Mu ye kwa litaba za mwahali

Mu ye kwa litaba za mwahali

Lipaki za Jehova

Mukete puo Silozi

Jeremia 11:1-23

LITABA ZE MWAHALI

  • Juda uloba tumelelano yanaaezize ni Mulimu (1-17)

    • Milimu seilikana ni mileneñi kwa buñata (13)

  • Jeremia uswanisezwa kwa ngunyana yeiswa kwa kubulaiwa (18-20)

  • Twaniso yezwa kwa baana ba mwa muleneñi wahabo Jeremia (21-23)

11  Ki le linzwi lene litile ku Jeremia kuzwa ku Jehova, lelili:  “Hamuutwe manzwi a tumelelano ye, mina batu! “Uabulelele* batu ba Juda ni babayahile mwa Jerusalema,  ubabulelele, uli: ‘Jehova Mulimu wa Isilaele sabulela ki se, uli: “Ukutilwe mutu yasamameli manzwi a tumelelano ye,+  ane nilaezi bo kuku wamina mwa lizazi leni bazwisa mwa naha ya Egepita,+ mwa liyekuyeku lelishengunukisa sipi,+ nali: ‘Mumamele linzwi laka, mi mueze lika kaufela zeni milaela; mi mukaba sicaba saka, na nibe Mulimu wamina,+  kuli nitaleleze buitamo bone niezize ku bo kuku wamina, bwa kubafa naha mokububa mabisi ni linosi,+ sina mokuinezi kacenu le.’”’” Mi naalaba, nali: “Ameni,* wena Jehova.”  Cwale Jehova ali ku na: “Ushaele manzwi a kamukana mwa mileneñi ya Juda ni mwa mikwakwa ya Jerusalema, uli: ‘Muutwe manzwi a tumelelano ye, mi muamamele.  Kakuli nenielelize hahulu bo kuku wamina mwa lizazi leni bazwisa mwa naha ya Egepita kufitela ni la kacenu le, neni baeleza hape ni hape,* nali: “Mumamele linzwi laka.”+  Kono nebasika teeleza kamba kusikekela zebe yabona ku na; mañi ni mañi wabona añañelela kulatelela pilu yahae yemaswe.+ Kiha senitahisa kuli manzwi kamukana a tumelelano ye aezahale ku bona, ona manzwi ane nibalaezi kulatelela, kono bahana kuamamela.’”  Cwale Jehova ali ku na: “Kunani mulelo omaswe obalelisani batu ba Juda ni babayahile mwa Jerusalema. 10  Bakutezi bufosi bone baezize bo kuku wabona ba kwaikale, bane bahanile kumamela manzwi aka.+ Ni bona balatelezi milimu isili mi baisebelelize.+ Ba ndu ya Isilaele ni ba ndu ya Juda balobile tumelelano yaka yene niezize ni bo kuku wabona.+ 11  Kabakaleo, Jehova sabulela ki se, uli: ‘Nibatahiseza ziyezi+ yebasike bakona kupima. Habaka huweleza ku na kuli nibatuse, hanina kubateeleza.+ 12  Mi cwale batu ba mwa mileneñi ya Juda ni babayahile mwa Jerusalema bakaya kwa milimu yebaezeza matabelo* kuyo ikupela tuso,+ kono milimu yeo haina kubapilisa mwa nako ya ziyezi. 13  Kakuli milimu yahao wena Juda, seilikana ni mileneñi yahao kwa buñata, mi muyahezi nto yeswabisa* lialetare zeñata, zelikana ni mikwakwa ya mwa Jerusalema, zona lialetare fokuezezwa Baale matabelo.’+ 14  “Haili wena,* usike walapelela sicaba se. Usike walila kamba kulapela bakeñisa bona,+ kakuli habaka huweleza ku na kabakala ziyezi yabona hanina kubateeleza. 15  Ki swanelo mañi yanani yona mulatiwa waka kuli abe mwa ndu yaka,Hailifo batu babañata-ñata bapetile milelo yabona yemaswe? Kikuli ka nama yekenile* bakatibela ziyezi haika kutahela?* Kikuli ukanyakalala ka nako yeo nji? 16  Jehova akile akubiza kuli u kota ya olive yehula hande,Yende, yebeya miselo yeminde. Ka mulumo omutuna, uitumbekile mulilo,Mi balobakile mitai yayona. 17  “Jehova wa limpi, yena Mucali wahao,+ uzibahalize kuli wena ukatahelwa ki ziyezi kabakala bumaswe bobaezize ba ndu ya Isilaele ni ba ndu ya Juda, baba nifoselize ka kuezeza Baale matabelo.”+ 18  Jehova unizibisize kuli nizibe;Ka nako yeo neu nibonisize zene baeza. 19  Neniswana sina ngunyana yelukile yeiswa kwa kubulaiwa. Nenisa zibi kuli nebalelisana kunieza maswe,+ hane bali: “Halusinyeñi kota ni miselo yayona,Mi lumubulaye, azwe mwa naha ya babapila,Kuli libizo lahae lisike lahupulwa nikamuta.” 20  Kono Jehova wa limpi uatula ka kuluka;Utatuba mihupulo yetibile* ya mutu, ni pilu.+ Unibonise mouka bakutiseza bumaswe,Kakuli nibeile muzeko waka ku wena. 21  Kabakaleo, Jehova sabulela ki se, ka za batu ba Anatota+ bababata kukubulaya, babali: “Usike wapolofita ka libizo la Jehova,+ hakusicwalo luka kubulaya”; 22  sabulela Jehova wa limpi ki se, uli: “Nika bafa koto. Mitangana bakabulaiwa ka mukwale,+ mi bana babona babashimani ni babasizana bakabulaiwa ki lukupwe.+ 23  Ku bona hakuna yakasiyala nihaiba alimuñwi, kakuli nikatahiseza batu ba Anatota+ ziyezi mwa silimo sebaka fiwa koto.”

Litaluso ze kwatasi

Kubonahala kuli ki Jeremia yanaatalusezwa kueza cwalo.
Kamba “Kube cwalo.”
Linzwi ka linzwi, “nenizuha isali kakusasana ni kubaeleza.”
Kamba “yebatushaniseza musi wa matabelo.”
Kamba “mulimu oswabisa.”
Fo kikuli, Jeremia.
Fo kikuli, matabelo aeziwa mwa tempele.
Fo kikuli, Juda.
Kamba “maikuto atibile.” Linzwi ka linzwi, “lipio.”