Mu ye kwa litaba za mwahali

Mu ye kwa litaba za mwahali

Lipaki za Jehova

Mukete puo Silozi

Jeremia 16:1-21

LITABA ZE MWAHALI

  • Jeremia haswaneli kunyala, kulila, kamba kuya kwa mikiti (1-9)

  • Kufiwa koto, ni kukutisezwa sinca mwa naha yabona (10-21)

16  Linzwi la Jehova hape lataha ku na, lali:  “Usike wanyala, mi usike waba ni bana babashimani kamba babasizana mwa sibaka se.  Kakuli se ki sona sabulela Jehova ka za bana babashimani ni babasizana babapepelwa mwa sibaka se, ni ka za bo maa bona ni bo ndataa bona baba bapepela mwa naha ye, uli:  ‘Bakabulaiwa ki matuku amaswe,+ kono hakuna yaka balila kamba kubapumbeka; bakaba sina musutelo ofafasi.+ Bakabulaiwa ka mukwale ni ka lukupwe,+ mi litupu zabona likaba lico za linyunywani za mahalimu ni libatana za lifasi.’   Kakuli Jehova sabulela ki se, uli:‘Usike wakena mwa ndu mokuezwa mukiti wa balili,Mi usike wayo bokolola kamba kubaomba-omba.’+ ‘Kakuli nizwisize kozo yaka mwa sicaba se,’ kubulela Jehova,‘Hamohocwalo ni lilato laka lelisa feli ni makeke aka.+   Babatuna ni babanyinyani bakashwa mwa naha ye. Habana kupumbekiwa,Hakuna yaka balila,Mi hakuna yaka isehaka kamba kukolola toho yahae kabakala bona.*   Mi hakuna yakafa lico baba mwa maswabi,Kuli abaomba-ombe kabakala kuli bashwezwi;Mi hakuna yaka bafa komoki ya kubaomba-ombaKuli banwe kabakala kushwelwa ki ndataa bona kamba maa bona.   Mi usike wakena mwa ndu ya mukitiKuli uine ni bona, uce ni kunwa.’  “Kakuli Jehova wa limpi, yena Mulimu wa Isilaele, sabulela ki se, uli: ‘Mona mwa sibaka se, ili mwa mazazi amina, fapilaa meeto amina, nikafelisa milumo ya tabo ni nyakalalo, linzwi la munyali ni linzwi la munyaliwa.’+ 10  “Hauka bulelela sicaba se manzwi ao kaufela, baka kubuza, bali: ‘Ki kabakalañi Jehova habulezi kuli lutahelwe ki kozi yetuna cwalo? Lufosizeñi mi ki sibi mañi seluezize ku Jehova Mulimu waluna?’+ 11  Ubaalabe, uli: ‘“Ki kabakala kuli bo kuku wamina neba nifulalezi,”+ kubulela Jehova, “mi nebazwezipili kulatelela milimu isili, baisebeleza, ni kuikubamela.+ Kono neba nifulalezi, mi nebasika mamela mulao waka.+ 12  Mi muezize bumaswe bobutuna hahulu kufita bwa bo kuku wamina,+ mi yomuñwi ni yomuñwi wamina ulatelela buñañeli bwa pilu yahae yemaswe, kufita kuniutwa.+ 13  Kabakaleo, nika mizwisa mwa naha ye, ni kumilelekela mwa naha yesika zibwa ki mina kamba bo kuku wamina,+ mi mwateñi mukayo sebeleza milimu isili musihali ni busihu,+ kakuli hanina kumishemuba.”’ 14  “‘Kono mazazi ataha,’ kubulela Jehova, ‘ili fo habasana kubulela kuli: “Ka Jehova yapila, yanaazwisize sicaba sa Isilaele mwa naha ya Egepita!”+ 15  kono bakali: “Ka Jehova yapila, yanaazwisize sicaba sa Isilaele mwa naha ya kwa mutulo ni mwa linaha kamukana mwanaa bahasanyelize!” mi nika bakutiseza mwa naha yabona, yene nifile bo kuku wabona.’+ 16  ‘Nibiza mandui babañata,’ kubulela Jehova,‘Mi baka baswasa. Kihona nikabiza bazumi babañata,Mi baka bazuma fa malundu kaufela ni fa malundunyana kaufelaNi mwa lipakana za mwa macwe. 17  Kakuli meeto aka atalimezi zebaeza kaufela.* Habasika patahala fapilaa ka,Mi bufosi bwabona habusika patelwa meeto aka. 18  Pili nisika bashemuba kale, nika bakutiseza ka kutala bumaswe bwabona ni sibi sabona,+Kakuli basilafalize naha yaka ka milimu yabona yesapili* yenyenyisaMi batalize saanda saka ka lika zabona zenyenyisa.’”+ 19  Jehova, wena maata aka ni silelezo yaka,Wena masabelo aka mwa lizazi la ziyezi,+Macaba akataha ku wena kuzwa kwa mafelelezo a lifasi,Mi akali: “Bo kuku waluna nebayolile linto za buhata feela,Za mbango, zesina tuso.”+ 20  Kana mutu wakona kuikezeza milimu,Hailifo haki milimu luli?+ 21  “Kabakaleo, nika bazibisa,Ka nako ye, nika bazibisa maata aka ni kutiya kwaka,Mi bakaziba kuli Jehova ki lona libizo laka.”

Litaluso ze kwatasi

Seo neeli sizo sa bahedeni, ili seo mwendi nesieziwa ki Maisilaele babakwenuheli.
Linzwi ka linzwi, “linzila zabona kaufela.”
Linzwi ka linzwi, “litupu.”