Mu ye kwa litaba za mwahali

Mu ye kwa litaba za mwahali

Lipaki za Jehova

Mukete puo Silozi

Jeremia 12:1-17

LITABA ZE MWAHALI

  • Pilaelo ya Jeremia (1-4)

  • Kalabo ya Jehova (5-17)

12  U yalukile wena Jehova,+ hanibilaela ku wena, Haniambola ni wena litaba za katulo yelukile. Kono ki kabakalañi nzila ya babamaswe haikonda,+Mi ki kabakalañi bapumi habasina sebabilaela?   Neu bacezi, mi batomile mibisi. Bahulile mi babeile miselo. Babulela zahao kamita ka milomo yabona, kono mihupulo yabona* ikwahule ni wena.+   Kono waniziba hande, wena Jehova,+ wanibona;Utatubile pilu yaka mi ufumani kuli yalumelelana ni wena.+ Ubahohele kwatuko inge lingu zeya kwa kubulaiwa,Mi ubaketahanye kuli balibelele lizazi la pulao.   Naha ikaanga nako yekuma kai inze inyanileNi limela za mwa simu kaufela inze liomile?+ Bakeñisa bumaswe bwa babapila mwateñi,Lifolofolo ni linyunywani lifelile. Kakuli baize: “Haaboni zekaezahala ku luna.”   Haiba ukatala kumata ni ba mahutu,Ukakona cwañi kulakana ni lipizi?+ Niha uikutwa kuli u mwa buiketo mwa naha ya kozo,Kukaba cwañi hane ukaipumana mwa mishitu yetibani ya kwa Jordani?   Kakuli nihaiba banabahenu, bona ba ndu ya ndataho,Bakupumile.+ Batumusize muhuwo omutuna wa kukulwanisa. Usike wabasepa,Niha bakubulelela lika zende.   “Niyubekile ndu yaka;+ nisiile saanda saka.+ Mulatiwa waka yenilata hahulu nimufile mwa mazoho a lila zahae.+   Saanda saka sinifetuhezi inge tau ye mwa mushitu. Sinibulumezi. Kabakaleo, seni sitoile.   Saanda saka siswana inge nyunywani yeshombota ya mibala-bala;Linyunywani zeñwi zeshombota zaipotoloha ni kuilwanisa.+ Hamutahe, mukopane hamoho, mina lifolofolo kaufela za mwa naheñi,Mutahe mutoca.+ 10  Balisana babañata basinyize simu yaka ya veine;+Bahatikezi naha yaka.+ Bafetuzi naha yaka yekateleha kuba lihalaupa mokusina yapila mwateñi. 11  Ifetuhile lihalaupa. Ki kale inyana;*Ki litota fapilaa ka.+ Naha kamukana ifetuzwi litota,Kono hakuna mutu yaisa kwateñi pilu.+ 12  Basinyi batile ka linzila kaufela zesinyehile za mwa lihalaupa,Kakuli mukwale wa Jehova usweli kuca batu kuzwa kwa lineku leliñwi la naha kuya ku leliñwi.+ Hakuna mutu ya* mwa kozo. 13  Bacezi buloto, kono bakutuzi miutwa.+ Baikatalize, kono hakuna sebafumani. Bakaswabela kutulo yabonaKabakala buhali bwa Jehova bobutuka.” 14  Ki se, sabulela Jehova, sesika tahela babamaswe kaufela babayahile bukaufi ni na, babaswala saanda senifile batu baka, bona Maisilaele+ “Nibakumula mwa naha yabona,+ mi nikakumula ba ndu ya Juda mwahalaa bona. 15  Kono hase nibakumuzi, nika bashwela makeke hape mi nikakutiseza mañi ni mañi wabona kwa saanda sahae ni kwa naha yahae.” 16  “Mi haiba babona teñi kuli baituta linzila za batu baka ni kukonka ka libizo laka, bali: ‘Ka Jehova yapila!’ sina mone balutezi batu baka kukonka ka Baale, fohe bakayaha mwahalaa batu baka. 17  Kono haiba bahana kuutwa, ni na nikakumula sicaba seo, kusikumula ni kusisinya,” kubulela Jehova.+

Litaluso ze kwatasi

Kamba “maikuto abona atibile.” Linzwi ka linzwi, “lipio.”
Kamba mwendi, “I mwa maswabi.”
Linzwi ka linzwi, “nama ye.”