Mu ye kwa litaba za mwahali

Mu ye kwa litaba za mwahali

Lipaki za Jehova

Mukete puo Silozi

Jeremia

Chapters

Litaba ze Mwahali

 • 1

  • Jeremia uketiwa kuba mupolofita (1-10)

  • Pono ya kota ya alumondi (11, 12)

  • Pono ya poto ya kuapehela (13-16)

  • Jeremia watiiswa kuli apete musebezi wahae (17-19)

 • 2

  • Isilaele ufulalela Jehova ni kulapela milimu isili (1-37)

   • Isilaele uswana sina kota ya veine ya kusili (21)

   • Liapalo zahae litampakani mali (34)

 • 3

  • Butuna bwa bukwenuheli bwa Isilaele (1-5)

  • Isilaele ni Juda banani mulatu wa bubuki (6-11)

  • Pizo ya kuli batu babake (12-25)

 • 4

  • Kubaka kutahisa limbuyoti (1-4)

  • Kozi ikazwa kwa mutulo (5-18)

  • Butuku bwautwa Jeremia kabakala kozi yetaha (19-31)

 • 5

  • Batu bahana kalimelo ya Jehova (1-13)

  • Kusinyiwa kono isiñi kuyundiselezwa (14-19)

  • Jehova ukutiseza sicaba bumaswe bwasona (20-31)

 • 6

  • Kutulwa kwa Jerusalema ku fakaufi (1-9)

  • Buhali bwa Jehova fahalimwaa Jerusalema (10-21)

   • Banze bali “Kozo!” hailifo kozo haiyo (14)

  • Twaniso ye situhu yezwa kwa mutulo (22-26)

  • Jeremia ukasebeza sina mutatubi wa sipi (27-30)

 • 7

  • Sepo ya buhata mwa tempele ya Jehova (1-11)

  • Tempele ikaba sina Shilo (12-15)

  • Bulapeli bobusa zweleli kwa pilu bwanyaziwa (16-34)

   • “Mulena Wamusali wa Lihalimu” walapelwa (18)

   • Kucisa matabelo a banana mwa Hinomu (31)

 • 8

  • Sicaba siketa mikwa ya babañata (1-7)

  • Butali bwabona ki bufi kusina linzwi la Jehova? (8-17)

  • Jeremia walila kabakala kutulwa kwa Juda (18-22)

   • “Kana hakuna balusamu mwa Giliadi?” (22)

 • 9

  • Kutomoha pilu kwa Jeremia (1-3a)

  • Jehova uzekisa Juda (3b-16)

  • Kulila kabakala Juda (17-22)

  • Kuitumba kabakala kuziba Jehova (23-26)

 • 10

  • Milimu ya macaba ibapanywa ni Mulimu yapila (1-16)

  • Sinyeho yenetuha itaha ni kuiswa mwa buhapiwa (17, 18)

  • Jeremia umwa maswabi (19-22)

  • Tapelo ya mupolofita (23-25)

   • Mutu hakoni kuetelela mihato yahae (23)

 • 11

  • Juda uloba tumelelano yanaaezize ni Mulimu (1-17)

   • Milimu seilikana ni mileneñi kwa buñata (13)

  • Jeremia uswanisezwa kwa ngunyana yeiswa kwa kubulaiwa (18-20)

  • Twaniso yezwa kwa baana ba mwa muleneñi wahabo Jeremia (21-23)

 • 12

  • Pilaelo ya Jeremia (1-4)

  • Kalabo ya Jehova (5-17)

 • 13

  • Lukanda lwa lisila la line lolusinyehile (1-11)

  • Linkwana za waine likatubiwa (12-14)

  • Juda ukaisiwa mwa buhapiwa kabakala kusautwa (15-27)

   • “Kana Mukushi wakona kufetula litalo lahae?” (23)

 • 14

  • Linanga, lukupwe, ni mukwale (1-12)

  • Bapolofita babuhata banyaziwa (13-18)

  • Jeremia waitumelela sibi sa batu (19-22)

 • 15

  • Jehova haana kucinca katulo yahae (1-9)

  • Pilaelo ya Jeremia (10)

  • Kalabo ya Jehova (11-14)

  • Tapelo ya Jeremia (15-18)

   • Kunyakalaliswa ki kuca linzwi la Mulimu (16)

  • Jeremia watiiswa ki Jehova (19-21)

 • 16

  • Jeremia haswaneli kunyala, kulila, kamba kuya kwa mikiti (1-9)

  • Kufiwa koto, ni kukutisezwa sinca mwa naha yabona (10-21)

 •  17

  • Sibi sa Juda sitomile mibisi (1-4)

  • Limbuyoti zetahiswa ki kusepa Jehova (5-8)

  • Pilu yepuma (9-11)

  • Jehova, sepo ya Isilaele (12, 13)

  • Tapelo ya Jeremia (14-18)

  • Kubuluka Sabata inze ikenile (19-27)

 • 18

  • Lizupa leli mwa mazoho a mubupi wa lipiza (1-12)

  • Jehova ufulalela Isilaele (13-17)

  • Kulelisana kueza maswe Jeremia; kupo yahae (18-23)

 • 19

  • Jeremia ubulelelwa kupwaca ndondo (1-15)

   • Kufa matabelo a banana ku Baale (5)

 • 20

  • Pashuri unata Jeremia (1-6)

  • Jeremia hakoni kutuhela kukutaza (7-13)

   • Lushango lwa Jehova luswana sina mulilo otuka (9)

   • Jehova uswana sina ndwalume yasabisa (11)

  • Pilaelo ya Jeremia (14-18)

 • 21

  • Jehova uhana kupo ya Zedekia (1-7)

  • Batu balukela kuketa bupilo kamba lifu (8-14)

 • 22

  • Mashango a katulo fahalimwaa malena babamaswe (1-30)

 • 23

  • Balisana babande ni babamaswe (1-4)

  • Buiketo bwa “lituhela lelilukile” (5-8)

  • Bapolofita ba buhata banyaziwa (9-32)

  • “Mushimbo” wa Jehova (33-40)

 • 24

  • Lifeiga zende ni zemaswe (1-10)

 • 25

  • Muzeko wa Jehova ni macaba (1-38)

   • Macaba akasebeleza Babilona ka lilimo ze 70 (11)

   • Komoki ya waine ya buhali bwa Mulimu (15)

   • Ziyezi izwa kwa sicaba sesiñwi kuya ku sesiñwi (32)

   • Bababulailwe ki Jehova (33)

 • 26

  • Jeremia ubembiwa kuli ukabulaiwa (1-15)

  • Jeremia wapiliswa (16-19)

   • Bupolofita bwa Mika bwabulelwa (18)

  • Mupolofita Uria (20-24)

 • 27

  • Coko ya Babilona (1-11)

  • Zedekia ubulelelwa kuipeya kwatasaa Babilona (12-22)

 • 28

  • Jeremia walwanisana ni mupolofita wa buhata Hanania (1-17)

 • 29

  • Liñolo la Jeremia kwa bahapiwa mwa Babilona (1-23)

   • Isilaele ukakuta hamulaho wa lilimo ze 70 (10)

  • Lushango loluya ku Shemaya (24-32)

 • 30

  • Lisepiso za kukutiswa ni kufoliswa (1-24)

 • 31

  • Bo masiyaleti ba Isilaele bakapila hape mwa naha (1-30)

   • Rahele ulila bana bahae (15)

  • Tumelelano yenca (31-40)

 • 32

  • Jeremia uleka simu (1-15)

  • Tapelo ya Jeremia (16-25)

  • Kalabo ya Jehova (26-44)

 • 33

  • Maisilaele basepiswa kukutiswa mwa naha yabona (1-13)

  • Buiketo mwa “lituhela lelilukile” (14-16)

  • Tumelelano ni Davida ni baprisita (17-26)

   • Tumelelano ka za musihali ni busihu (20)

 • 34

  • Lushango lwa katulo lufiwa ku Zedekia (1-7)

  • Tumelelano ya kulukulula batanga hailatelelwi (8-22)

 • 35

  • Marekabi babonisa mutala omunde wa kuutwa (1-19)

 • 36

  • Jeremia ubulela manzwi añolwa mwa muputo (1-7)

  • Baruki ubala mwa muputo ka kutumusa (8-19)

  • Jojakimi ucisa muputo (20-26)

  • Lushango loluñozwi sinca fa muputo omunca (27-32)

 • 37

  • Makaladeya bamenuha feela ka nakonyana (1-10)

  • Jeremia watamiwa (11-16)

  • Zedekia ukopana ni Jeremia (17-21)

   • Jeremia ufiwa sinkwa (21)

 • 38

  • Jeremia unepelwa mwa lisima (1-6)

  • Ebedi-meleki ulamulela Jeremia (7-13)

  • Jeremia ususueza Zedekia kukoza (14-28)

 • 39

  • Jerusalema watulwa (1-10)

   • Zedekia wabaleha mi waswalwa (4-7)

  •  Jeremia ukasilelezwa (11-14)

  • Ebedi-meleki haana kubulaiwa (15-18)

 • 40

  • Nebuzaradani ulukulula Jeremia (1-6)

  • Gedalia uketiwa kuli aetelele naha (7-12)

  • Mulelo wa kubulaya Gedalia (13-16)

 • 41

  • Gedalia ubulaiwa ki Ishimaele (1-10)

  • Ishimaele ulelekiswa ki Johanani (11-18)

 • 42

  • Batu bakupa Jeremia kuli alapele kukupa ketelelo (1-6)

  • Jehova ulaba kuli: “Musike mwaya kwa Egepita” (7-22)

 • 43

  • Batu bahana mi baya kwa Egepita (1-7)

  • Linzwi la Jehova litaha ku Jeremia mwa Egepita (8-13)

 • 44

  • Kozi yekatela Majuda mwa Egepita yapolofitwa (1-14)

  • Batu bahana temuso ya Mulimu (15-30)

   • “Mulena Wamusali wa Lihalimu” walapelwa (17-19)

 • 45

  • Lushango lwa Jehova ku Baruki (1-5)

 • 46

  • Bupolofita ka za kulwanisa Egepita (1-26)

   • Egepita ikahapiwa ki Nebukadenezare (13, 26)

  • Lisepiso zefiwa Isilaele (27, 28)

 • 47

  • Bupolofita ka za kulwanisa Mafilisita (1-7)

 • 48

  • Bupolofita ka za kulwanisa Moabi (1-47)

 • 49

  • Bupolofita ka za kulwanisa Amoni (1-6)

  • Bupolofita ka za kulwanisa Edomo (7-22)

   • Edomo haisana kuba naha (17, 18)

  • Bupolofita ka za kulwanisa Damaseka (23-27)

  • Bupolofita ka za kulwanisa Kedare ni Hazori (28-33)

  • Bupolofita ka za kulwanisa Elami (34-39)

 • 50

  • Bupolofita ka za kulwanisa Babilona (1-46)

   • Musabe mwa Babilona (8)

   • Maisilaele bakakutiswa (17-19)

   • Mezi amwa Babilona akaomiswa (38)

   • Babilona haina kuyahiwa (39, 40)

 • 51

  • Bupolofita ka za kulwanisa Babilona (1-64)

   • Babilona ikatulwa ki Mamede ka sipundumukela (8-12)

   • Buka inepelwa mwa Eufrati (59-64)

 • 52

  • Zedekia ukwenuhela Babilona (1-3)

  • Nebukadenezare uambeka Jerusalema (4-11)

  • Kusinyiwa kwa muleneñi ni tempele (12-23)

  • Batu baisiwa mwa buhapiwa kwa Babilona (24-30)

  • Jojakini ulukululwa mwa tolongo (31-34)