Mu ye kwa litaba za mwahali

Mu ye kwa litaba za mwahali

Lipaki za Jehova

Mukete puo Silozi

Jeremia 19:1-15

LITABA ZE MWAHALI

  • Jeremia ubulelelwa kupwaca ndondo (1-15)

    • Kufa matabelo a banana ku Baale (5)

19  Jehova sabulela ki se, uli: “Zamaya, uyo leka ndondo ku mubupi wa lipiza.+ Uunge baana-bahulu babañwi ba sicaba ni baana-bahulu babañwi ba baprisita,  mi uye kwa Musindi wa Mwanaa Hinomu,+ kwa makenelo a Munyako wa Babupi ba Lipiza. Mi kwateñi uyo shaela manzwi eni kubulelela.  Uyo bulela, uli: ‘Hamuutwe linzwi la Jehova, mina malena ba Juda ni mina babayahile mwa Jerusalema. Jehova wa limpi, yena Mulimu wa Isilaele, sabulela ki se, uli: “‘“Nituha nitahiseza sibaka se ziyezi, mi mazebe a mutu kaufela yakautwa za teñi akayuwa.  Kakuli banifulalezi+ mi basinyize sibaka se kuli mane hasisa zibahala kuli ki sona.+ Mwateñi baezelize milimu isili matabelo, ili milimu yenesa zibwi ki bona ni bo kuku wabona ni malena ba Juda, mi batalize sibaka se ka mali a batu babasina mulatu.+  Nebayahezi Baale libaka zelumbile kuli bacise bana babona mwa mulilo sina linubu za kucisa zefiwa mutumbi ku Baale,+ ili nto yene nisika laela kamba kubulela mi neisika taha nihaiba mwa pilu yaka.”’*+  “‘“Kabakaleo, hamubone! Mazazi ataha,” kubulela Jehova, “muta sibaka se hasisana kubizwa Tofeti kamba Musindi wa Mwanaa Hinomu kono sikabizwa Musindi wa Pulao.+  Nikapalelwisa milelo ya Juda ni Jerusalema mwa sibaka se, mi nikatahisa kuli babulaiwe ka mukwale fapilaa lila zabona ni ka lizoho la bababata kubabulaya. Mi litupu zabona nika lifa linyunywani za mahalimu ni libatana za lifasi kuli ibe lico zazona.+  Mi nikatahisa kuli muleneñi wo usabiwe hahulu ki batu mi baba ubona bakomoke ka kuliza muloli. Mutu kaufela yafita kwatuko ni ona ukaimbwetukela ni kuliza muloli kabakala likoto kaufela zetahezi muleneñi wo.+  Mi nikatahisa kuli bace nama ya bana babona babashimani ni babasizana, mi yomuñwi ni yomuñwi wabona ukaca nama ya mwanahabo yena, kabakala kuambekiwa ni kuziyeleha, muta basineneketwa ki lila zabona ni bababata kubabulaya.”’+ 10  “Kihona ukapwaca ndondo fapilaa baana babaya ni wena, 11  mi ubabulelele, uli: ‘Jehova wa limpi sabulela ki se, uli: “Ki mona monika pwaceza sicaba se cwalo, ni muleneñi wo, inge mutu yapwaca piza ya mubupi wa lipiza kuli mane haisa konahala kulukiswa; mi bakapumbeka bafu mwa Tofeti kufitela sibaka sa kubapumbeka ku sona sitaela.”’+ 12  “‘Ki mona monika ezeza sibaka se, ni babayahile mwateñi,’ kubulela Jehova, ‘kuli nieze muleneñi wo sina Tofeti. 13  Mi mandu a mwa Jerusalema ni mandu a malena ba Juda akasilafala sina sibaka se, sa Tofeti,+ ona mandu kaufela a lituwa fone bafela matabelo limpi kaufela za mahalimu+ ni fone baselela milimu isili linubu za zenwiwa.’”+ 14  Jeremia hakutile kuzwa kwa Tofeti kwa naamulumile Jehova kuyo polofita, ayema mwa patelo ye kwa ndu ya Jehova mi abulelela sicaba kaufela, ali: 15  “Jehova wa limpi, yena Mulimu wa Isilaele, sabulela ki se, uli: ‘Nitahiseza muleneñi wo, ni litolopo kaufela zaona, liziyezi kamukana zenibulezi kuli likaezahala ku ona, kakuli ka muñañatoho wabona, bahanile kuutwa manzwi aka.’”+

Litaluso ze kwatasi

Kamba “neisika taha mwa mihupulo yaka.”