo ni kuyo nyalwa ku muuna usili, kana muuna yo uswanela kukutela ku musali yo hape?” Kana naha yeo haisika silafazwa maswe, nji?+ “Wena uezize buhule ni balikani bahao babañata,+ Mi cwale uli ukutele ku na?” kubulela Jehova.   “Inulela meeto ahao kwa malundu aasina sesiñwi mi ubone. Ki kai kousika swaliwa likalala? Neuinzi kwa linzila kubalibelela, Inge muyambaeli* ya mwa lihalaupa. Uzwelapili kusilafaza naha Ka buhule bwahao ni bumaswe bwahao.+   Kabakaleo, utimilwe lufafazani lwa pula,+ Mi pula ya mwamulaho haiyo. Ubonahala kutokwa maswabi inge musali yanyezwi yaeza buhule; Uhanile kuutwa maswabi.+   Kono cwale uhuweleza ku na, uli: ‘Ndate, ki wena mulikanaaka kuzwa kwa bunca bwaka!+   Kikuli wena ukahalifa kuya kuile, Kamba kuba ni ndimbelela kamita?’ Ki mona moubulelela cwalo, Kono uzwelapili kueza bumaswe ka moukonela kaufela.”+  Mwa mazazi a Mulena Josiasi,+ Jehova naaize ku na: “‘Kana uboni saezize Isilaele yasasepahali? Ukambamezi fa lilundu kaufela lelitelele ni kuya mwatasaa kota kaufela ya matali amañata kuyo eza buhule.+  Nihaiba hasaezize lika zeo kaufela, neninze nimubulelela kuli akutele ku na, kono naasika kuta;+ mi Juda naaiponela mwanahabo yena yo wa mupumi.+  Hane niboni cwalo, nalukulula Isilaele yasasepahali, namufa liñolo la teleko,+ kabakala bubuki bwahae.+ Kono Juda, mwanahabo yena wa mupumi, naasika saba; ni yena aya, ayo eza buhule.+  Naanyinyafalize taba ya buhule bwahae, mi azwelapili kusilafaza naha ni kubuka ni macwe ni likota.+ 10  Kusina taba ni zeo kaufela, Juda mwanahabo yena wa mupumi, naasika kutela ku na ka pilu yahae kaufela, konji ka buipumisi feela,’ kubulela Jehova.” 11  Jehova kihaa li ku na: “Isilaele yasasepahali uiponahalize kuba yalukile kufita Juda wa mupumi.+ 12  Zamaya uyo shaela manzwi a, kwa mutulo, uli:+ “‘“Ukute, wena Isilaele yakwenuhile,” kubulela Jehova.’+ ‘“Hanina kukutalima ka buhali,+ kakuli nasepahala,” kubulela Jehova.’ ‘“Hanina kuhalifa kuya kuile. 13  Feela uitumelele mulatu wahao, kakuli ufetuhezi Jehova Mulimu wahao. Neunze ueza buhule ni bakusili* mwatasaa kota kaufela ya matali amañata, kono uhanile kuutwa linzwi laka,” kubulela Jehova.’” 14  “Hamukute, mina bana babakwenuhile,” kubulela Jehova. “Kakuli ki na muñaa mina wa niti;* nika miinga, alimuñwi mwa muleneñi ni muleneñi ni bababeli mwa lubasi ni lubasi, mi nika mitisa mwa Sione.+ 15  Mi nika mifa balisana benilata ka pilu yaka,+ mi baka mifepa ka zibo ni kutwisiso. 16  Mwa mazazi ao, mukaata mi mukaekezeha mwa naha,” kubulela Jehova.+ “Habasa tola babulela kuli: ‘Aleka ya tumelelano ya Jehova!’ Habana kuinahana, habana kuihupula kamba kuitonda, mi haina kueziwa hape. 17  Ka nako yeo, bakabiza Jerusalema kuli ki lubona lwa Jehova;+ mi macaba kamukana akakopanyiwa hamoho mwa Jerusalema kuli alumbeke libizo la Jehova,+ mi habasatola bañañelela kulatelela lipilu zabona zemaswe.” 18  “Mwa mazazi ao, ba ndu ya Juda ni ba ndu ya Isilaele bakazamaya hamoho,+ mi bakazwa hamoho mwa naha ya kwa mutulo kuya mwa naha yene nifile bo kuku wamina kuli ibe saanda sabona.+ 19  Mi nahupula, nali: ‘Nenitabile hahulu kukubeya mwahalaa bana baka mi neni kufile naha yekateleha, sona saanda sesinde ka kufitisisa mwahalaa macaba!’*+ Hape nahupula kuli neuka nibiza kuli: ‘Ndate!’ ni kuli neusike watuhela kunilatelela. 20  ‘Kaniti, sina musali yasiya muunaa* hae ka bupumi, ni mina ba ndu ya Isilaele muniezize ka bupumi,’+ kubulela Jehova.” 21  Fa malundu aasina sesiñwi kuutwahala mulumo, Sililo ni likupo za batu ba Isilaele, Kakuli bakopamisize nzila yabona; Balibezi Jehova Mulimu wabona.+ 22  “Hamukute, mina bana babakwenuhile. Nikafolisa bukwenuheli bwamina.”+ “Ki luna ba! Lutile ku wena, Kakuli wena Jehova, ki wena Mulimu waluna.+ 23  Kaniti malundunyana ni siyongili sesi fa malundu halitusi.+ Jehova Mulimu waluna ki yena luli yapilisa Isilaele.+ 24  Kono nto yeswabisa icile* zebaikatalelize bo kuku waluna kuzwa kwa bunca bwaluna,+ Ili lingu zabona ni likomu zabona, Bana babona babashimani ni babasizana.  25  Haluitobaleleñi mwa maswabi aluna, Mi lukwahelwe ki maswabi aluna, Kakuli lufoselize Jehova Mulimu waluna,+ Luna ni bo ndataa luna, kuzwa kwa bunca bwaluna kufitela la kacenu le,+ Mi halusika mamela linzwi la Jehova Mulimu waluna.”

Litaluso ze kwatasi

Linzwi ka linzwi, “Muarabe.”
Kamba “milimu isili.”
Kamba mwendi, “muu­naa mina.”
Linzwi ka linzwi, “sa limpi za macaba.”
Linzwi ka linzwi, “mulikanaa.”
Kamba “mulimu oswabisa ucile.”