Mu ye kwa litaba za mwahali

Mu ye fa kalulo ya bubeli ya litaba ze li teñi

Mu ye kwa litaba za mwahali

Lipaki za Jehova

Silozi

Bibele ya fa Intaneti | BIBELE YA TOLOKO YA LIFASI LELINCA

Jeremia 18:1-23

LITABA ZE MWAHALI

  • Lizupa leli mwa mazoho a mubupi wa lipiza (1-12)

  • Jehova ufulalela Isilaele (13-17)

  • Kulelisana kueza maswe Jeremia; kupo yahae (18-23)

18  Ki le linzwi lene litile ku Jeremia kuzwa ku Jehova:  “Nanuha, ushetumukele kwa ndu ya mubupi wa lipiza,+ mi kwateñi nikayo kuutwisa manzwi aka.”  Kiha nishetumukela kwa ndu ya mubupi wa lipiza, mi namufumana inzaa sebeza ka mawili a mubupi wa lipiza.  Kono piza yanaabupa ka lizupa yasinyeha mwa lizoho lahae. Mubupi kihaa bupa sinca piza isili fateñi, kulikana ni mwanaalatela.*  Cwale linzwi la Jehova lataha ku na, lali:  “‘Kikuli hanikoni kumieza sina mwaezelize mubupi yo, mina ba ndu ya Isilaele?’ kubulela Jehova. ‘Hamubone! Moliinezi lizupa mwa lizoho la mubupi wa lipiza, ki mona momuinezi mwa lizoho laka, mina ba ndu ya Isilaele.+  Nako kaufela hanibulela za kukumula ni kulutulula ni kusinya sicaba kamba mubuso,+  mi sicaba seo situhela bumaswe bwasona boninyazize, ni na nikacinca muhupulo waka ka za* kozi yene nilelile kusitahiseza.+  Kono nako ­kaufela hanibulela za kuyaha ni kucala sicaba kamba mubuso, 10  mi sicaba seo sieza zemaswe mwa meeto aka mi sahana kuutwa linzwi laka, nikacinca muhupulo waka ka za* bunde bone nilelile kusiezeza.’ 11  “Cwale ubulelele batu ba Juda ni babayahile mwa Jerusalema, uli: ‘Jehova sabulela ki se, uli: “Nimilukiseza* ziyezi mi nilela kumieza maswe. Hamukute shangwe, muzwe mwa linzila zamina zemaswe, mi mucince linzila zamina ni mikwa yamina.”’”+ 12  Kono bona bali: “Hakuna tuso!+ Lukaya ka mihupulo yaluna, mi yomuñwi ni yomuñwi waluna ukaeza ka kuya ka buñañeli bwa pilu yahae yemaswe.”+ 13  Kabakaleo, Jehova sabulela ki se, uli: “Hamuipuzeze mwahalaa macaba, shangwe. Ki mañi yautwile taba yeswana ni ye? Mwalyanjo wa Isilaele uezize nto yemaswe ha­hulu.+ 14  Kana litwa leli fa Lebanoni likashengunuka fa macwe a linjetumuko zayona? Kamba kana mezi abata aabuba kuzwa kwahule akaoma, nji? 15  Kono batu baka, banili­bezi.+ Kakuli baezeza nto yesina tuso matabelo,*+Mi basitatalisa batu mwa linzila zabona, zona linzila zakale,+Kuli bazamaye mwa tunzila twa matulungundu totusika patama,* 16  Ilikuli batahise kuli naha yabona isabiwe hahulu ki batu+Mi baba ibona bakomoke ka kuliza muloli kuya kuile.+ Mutu kaufela yafita kwatuko ni yona ukaimbwetukela ni kunyunga toho yahae.+ 17  Nika bahasanya fapilaa lila zabona, sina moya wa kwa upa mouhasanyeza muuku. Nika bafa mukokoto waka, isiñi pata yaka, mwa lizazi lebaka tahelwa ki kozi.”+ 18  Mi bona bali: “Hamutahe, lulelisane kueza maswe Jeremia,+ kakuli mulao hauna* kufela kwa baprisita baluna ni kelezo ku bababutali kamba linzwi kwa bapolofita. Hamutahe lumubulele maswe* mi lusike lwaisa pilu ku zabulela.” 19  Uniise pilu, wena Jehova,Mi uteeleze ku zebabulela baba nilwanisa. 20  Kana kwaswanela kukutiseza mutu bumaswe mwa sibaka sa bunde bwaezize? Kakuli bayepezi bupilo* bwaka mukoti.+ Uhupule mone niyemezi fapilaa hao kubulela zende zabona,Kuli nikeluse buhali bwahao ku bona. 21  Kabakaleo, ufe bana babona lukupwe,Mi utahise kuli babulaiwe ka mukwale.+ Basali babona bashwelwe ki bana mi babe limbelwa.+ Baana babona babulaiwe ki ncwa,Mitangana babona babulaiwe ka mukwale mwa ndwa.+ 22  Mwa mandu abona kuutwahale sililoHauka batahiseza bahapi ka sipundumukela. Kakuli baniyepezi mukoti kuli baniswaleMi bateezi mahutu aka tutwa.+ 23  Kono wena Jehova,Waziba milelo yabona kaufela yemaswe ya kubata kunibulaya.+ Usike wakwahela bufosi bwabona,Mi usike watakula sibi sabona fapilaa hao.+ Haike basitatale fapilaa haoHauka nga muhato wa kubalwanisa ka buhali bwahao.+

Litaluso ze kwatasi

Linzwi ka linzwi, “sina mwanaabonela mubupi wa lipiza kuli kulukile mwa meeto ahae.”
Kamba “nikainyaza kabakala.”
Kamba “nikainyaza kabakala.”
Linzwi ka linzwi, “nimiezeza.”
Kamba “batushaniseza musi wa matabelo.”
Kamba “totusika lukiswa.”
Kamba “tuto haina.”
Linzwi ka linzwi, “lumunate ka lulimi.”
Kamba “moyo.”