Mu ye kwa litaba za mwahali

Mu ye fa kalulo ya bubeli ya litaba ze li teñi

Mu ye kwa litaba za mwahali

Lipaki za Jehova

Silozi

Bibele ya fa Intaneti | BIBELE YA TOLOKO YA LIFASI LELINCA

Jeremia 13:1-27

LITABA ZE MWAHALI

  • Lukanda lwa lisila la line lolusinyehile (1-11)

  • Linkwana za waine likatubiwa (12-14)

  • Juda ukaisiwa mwa buhapiwa kabakala kusautwa (15-27)

    • “Kana Mukushi wakona kufetula litalo lahae?” (23)

13  Jehova anibulelela, ali: “Zamaya uyo itekela lukanda lwa lisila la line mi uitame lona mwa teka, kono usike walucimbeka mwa mezi.”  Kiha senileka lukanda kulikana ni linzwi la Jehova mi naaitama lona mwa teka.  Mi linzwi la Jehova lataha ku na lwabubeli, lali:  “Uunge lukanda loulekile, lona louitamile, mi unanuhe, uye kwa Eufrati, uyo lupata mwa lwandala lolu mwa licwe.”  Kiha niya mi nayo lupata kwa Eufrati, kulikana ni mwanaa nilaelezi Jehova.  Kono hamulaho wa mazazi amañata, Jehova ali ku na: “Nanuha, uye kwa Eufrati, uyo nga lukanda lone nikulaezi kuyo pata kwateñi.”  Kiha niya kwa Eufrati, nayo yepa lukanda mi nalunga mwa sibaka mone nilupatile, mi senibona kuli lukanda lo, lusinyehile; nelusina tuso.  Cwale linzwi la Jehova lataha ku na, lali:  “Jehova sabulela ki se, uli: ‘Ki mona monika sinyeza buikuhumuso bwa Juda ni buikuhumuso bobutuna bwa Jerusalema cwalo.+ 10  Batu babamaswe ba, babahana kumamela manzwi aka,+ babañañelela kulatelela pilu yabona,+ babalatelela milimu isili, kuisebeleza ni kuikubamela, bakaba sina lukanda lo lolusina tuso.’ 11  ‘Kakuli sina lukanda molukumalelanga mutu mwa teka, nenitahisize kuli ba ndu kaufela ya Isilaele ni ba ndu kaufela ya Juda banikumalele cwalo,’ kubulela Jehova, ‘kuli babe sicaba ku na,+ babe libizo,+ babe tumbo, ni nto yende. Kono nebasika niutwa.’+ 12  “Mi hape ubataluseze taba ye, uli: ‘Jehova Mulimu wa Isilaele sabulela ki se, uli: “Nkwana yetuna kaufela iswanela kutaziwa waine.”’ Mi bona baka kualaba, bali: ‘Kikuli haluzibi kuli nkwana yetuna kaufela iswanela kutaziwa waine?’ 13  Mi ubabulelele, uli: ‘Jehova sabulela ki se, uli: “Hamubone, nikolwisa waine batu kaufela babayahile mwa naha ye,+ malena babaina mwa lubona lwa Davida, baprisita ni bapolofita, ni batu kaufela babayahile mwa Jerusalema. 14  Mi nika batuba, yomuñwi ku yomuñwi, bo ndate-bana hamoho ni bana,” kubulela Jehova.+ “Hanina kubautwela butuku kamba kuswaba kabakala bona kamba kubashwela makeke; hakuna sesika nipalelwisa kubayundisa.”’+ 15  Hamuutwe mi muteeleze. Musike mwa ikuhumusa, kakuli Jehova ubulezi. 16  Mukanyise Jehova Mulimu waminaAsika tahisa kale lififi,Mahutu amina asika sitatala kale fa malundu ka swalala. Mukalibelela liseli,Kono yena ukatahisa muluti omutuna;Uka lifetula lififi lelituna.+ 17  Mi haiba muhana kuutwa,Nikalilela kwa mukunda kabakala buikuhumuso bwamina. Nikalotisa miyoko yemiñata, mwa meeto aka kukasuluha miyoko,+Kakuli mutapi wa Jehova+ uisizwe mwa buhapiwa. 18  Ubulelele mulena ni mahe mulena,*+ uli: ‘Muine fafasi,Kakuli kuwani yamina ya bulena yende ikawa kwa litoho zamina.’ 19  Mileneñi ya kwa mboela ikwalilwe,* kusina yakona kuikwalula. Juda kamukana iisizwe mwa buhapiwa, kaufelaa yona iisizwe mwa buhapiwa.+ 20  Nanula meeto mi ubone babataha kuzwa kwa mutulo.+ Ukai mutapi one ufilwe, zona lingu zahao zende?+ 21  Ukabulelañi hauka amuhela kotoKuzwelela kwa balikani bahao babatuna bouipumanezi kuzwa kwa makalelo?+ Kikuli hauna kuswalwa ki butuku bwa lupepo, sina bwa musali yapuluha?+ 22  Mi hauka ipulelisa mwa pilu yahao kuli: ‘Ki kabakalañi hanitahezwi ki lika ze?’+ Uzibe kuli bufosi bwahao bobutuna ki bona bobutahisize kuli utubulwe sikoci+ Mi masito ahao autwiswe butuku. 23  Kana Mukushi* wakona kufetula litalo lahae, kamba ngwe kucinca ­malimba-limba ayona?+ Haiba kucwalo, uzibe mwakona kueza bunde,Mina babatwaelizwe kueza bumaswe. 24  Kabakaleo, nika bahasanya sina bucwañi bobufefulwa ki moya wa lihalaupa.+ 25  Ye ki yona kabelo yahao, yona kalulo yeufilwe,” kubulela Jehova,“Kakuli unilibezi+ mi usepile buhata.+ 26  Kabakaleo, nikayeula sikoci sahao ni kukuapesa sona kwa pata,Mi kukabonwa maswabi ahao,+ 27  Likezo zahao za bubuki+ ni mulilelo wahao wa takazo,Buhule bwahao bobusa­bisa.* Fa malundu, mwa masimu,Niboni likezo zahao zenyenyisa.+ Unani bumai, wena Jerusalema! Ukaa­nga nako yekuma kai unzo li yamasila?”+

Litaluso ze kwatasi

Kamba “mufumahali.”
Kamba “iambekilwe.”
Kamba “Muetopia.”
Kamba “bobuswabisa.”