Mu ye kwa litaba za mwahali

Mu ye kwa litaba za mwahali

Lipaki za Jehova

Mukete puo Silozi

Jeremia 1:1-19

LITABA ZE MWAHALI

  • Jeremia uketiwa kuba mupolofita (1-10)

  • Pono ya kota ya alumondi (11, 12)

  • Pono ya poto ya kuapehela (13-16)

  • Jeremia watiiswa kuli apete musebezi wahae (17-19)

1  A ki manzwi a Jeremia* mwanaa Hilikia, yomuñwi wa baprisita ba mwa Anatota+ mwa naha ya Benjamine.  Linzwi la Jehova nelitile ku yena mwa mazazi a Josiasi+ mwanaa Amone,+ mulena wa Juda, mwa silimo sabu 13 sa puso yahae.  Lataha hape mwa mazazi a Joyakimi+ mwanaa Josiasi, mulena wa Juda, kuisa kwa mafelelezo a silimo sabu 11 sa puso ya Zedekia+ mwanaa Josiasi, mulena wa Juda, kufitela Jerusalema ihapiwa mwa kweli yabuketalizoho.+  Linzwi la Jehova lataha ku na, lali:   “Nikuzibile* nisika kubupa kale mwa mba ya maho,+Mi nikukenisize usika pepwa kale.*+ Nikuezize mupolofita wa macaba.”   Kono nali: “Mawe, Jehova Mulena Yapahami ka Kufitisisa! Hanizibi kubulela,+ kakuli ni mutangana feela.”*+   Jehova kihaa li ku na: “Usike wali: ‘Ni mutangana feela.’ Kakuli uswanela kuya kwa batu kaufela beni kuluma ku bona,Mi uswanela kuyo bulela litaba kaufela zeni kulaela.+   Usike wasabiswa ki ponahalo yabona,+Kakuli ‘Niinzi ni wena kuli nikupilise,’+ kubulela Jehova.”  Jehova kihaa otolola lizoho lahae ni kuswala mulomo waka.+ Mi Jehova ali ku na: “Nibeile manzwi aka mwa mulomo wahao.+ 10  Bona, kacenu nikufile maa­ta fahalimwaa macaba ni mibuso, kuli ukumule ni kulutulula, usinye ni kushandaula, uyahe ni kucala.”+ 11  Linzwi la Jehova hape lataha ku na, lali: “Ubonañi Jeremia?” Kiha nili: “Nibona mutai wa kota ya alumondi.”* 12  Jehova ali ku na: “Uboni hande, kakuli nitonela linzwi laka kuli nilipete.” 13  Linzwi la Jehova lataha ku na lwa bubeli, lali: “Ubonañi?” Nali: “Nibona poto* yebila,* mi mulomo wayona ufulalezi kwa mutulo.” 14  Jehova kihaa li ku na: “Ziyezi ikazwa kwa mutuloKutahela kaufela babayahile mwa naha.+  15  Kakuli ‘Nibiza mabasi kaufela a mibuso ya kwa mutulo,’ kubulela Je­hova,+‘Mi bakataha; yomuñwi ni yomuñwi ukatoma lubona lwahaeKwa makenelo a minyako ya Jerusalema,+Kulwanisa mamota ahae kaufelaNi kulwanisa mileneñi kaufela ya Juda.+  16  Mi nikafitisa likatulo zaka fahalimwaa bona kabakala bumaswe kaufela bwabona,Kakuli banifulalezi,+Mi batushaniseza milimu isili musi wa matabelo+Ni kukubamela misebezi ya mazoho abona.’+  17  Kono uitukiseze kuu­nga muhato,*Mi uyeme ni kubataluseza litaba kaufela zenikulaela. Usike wangangamiswa ki bona,+Ilikuli nisike nakungangamisa fapilaa bona.  18  Kakuli kacenu nikuezize muleneñi osilelelizwe,Musumo wa sipi, ni mamota a kopa kwa naha kamukana,+Kwa malena ba Juda ni manduna bahae,Kwa baprisita bahae ni batu ba mwa naha.+  19  Mi kaniti baka kulwanisa,Kono habana kukukona,*Kakuli ‘Niinzi ni wena+ kuli nikupilise,’ kubulela Jehova.”

Litaluso ze kwatasi

Mwendi ili kutalusa “Jehova ki Yena Yapahamisa.”
Kamba “Nikuketile.”
Linzwi ka linzwi, “usika zwa kale mwa mba ya maho.”
Kamba “mwanana.”
Linzwi ka linzwi, “yetona.”
Kamba “poto ya mulomo oatami.”
Linzwi ka linzwi, “yefuzelelwa,” ili kubonisa kuli kunani mulilo ofuzelwa mwatasaa yona.
Linzwi ka linzwi, “uitame mwa noka.”
Kamba “kukutula.”