Mu ye kwa litaba za mwahali

Mu ye fa kalulo ya bubeli ya litaba ze li teñi

Mu ye kwa litaba za mwahali

Lipaki za Jehova

Silozi

Bibele ya fa Intaneti | BIBELE YA TOLOKO YA LIFASI LELINCA

Jeremia 27:1-22

LITABA ZE MWAHALI

  • Coko ya Babilona (1-11)

  • Zedekia ubulelelwa kuipeya kwatasaa Babilona (12-22)

27  Kwa makalelo a puso ya Joyakimi mwanaa Josiasi, mulena wa Juda, linzwi le, lataha ku Jeremia kuzwa ku Jehova, lali:  “Jehova unibulelezi cwana, uize: ‘Uikezeze litolopo ni licoko, mi ulibeye mwa mulala wahao.  Mi cwale ulilumele ku mulena wa Edomo,+ mulena wa Moabi,+ mulena wa Maamoni,+ mulena wa Tire,+ ni mulena wa Sidoni+ ka lizoho la linumwana zetile mwa Jerusalema ku Mulena Zedekia wa Juda.  Ubafe taelo ye, yebaka bulelela malena babona: “‘“Jehova wa limpi, yena Mulimu wa Isilaele, sabulela ki se; mubulelele malena bamina se, muli:  ‘Ki na yaezize lifasi, batu, ni lifolofolo ze mwa lifasi ka maata aka amatuna ni ka lizoho laka leliotolohile; mi nilifile yenilata kulifa kaufela.*+  Mi cwale nifile linaha ze kaufela mwa lizoho la mutangaaka Mulena Nebukadenezare+ wa Babilona; nihaiba libatana za mwa naheñi nimufile zona kuli limusebeleze.  Macaba kaufela akasebeleza yena ni mwanaa hae ni muikulyae kufitela nako yeukawa mubuso wahae,+ muta macaba amañata ni malena babamaata baka mueza mutangaa bona.’+  “‘“‘Haiba sicaba kamba mubuso uhana kusebeleza Mulena Nebukadenezare wa Babilona ni kuhana kupaniwa kwa coko ya mulena wa Babilona, nikafa koto sicaba seo ka mukwale,+ ka lukupwe, ni ka butuku bobuyambukela bobubulaya,’ kubulela Jehova, ‘kufitela nibafeza ka lizoho lahae.’  “‘“‘Kabakaleo, musike mwateeleza kwa bapolofita bamina, balauli bamina, babalola litolo, ba mabibo, ni baloi, bababulela ku mina, bali: “Hamuna kusebeleza mulena wa Babilona.” 10  Kakuli bamipolofitela buhata kuli muzwisiwe mwa naha yamina, muiswe kwahule, mi na nika mihasanya mi mukashwa. 11  “‘“‘Kono sicaba sesilumela kupaniwa kwa coko ya mulena wa Babilona ni kumusebeleza, nika silumeleza kuina* mwa naha yasona,’ kubulela Jehova, ‘kuli bailime ni kupila mwateñi.’”’” 12  Hape nenibulelezi Mulena Zedekia+ wa Juda ka mukwa oswana, nali: “Mubeye milala yamina kwa coko ya mulena wa Babilona mi musebeleze yena ni sicaba sahae, mi mukazwelapili kupila.+ 13  Wena ni sicaba sahao, mubatelañi kushwa ka mukwale,+ ka lukupwe,+ ni ka butuku bobuyambukela,+ kulikana ni mwabulelezi Jehova ka za sicaba sesisike sasebeleza mulena wa Babilona? 14  Musike mwateeleza kwa manzwi a bapolofita bababulela ku mina, bali: ‘Hamuna kusebeleza mulena wa Babilona,’+ kakuli bamipolofitela buhata.+ 15  “‘Kakuli hanisika baluma,’ kubulela Jehova, ‘kono bapolofita buhata ka libizo laka, mi kabakaleo nika mihasanya mi mukashwa, mina ni bapolofita baba mipolofitela.’”+ 16  Mi nabulelela baprisita ni sicaba se kaufela, nali: “Jehova sabulela ki se, uli: ‘Musike mwateeleza kwa manzwi a bapolofita bamina baba mipolofitela, bali: “Hamubone! Lisebeliso za kwa ndu ya Jehova likakutiswa kuzwa kwa Babilona honacwale-cwale fa!”+ kakuli bamipolofitela buhata.+ 17  Musike mwabateeleza. Musebeleze mulena wa Babilona mi mukazwelapili kupila.+ Mubatelañi kuli muleneñi wo ube matota? 18  Kono haiba ki bapolofita mi haiba linzwi la Jehova liinzi ni bona, shangwe bakupe Jehova wa limpi kuli lisebeliso zesiyezi mwa ndu ya Jehova, mwa ndu ya mulena wa Juda, ni mwa Jerusalema lisike zaangiwa kuisiwa kwa Babilona.’ 19  “Kakuli Jehova wa limpi sabulela ki se ka za misumo,+ Liwate,*+ likoloi, ni lisebeliso+ zesiyezi zesiilwe mwa muleneñi wo, 20  zanaa sikaanga Mulena Nebukadenezare wa Babilona hanaaisize mwa buhapiwa Jekonia mwanaa Joyakimi, mulena wa Juda, kumuzwisa mwa Jerusalema ni kumuisa kwa Babilona, hamoho ni babakutekeha kaufela ba Juda ni Jerusalema;+ 21  ki cwalo, Jehova wa limpi, yena Mulimu wa Isilaele, sabulela ki se ka za lisebeliso zesiyezi mwa ndu ya Jehova, mwa ndu ya mulena wa Juda, ni mwa Jerusalema: 22  ‘“Likaiswa kwa Babilona,+ mi likaina kwateñi kufitela lizazi fonika lihupulela,” kubulela Jehova. “Kihona nika likutisa ni kulibeya mwa sibaka se.”’”+

Litaluso ze kwatasi

Linzwi ka linzwi, “yenibona kuli waswanela mwa meeto aka.”
Linzwi ka linzwi, “kupumula.”
Fo kikuli, Liwate la kopa la kwa tempele.