Mu ye kwa litaba za mwahali

Mu ye kwa litaba za mwahali

Lipaki za Jehova

Mukete puo Silozi

Jeremia 22:1-30

LITABA ZE MWAHALI

  • Mashango a katulo fahalimwaa malena babamaswe (1-30)

22  Jehova sabulela ki se, uli: “Ushetumukele kwa ndu ya mulena wa Juda, mi uyo mutaluseza taba ye.  Uyo li: ‘Utwa linzwi la Jehova, wena mulena wa Juda yaina mwa lubona lwa Davida, wena ni batanga bahao ni batu bahao, bona babakena ka minyako ye.  Jehova sabulela ki se, uli: “Muyemele katulo yelukile, ni kuluka. Mulamulele yabukulwa ki muputeleli. Musike mwanyandisa muzwahule, mi musike mwaeza maswe mwana yasina ndatahe* kamba mbelwa.+ Mi musike mwasulula mali a mutu yasina mulatu mwa sibaka se.+  Kakuli haiba mumamela linzwi le ka tokomelo, fohe, malena babaina mwa lubona lwa Davida+ bakakena ka minyako ya ndu ye, bali mwa likoloi ni fa lipizi, bona ni batanga babona ni batu babona.”’+  “‘Kono haiba musamameli manzwi a, nikonka ka na,’ kubulela Jehova, ‘kuli ndu ye ikashandaulwa.’+  “Kakuli Jehova sabulela ki se, ka za ndu ya mulena wa Juda:‘Ku na, uswana sina Giliadi,Sina ngo ya Lebanoni. Kono nika kueza lihalaupa;Kwa mileneñi yahao, hakuna nihaiba ulimuñwi mokuka pila batu.+   Nika kuketela basinyi babaka kulwanisa,Yomuñwi ni yomuñwi ni lilwaniso zahae.+ Bakalema likota zahao za sidare zende hahuluMi baka linepela mwa mulilo.+  “‘Mi macaba amañata akafita kwatuko ni muleneñi wo mi bakabuzana, bali: “Ki kabakalañi Jehova haezize muleneñi omutuna wo cwana?”+  Mi bakaalaba, bali: “Kakuli nebatuhezi kumamela tumelelano ya Jehova Mulimu wabona mi bakubamela milimu isili ni kuisebeleza.”’+ 10  Musike mwalila yashwile,Mi musike mwamuutwela butuku. Kono mulile hahulu yaya mwa buhapiwa,Kakuli haa­na kukuta kuto bona naha mwanaapepezwi. 11  “Kakuli Jehova sabulela ki se, ka za Shalume*+ mwanaa Josiasi, mulena wa Juda yayolile Josiasi+ ndatahe fa bulena mi uzwile mwa sibaka se: ‘Haana kukuta kwaile. 12  Kakuli ukayo shwela kwa sibaka koba ­muisize kuyo ba muhapiwa, mi haa­na kubona naha ye hape.’+ 13  Bumai ki bwa mutu yayaha ndu yahae asayi ka kulukaNi kuyaha mizuzu yahae ya kwahalimu asayi ka katulo yelukile,Yasebelisa mwanahabo yena asa mufi sesiñwi,Yahana kumuholisa;+ 14  Yali: ‘Nika icahela ndu yetunaYenani mizuzu yemituna ya kwahalimu. Nika ibeya mahauloNi kuikwahela ka likota za sidare ni kuipenta bufubelu bobutona.’ 15  Kana wena ukazwelapili kubusa kabakala kuli uitusisa hahulu likota za sidare kufita babañwi? Ndataho ni yena naaca ni kunwa,Kono naayemezi katulo yelukile, ni kuluka,+Mi lika neli muzamaezi hande. 16  Naayemela muzeko wa yanyandile ni mubotana,Mi lika zazamaya hande. ‘Kana haki kona kuniziba koo, nji?’ kubulela Jehova. 17  ‘Kono meeto ahao ni pilu yahao litokomezi feela kuipumanela lika ka bupumi,Kusulula mali a batu babasina mulatu,Ni kuputelela babañwi ni kubabukula.’ 18  “Kabakaleo, Jehova sabulela ki se, ka za Joyakimi+ mwanaa Josiasi, mulena wa Juda:‘Habana kumulila, bali: “Mawe, mwanahesu! Mawe, kaizelaaka!” Habana kumulila, bali: “Mawe, muñaaka! Mawe, mulenaaka!” 19  Ukapumbekwa sina mokupumbekelwa mbo­ngolo,+Ukahohololwa ni kuyo yumbelwaKwande a minyako ya Jerusalema.’+ 20  Ukambamele fa Lebanoni uyo huweleza,Utiise kwa linzwi lahao mwa Bashani,Mi uhuweleze inze uli kwa Abarimi,+Kakuli linyazi zahao kaufela litubilwe.+ 21  Nenibulezi ni wena ka nako yene uikutwa kuba mwa buiketo. Kono neuize: ‘Hanina kuutwa.’+ Wo ki ona mukwa wahao kuzwa kwa bunca bwahao,Kakuli hausika utwa linzwi laka.+ 22  Balisana bahao kaufela bakalisiwa ki moya ­ofuka,+Mi linyazi zahao likaiswa mwa buhapiwa. Mi cwale ukaswaba ni kushubulwa kabakala ziyezi kamukana yeka kutahela. 23  Wena yapila mwa Leba­noni,+Yababalelwa mwahalaa likota za sidare,+Ukatonga hahulu hauka tahelwa ki butuku,Butuku* bobuswana ni bwa musali yapuluha!”+ 24  “‘Ka na, yapila,’ kubulela Jehova, ‘wena Konia,*+ mwanaa Joyakimi,+ mulena wa Juda, niha neuka ba lisale la kukantisa leli kwa lizoho laka la bulyo, nenika kucomola kwateñi! 25  Nika kufa mwa lizoho la bababata kukubulaya, mwa lizoho la beusaba, mwa lizoho la Mulena Nebukadenezare* wa Babilona, ni mwa lizoho la Makaladeya.+ 26  Mi wena ni maho yakupepile nika minepela mwa naha isili momusika pepelwa, mi mukayo shwela mwateñi. 27  Mi habana kukutela mwa naha yebanyolezwi.+ 28  Kana muu­na yo, Konia, ki poto feela yepwacehile, yenyazahala,Piza yesina yaibata? Ki kabakalañi yena ni babasimuluha ku yena habanepilwe Ni kulatelwa mwa naha yebasa zibi?’+ 29  Wena lifasi,* lifasi, lifasi, utwa linzwi la Jehova. 30  Jehova sabulela ki se, uli: ‘Uñole mutu yo kuli haa­na mwana,Kuli ki mutu yasike akondisa nto ni yekana mwa bupilo* bwahae kaufela,Kakuli ku babasimuluha ku yena, hakuna yaka­konaKuina mwa lubona lwa Davida ni kubusa hape mwa Juda.’”+

Litaluso ze kwatasi

Kamba “ndiala.”
Hape ubizwa Joakazi.
Linzwi ka linzwi, “Butuku bwa lupepo.”
Hape ubizwa Joyakini ni Jekonia.
Linzwi ka linzwi, “Nebukaderezare,” ka muñolelo omuñwi.
Kamba “naha.”
Linzwi ka linzwi, “mazazi.”