Mu ye kwa litaba za mwahali

Mu ye fa kalulo ya bubeli ya litaba ze li teñi

Mu ye kwa litaba za mwahali

Lipaki za Jehova

Silozi

Bibele ya fa Intaneti | BIBELE YA TOLOKO YA LIFASI LELINCA

Jeremia 15:1-21

LITABA ZE MWAHALI

  • Jehova haana kucinca katulo yahae (1-9)

  • Pilaelo ya Jeremia (10)

  • Kalabo ya Jehova (11-14)

  • Tapelo ya Jeremia (15-18)

    • Kunyakalaliswa ki kuca linzwi la Mulimu (16)

  • Jeremia watiiswa ki Jehova (19-21)

15  Jehova kihaa li ku na: “Mushe ni Samuele niha nebaka yema fapilaa ka,+ nenisike nashemuba sicaba se. Haku bazwise fapilaa ka. Habaye.  Mi haiba bakubuza, bali: ‘Lukaya kai?’ ubabulelele, uli: ‘Jehova sabulela ki se, uli: “Mutu kaufela yaswanelwa ki ncwa yebulaya, aye kwa ncwa yebulaya! Mutu kaufela yaswanelwa ki mukwale, aye kwa mukwale!+ Mutu kaufela yaswanelwa ki lukupwe, aye kwa lukupwe! Mi mutu kaufela yaswanelwa ki buhapiwa, aye kwa buhapiwa!”’+  “‘Mi nika balumela likozi zeene,’*+ kubulela ­Jehova, ‘mukwale kuli ubabulaye, linja kuli libahoholole, ni linyunywani za mahalimu ni libatana za lifasi kuli libace ni kubasinya.+  Mi nikatahisa kuli babe nto yesabisa hahulu kwa mibuso kaufela ya lifasi+ kabakala Manase mwanaa Ezekiasi, mulena wa Juda, bakeñisa zanaaezize mwa Jerusalema.+   Ki mañi yaka kubonisa mukekecima, wena Jerusalema,Ki mañi yaka kuutwela butuku,Mi ki mañi yakafapuhela ku wena kuto kulekula?’   ‘Unisiile,’ kubulela ­Jehova.+ ‘Uzwezipili kunifa mukokoto.*+ Kabakaleo, nikaotolola lizoho laka kukulwanisa ni kukuyundisa.+ Nikatezi kukushwela makeke.*   Mi nika baulusa ka hara mwa minyako ya naha. Nikabulaya bana babona.+ Nikayundisa sicaba saka,Kakuli bahana kutuhela linzila zabona.+   Limbelwa zabona likaba zeñata fapilaa ka kufita mushabati wa mawate. Nika batiseza musinyi ato balwanisa ka nako ya musihali, ato lwanisa bo maa-bana ni kulwanisa mitangana. Nika batahiseza ziyezi ni sabo yetuna ka sipundumukela.   Musali yanaapepile bana ba 7 ufokozi;Wayetela. Ulikelezwi ki lizazi lahae kusali musihali,Ili kutahisa maswabi ni kushubulwa.’* ‘Mi basikai bao babasiyezi ku bonaNikatahisa kuli babulaiwe ka mukwale wa lila zabona,’ kubulela Jehova.”+ 10  Ninani bumai, mina bo ma, kakuli nemu nipe­pile,+Na muu­na yaomaniswa ni kuzekiswa ki naha kamukana. Hanisika kolotisa mutu kamba kukolotela mutu;Kono kaufelaa bona banikuta. 11  Jehova ali: “Kaniti nika kusebeleza zende;Kaniti nika kutusa mwa nako ya ziyezi,Mwa nako yeunyandiswa ki sila. 12  Kana kunani yakona kulobaka sipi,Sipi yezwa kwa mutulo, ni kopa? 13  Nikafa batu maluwo ahao ni bufumu bwahao sina mbuya,+Isi ka teko, kono kabakala libi zahao kaufela zeuezize mwa libaka zahao kamukana. 14  Nikafa lila zahao lika zeoKuli baliise kwa naha yeusa zibi.+ Kakuli mulilo utumbuzwi ka buhali bwaka,Mi utukela mina.”+ 15  Waziba, wena Jehova,Unihupule ni kuniisa pilu. Ukutiseze bumaswe baba ninyandisa.+ Usike wanituhelela kuyunda kabakala kusahalifa kapili kwahao. Uzibe kuli nishubulwa kabakala hao.+ 16  Manzwi ahao naafumanwi, mi niacile;+Mi linzwi lahao nelifetuhile nyakalalo ni tabo ya pilu yaka,Kakuli nibizizwe ka libizo lahao, wena Jehova Mulimu wa limpi. 17  Haniini mwa siango sa babalata mikiti, ni kuitabisa ni bona.+ Kakuli lizoho lahao li fahalimwaaka, niina ni nosi,Kakuli unitalize bunyemi.*+ 18  Ki kabakalañi butuku boniutwa habusa feli ni sitombo saka hasisa foli? Sihana kufola. Kana ukaba ku na inge liweluwelu lelipuma,Lelisa koni kusepiwa? 19  Kabakaleo, sabulela Jehova ki se, uli: “Haiba ukutela ku na, nika kukutiseza mwa mayemo ahao,Mi ukayema fapilaa ka. Haiba ukauhanya sabutokwa ku sesisina tuso,Ukaba sina mulomo waka.* Bakatokwa kukutela ku wena,Kono wena hauna kukutela ku bona.” 20  “Nikueza limota lelitiile la kopa kwa sicaba se.+ Kaniti baka kulwanisa,Kono habana kukukona,*+Kakuli niinzi ni wena, kuli nikupilise ni kukulamulela,” kubulela Jehova. 21  “Mi nika kulamulela mwa lizoho la babamasweNi kukulukulula mwa lizoho la babanani lunya.”

Litaluso ze kwatasi

Kamba mwendi, “likoto zeene.” Linzwi ka linzwi, “mabasi amane.”
Kamba mwendi, “Uzwezipili kuzamaya ngombemongo.”
Kamba “kuinyaza.”
Kamba mwendi, “Liswabile ni kutompololwa.”
Kamba “lushango lwa nyazo.”
Kamba “Ukaba mubuleli waka.”
Kamba “kukukoma.”