Mu ye kwa litaba za mwahali

Mu ye fa kalulo ya bubeli ya litaba ze li teñi

Mu ye kwa litaba za mwahali

Lipaki za Jehova

Silozi

Bibele ya fa Intaneti | BIBELE YA TOLOKO YA LIFASI LELINCA

Jeremia 26:1-24

LITABA ZE MWAHALI

  • Jeremia ubembiwa kuli ukabulaiwa (1-15)

  • Jeremia wapiliswa (16-19)

    • Bupolofita bwa Mika bwabulelwa (18)

  • Mupolofita Uria (20-24)

26  Kwa makalelo a puso ya Joyakimi+ mwanaa Josiasi, mulena wa Juda, linzwi le, lazwa ku Jehova, lelili:  “Jehova sabulela ki se, uli: ‘Uyeme mwa lapa la ndu ya Jehova mi ubulele ka za* batu kaufela ba mileneñi ya Juda babataha kuto lapela* kwa ndu ya Jehova. Ubabulelele litaba kaufela zeni kulaela; usike wasiya ­nihaiba linzwi lililiñwi.  Mwendi bakateeleza mi mañi ni mañi wabona asikuluhe ni kutuhela nzila yahae yemaswe, mi nikacinca muhupulo waka kuamana ni* kozi yenilelile kubatahiseza kabakala likezo zabona zemaswe.+  Ubabulelele, uli: “Jehova sabulela ki se, uli: ‘Haiba hamuna kuteeleza ku na ka kulatelela mulao* waka onibeile fapilaa mina,  ka kuteeleza kwa manzwi a batanga baka bapolofita, benilumela ku mina hape ni hape,* bemusika teeleza ku bona,+  fohe, nikaeza ndu ye sina mone niezelize Shilo,+ mi nikatahisa kuli muleneñi wo ukutiwe ki macaba kaufela a lifasi.’”’”+  Mi baprisita ni bapolofita ni batu kaufela bautwa Jeremia habulela manzwi a, mwa ndu ya Jehova.+  Cwale Jeremia hasafelize kubulela litaba kaufela zanaa mulaezi Jehova kuli abulele kwa batu kaufela, baprisita ni bapolofita ni batu kaufela bamuswala mi bali: “Kaniti ukashwa.  Ki kabakalañi haupolofitile ka libizo la Jehova, wali: ‘Ndu ye ikaba sina Shilo mi muleneñi wo ukasinyiwa mi hakuna yakasiyala ayahile mwateñi’?” Mi batu kaufela bakubukana kupotoloha Jeremia mwa ndu ya Jehova. 10  Manduna ba Juda habautwa manzwi ao, bazwa mwa ndu ya mulena kutaha kwa ndu ya Jehova mi baina kwa makenelo a munyako omunca wa Jehova.+ 11  Baprisita ni bapolofita babulelela manduna ni sicaba kaufela, bali: “Muuna yo ulukela kufiwa koto ya lifu,+ kakuli upolofitezi muleneñi wo kozi sina feela momuutwezi ka mazebe amina.”+ 12  Cwale Jeremia abulelela manduna kaufela ni sicaba kaufela, ali: “Ki Jehova yanaa nilumile kupolofita za kozi yekatahela ndu ye ni muleneñi wo, ona manzwi kaufela emuutwile.+ 13  Cwale mucince linzila zamina ni likezo zamina mi muutwe linzwi la Jehova Mulimu wamina, mi Jehova ukacinca muhupulo wahae kuamana ni* kozi yabulezi kuli uka mitahiseza yona.+ 14  Haili na, ni mwa lizoho lamina. Mueze ku na semubona kuli ki sesinde mi silukile mwa meeto amina. 15  Feela muzibe luli kuli haiba munibulaya, mina, ni muleneñi wo, ni babayahile kuwona, mukaba ni mulatu wa kusulula mali a mutu yasina mulatu, kakuli kaniti Jehova naanilumile kuto bulela manzwi a kaufela mwa mazebe amina.” 16  Cwale manduna ni sicaba kaufela babulelela baprisita ni bapolofita, bali: “Muu­na yo halukeli kufiwa koto ya lifu, kakuli ubulezi ku luna ka libizo la Jehova Mulimu waluna.” 17  Hape, baa­na-bahulu babañwi ba mwa naha bayema mi bakala kubulela kwa sicaba kaufela sesiputehani, bali: 18  “Mika+ wa kwa Moresheti naapolofita mwa mazazi a Mulena Ezekiasi+ wa Juda, mi naa­bulelezi batu kaufela ba Juda, ali: ‘Jehova wa limpi sabulela ki se, uli: “Sione ukakekelwa sina simu,Jerusalema ukafetuha mabunda a matota,+Mi lilundu la Ndu* likaba sina libaka zelumbile ze mwa mushitu.”’*+ 19  “Kono kana Mulena Ezekiasi wa Juda ni Juda kamukana neba mubulaile nji? Kana naasika saba Jehova ni kukupa kushemubiwa ki Jehova, mi Jehova acinca muhupulo wahae ka za* kozi yanaabulezi kuli naaka batahiseza?+ Cwale lutuha luitahiseza kozi yetuna. 20  “Mi nekunani muu­na yomuñwi yanaapolofita ka libizo la Jehova, yena Uria mwanaa Shemaya wa kwa Kiriati-­jearimi,+ yanaapolofitile za kozi yeneka tahela muleneñi wo ni naha ye ka manzwi aswana ni a Jeremia. 21  Mulena Joyakimi+ ni baa­na bahae kaufela babamaa­ta ni manduna kaufela bautwa manzwi ahae, mi mulena abata kumubulaya.+ Uria hautwa za teñi, honafo akenelwa ki sabo mi abalehela kwa Egepita. 22  Cwale Mulena Joyakimi aluma Elinatani+ mwanaa Akibori ni baa­na babañwi bane bali ni yena kuli baye kwa Egepita. 23  Batisa Uria kuzwa kwa Egepita mi bamuisa ku Mulena Joyakimi, mi yena amubulaya ka mukwale+ ni kuyumbela situpu sahae mwa mabita a nyangela.” 24  Kono Akikami+ mwanaa Shafani+ atusa Jeremia, mi naasika fiwa kwa sicaba kuli abulaiwe.+

Litaluso ze kwatasi

Kamba “kwa.”
Kamba “kubama.”
Kamba “nikainyaza kabakala.”
Kamba “tuto.”
Linzwi ka linzwi, “nizuha isali kakusasana ni kubaluma.”
Kamba “ukainyaza kabakala.”
Kamba “lilundu la tempele.”
Kamba “sina mulunda wa likota.”
Kamba “ainyaza kabakala.”