Mu ye kwa litaba za mwahali

Mu ye kwa litaba za mwahali

Lipaki za Jehova

Mukete puo Silozi

Jeremia 10:1-25

LITABA ZE MWAHALI

  • Milimu ya macaba ibapanywa ni Mulimu yapila (1-16)

  • Sinyeho yenetuha itaha ni kuiswa mwa buhapiwa (17, 18)

  • Jeremia umwa maswabi (19-22)

  • Tapelo ya mupolofita (23-25)

    • Mutu hakoni kuetelela mihato yahae (23)

10  Hamuutwe linzwi la sesika mitahela laamibulelela Jehova, mina ba ndu ya Isilaele.  Jehova sabulela ki se, uli: “Musike mwaituta nzila ya macaba,+Mi musike mwa sabiswa ki lisupo za mahalimuKakuli macaba asabiswa ki zona.+   Kakuli lizo za macaba halitusi sesiñwi. Ki kota feela ya mwa mushitu yelemilwe,Yebetilwe ki sikwala ka sisebeliso* sahae.+   Bakabisa milimu ya maswaniso ka silivera ni gauda+Mi baitiisa ka sando ni limapo kuli isike yawa.+   Sina sisusa sesi mwa simu ya kyukamba, haikoni kubulela;+ Itokwa kunanulwa, kakuli haikoni kuzamaya.+ Musike mwaisaba, kakuli haikoni kutahisa kozi,Kamba kueza nto ifi kamba ifi yende.”+   Hakuna yaswana ni wena Jehova.+ Uyomutuna, mi libizo lahao ki lelituna mi limaa­ta.   Ki mañi yasaswaneli kukusaba, wena Mulena wa macaba,+ kakuli ki nto yeswanela;Kakuli mwahalaa bababutali kaufela ba macaba ni mwa mibuso yabona kaufela,Hakuna ni yomukana yaswana ni wena.+   Kaufelaa bona habanahani mi ki litoto.+ Tuto yezwa kwa kota haitusi sesiñwi.+   Tubala twa silivera tuzwa kwa Tareshishi+ mi gauda izwa kwa Ufazi,Ki musebezi wa sikwala, wa mazoho a mumbuti. Liapalo zabona ki za bwanda bwa mubala wa ndilu ni boya bwa folofolo bwa mubala wa pulipela. Kaufelaa zona liezizwe ki babeleki ba likwala. 10  Kono Jehova ki Mulimu luli. Ki Mulimu yapila+ ni Mulena wa kamita.+ Lifasi likazikinyeha kabakala bunyemi bwahae,+Mi hakuna macaba aakakona kuitiisa hanyaziwa ki yena. 11  * Se ki sona semuka babulelela, muli: “Milimu yesika eza mahalimu ni lifasiIkafela mwa lifasi ni mwatasaa mahalimu ao.”+ 12  Ki yena Muezi wa lifasi ka maa­ta ahae,Yena yatiisize naha ka butali bwahae+ Ni kuyandulula mahalimu ka kutwisiso yahae.+ 13  Hautwahalisa linzwi lahae,Mezi a mwa mahalimu aaluma,+Mi ukambamisa malu* kuzwelela kwa mafelelezo a lifasi.+ Uezeza pula mamonyi,*Mi ufukisa moya kuzwa mwa mabulukelo ahae.+ 14  Mutu kaufela ueza ka kutokwa ngana ni zibo. Mumbuti kaufela ukaswaba kabakala siswaniso sa kubeta;+Kakuli siswaniso sahae sa sipi ki sa buhata,Mi hakuna moya ku ona maswaniso ao.+ 15  Maswaniso ao haana tuso,* ki musebezi osheununwa.+ Lizazi laona la koto halika fita, akasinyeha. 16  Kabelo ya Jakobo yena haaswani ni lika zeo,Kakuli ki Yena yaezize lika kamukana,Mi Isilaele ki mulamu wa saanda sahae.+ Libizo lahae ki Jehova wa limpi.+ 17  Tama siputu sahao ni kusinanula,Wena musali yaambekilwe. 18  Kakuli Jehova sabulela ki se, uli:“Ka nako ye, ninepela* kwande babayahile mwa naha,+ Mi nikatahisa kuli baziyelehe.” 19  Ninani bumai kabakala sitombo saka!+ Sitombo saka hasifoli. Mi neniize: “Bo luli ki butuku bwaka, mi ninani kuitiisa ku bona. 20  Tende yaka isinyehile, mi mihala yayona ipumakehile kaufelaa yona.+ Bana baka banisiile, habasa liyo.+ Ku bona hakuna yasiyezi kuli abapule tende yaka kamba kupaheka masila a tende yaka. 21  Kakuli balisana baezize ka kutokwa ngana,+Habasika buza Jehova.+ Ki lona libaka habasika eza ka kutwisiso,Mi mitapi yabona kaufela ihasani.”+ 22  Hamuteeleze! Piho ki yeo! Yataha! Kunani mulumo omutuna ozwelela kwa naha ya kwa mutulo,+Kuli ufetule mileneñi ya Juda kuba matota, kuba misima ya mawawa.+ 23  Wena Jehova, naziba kuli nzila ya mutu haiyo mwa maa­ta ahae. Mutu yazamaya haakoni nihaiba kuetelela mihato yahae.+ 24  Unihakulule ka katulo, wena Jehova,Isiñi ka buhali bwahao,+ kuli usike waniyundisa.+  25  Usululele buhali bwahao fahalimwaa macaba aasina taba ni wena+Ni fahalimwaa mabasi aasabizi fa libizo lahao. Kakuli basinyize Jakobo kufeleleza,+Ki cwalo, bamusinyize kufitela bamufeza,+Mi bafetuzi naha yahae matota.+

Litaluso ze kwatasi

Kamba “palo.”
Timana 11 neiñozwi lwapili mwa Siarami.
Kamba “mbundu.”
Kamba mwendi, “Utibululela pula linzila.”
Kamba “haa­na tuso.”
Kamba “niposeza.”