Mu ye kwa litaba za mwahali

Mu ye fa kalulo ya bubeli ya litaba ze li teñi

Mu ye kwa litaba za mwahali

Lipaki za Jehova

Silozi

Bibele ya fa Intaneti | BIBELE YA TOLOKO YA LIFASI LELINCA

Jeremia 14:1-22

LITABA ZE MWAHALI

  • Linanga, lukupwe, ni mukwale (1-12)

  • Bapolofita babuhata banyaziwa (13-18)

  • Jeremia waitumelela sibi sa batu (19-22)

14  Ki le linzwi la Jehova lene litile ku Jeremia ka za linanga:+   Juda walila,+ mi likwalo zahae lisinyehile. Likena mwa mubu liswabile,Mi sililo sa Jerusalema sikambamela kwahalimu.   Mi malenaa bona baluma batanga babona* kuyo ka mezi. Baya kwa masima kono habafumani mezi. Bakuta ni lipiza za mukungulu. Baswabile mi bazwafile,Mi baikwahela kwa litoho.   Bakeñisa kuli mubu upazauhile miandala,Kabakala kutokwa pula mwa naha,+Balimi baziyelehile mi baikwahela kwa litoho.   Nihaiba lizwii mwa naheñi liyubeka mwanaa lona yasazo pepwa,Kabakala kutokwa bucwañi.   Limbongolo za mwa naheñi liyema fa malundu aasina sesiñwi. Zayetela inge mawawa;Meeto azona afokozi kabakala kutokwa bu­cwañi.+   Nihaike kuli bufosi bwaluna bwalutama,Uunge muhato, wena Jehova, kabakala libizo lahao.+ Kakuli likezo zaluna za kusasepahala ki ­zeñata,+Mi ki wena yelufoselize.   Wena sepo ya Isilaele, Mupilisi wahae+ mwa linako za ziyezi,Ki kabakalañi haueza inge muenyi mwa naha,Sina muzamai yatibelela feela busihu bulibuñwi?   Ki kabakalañi haueza inge muu­na yambemu­kile,Inge muu­na yamaa­ta yasakoni kupilisa batu bahae? Kakuli wena Jehova uinzi mwahalaa luna,+Mi lubizwa ka libizo lahao.+ Usike waluyubeka. 10  Ki se sabulela Jehova ka za sicaba se: “Balata kuyambaela;+ habasika tibela mahutu abona.+ Kabakaleo, Jehova haabatabeli.+ Cwale ukahupula bufosi bwabona mi ukabafa koto kabakala libi zabona.”+ 11  Jehova kihaa li ku na: “Usike walapelela sicaba se kuli lika libazamaele hande.+ 12  Habaitima lico, haniteelezangi kwa likupo zabona,+ mi habafa linubu za kucisa zefiwa mutumbi ni linubu za bubeke, hani liamuhelangi,+ kakuli nika bafeza ka mukwale, ka lukupwe, ni ka butuku bobuyambukela bobubulaya.”+ 13  Kiha nili: “Mawe, Jehova Mulena Yapahami ka Kufitisisa! Bapolofita bababulelela kuli: ‘Hamuna kubona mukwale, mi hamuna kutahelwa ki lukupwe, kono nika mifa kozo sakata mwa sibaka se.’”+ 14  Cwale Jehova ali ku na: “Bapolofita, bapolofita buhata ka libizo laka.+ Hanisika baluma kamba kubalaela kamba kubulela ni bona.+ Zeba mipolofitela ki lipono za buhata, ni bulauli bobusina tuso, ni bupumi bobu mwa lipilu zabona.+ 15  Kabakaleo, ki se sabulela Jehova ka za bapolofita babapolofita ka libizo laka, nihaike hanisika baluma, bona bababulela kuli mwa naha ye hakuna kutaha mukwale kamba lukupwe: ‘Bapolofita bao bakabulaiwa ki mukwale ni lukupwe.+ 16  Mi batu bebapolofitela bakaba litupu zekalatakelwa mwa mikwakwa ya Jerusalema kabakala lukupwe ni mukwale, kusina yalipumbeka+—bona ni basali babona ni bana babona babashimani kamba babasizana—kakuli nika balumela ziyezi yeebaswanela.’+ 17  “Ubabulelele linzwi le, uli:‘Meeto aka asuluhe miyoko busihu ni musihali, asike atuhela,+Kakuli mwalyanjo wa sicaba saka utubehile ni kulobeha,+Unani sitombo sesibutuku hahulu. 18  Haniya mwa naheñi ni kutalima,Nibona bababulailwe ka mukwale!+ Mi hanikena mwa muleneñi,Nibona matuku atiswa ki lukupwe!+ Kakuli mupolofita ni muprisita baizo yambaela mwa naha yebasa zibi.’”+ 19  Kana uhanile Juda kumuhanelela, kamba kana utoile Sione?+ Ulunateziñi cwalo, kuli mane halufoli?+ Nelulibelezi kozo, kono hakuna sesinde sesitile,Nelulibelezi nako ya kufoliswa, kono kutile sabo yetuna!+ 20  Luitumelela bumaswe bwaluna, wena Jehova,Ni bufosi bwa bo kuku waluna,Kakuli lukufoselize.+ 21  Kabakala libizo lahao, usike waluhana;+Usike washubula lubona lwahao lolunani kanya. Uhupule tumelelano yahao yene uezize ni luna mi usike wailoba.+ 22  Kana kwa milimu ya macaba yesina tuso kunani okona kunelisa pula,Kamba kana nihaiba mahalimu akona kunelisa lufafazani ka ili ona? Kana haki Wena unosi yakona kueza cwalo, wena Jehova Mulimu waluna?+ Mi ki wena yelusepile,Kakuli ki wena unosi yaezize zeo kamukana.

Litaluso ze kwatasi

Kamba “babanyinyani babona.”