Mu ye kwa litaba za mwahali

Mu ye fa kalulo ya bubeli ya litaba ze li teñi

Mu ye kwa litaba za mwahali

Lipaki za Jehova

Silozi

Bibele ya fa Intaneti | BIBELE YA TOLOKO YA LIFASI LELINCA

Isaya 8:1-22

LITABA ZE MWAHALI

  • Tasezo yetaha ya Maasiriya (1-8)

    • Mahere-shalalu-hashi-bazi (1-4)

  • Musike mwasaba—“Mulimu uinzi ni luna!” (9-17)

  • Isaya ni bana bahae baswana sina lisupo (18)

  • Musikuluhele kwa mulao, isiñi kwa madimona (19-22)

8  Jehova anibulelela, ali: “Uunge litapa lelituna+ mi uñole fateñi ka siñoliso* kuli: ‘Mahere-shalalu-hashi-bazi.’*  Mi taba ye ipakiwe ka kuñolwa* ki lipaki zesepahala, ili muprisita Uria+ ni Zakaria mwanaa Jeberekia.”  Kiha senilobala* ni mupolofita wamusali,* aitwala mi hamulaho wa nako, apepa mwana wamushimani.+ Jehova kihaa li ku na: “Umubeye libizo la Mahere-shalalu-­hashi-bazi,  kakuli mushimani yo asika ziba kale kubiza kuli ‘Tate!’ ni kubiza kuli ‘Ima!’ tutu ya mwa Damaseka ni lika zehapilwe mwa Samaria likaiswa fapilaa mulena wa Asiria.”+  Jehova hape ali ku na:   “Bakeñisa kuli sicaba se, sihanile mezi a mwa Shiloa*+ abuba handeMi banyakalala kabakala Rezini ni mwanaa Remalia,+   Kabakaleo, Jehova uka batisezaMezi amañata ni amaa­ta, a mwa Nuka,*Ili mulena wa Asiria+ ni kanya yahae kaufela. Ukataha mwa milapo yahae kaufelaNi kubayula fa minanga yahae kaufela  Mi ukapazula naha ya Juda fahali. Ukabayula sina muunda mwa naha, itale mezi kufita ni mwa mulala;+Mafufa ahae aabapuhile akakwahela naha yahao mwa bupala bwayona,Wena Emanuele!”*+   Mina batu, mutahise kozi, kono mukatubakiwa. Muteeleze, mina kaufela babazwa kwa libaka za kwahule za lifasi! Muitukiseze ndwa,* kono mukatubakiwa!+ Muitukiseze ndwa, kono mukatubakiwa! 10  Mueze mulelo wamina, kono ukapala! Mubulele zemulata, kono halina kukonda,Kakuli Mulimu uinzi ni luna!*+ 11  Jehova anilemusa kuli nisike nalatelela nzila ya sicaba se, lizoho lahae lelimaa­ta inze linisweli, ali: 12  “Taba yesibiza sicaba se kuli ki petuhelo, musike mwaibiza kuli ki petuhelo! Musike mwasaba sebasaba;Musike mwangangamiswa ki sona. 13  Jehova wa limpi—ki yena yemuswanela kuu­nga kuli ukenile,+Ki yena yemuswanela kusaba,Mi ki yena yaswanela kumingangamisa.”+ 14  Ukaba sina sibaka sesikenile,Kono abe sina licwe leliwisaNi sina licwe lelisitatalisa+Ku ba mandu amabeli a Isilaele,Ni sina katwa ni lilabaKu babayahile mwa Jerusalema. 15  Buñata bwabona bakasitatala, bakawa, mi bakalobeha;Bakaswasiwa ni kuswaliwa. 16  Upute bupaki bobuñozwi;*Utiise mulao* ka sikanto mwahalaa balutiwa baka! 17  Nikazwelapili kulibelela* Jehova,+ yapatezi ba ndu ya Jakobo+ pata yahae, mi nika musepa. 18  Hamubone! Na ni bana banifile Jehova+ luswana sina lisupo+ ni limakazo mwa Isilaele zezwa ku Jehova wa limpi, yena yainzi fa Lilundu la Sione. 19  Mi habakali ku mina: “Amubuze balauli kamba linuhi babashobota-shobota ni kuumbuna-umbuna,” kikuli batu habaswaneli kubuza Mulimu wabona? Kana baswanela kubuza babashwile litaba za babapila?+ 20  Kono baswanela kubuza za mulao ni za bupaki bobuñozwi!* Habasa buleli ka kuya ka linzwi le, habana liseli.*+ 21  Mi yomuñwi ni yomuñwi ukapululeza mwa naha inze anyandile ni kulapa;+ mi kabakala kuli ulapile ni kufilikana, ukakuta mulenaa hae ni Mulimu wahae inze atalimezi kwahalimu. 22  Kihona akatalimela fa lifasi mi ukabona feela ziyezi ni lififi, kafifi ni linako zetaata, mi ukabona lififi isiñi liseli.

Litaluso ze kwatasi

Linzwi ka linzwi, “ka siñoliso sa mutu yafokola.”
Mwendi ili kutalusa “Kuakufela Kwa Tutu Yehapilwe, Kutaha ka Bubebe Kwa Tutu Yehapilwe.”
Kamba “ipakiwe; itiiswe.”
Linzwi ka linzwi, “nasutelela.”
Fo kikuli, musalaa Isaya.
Shiloa neli mukokolombwa wa mezi.
Fo kikuli, Nuka ya Eufrati.
Mubone Isa 7:14.
Kamba “Muitame makanda.”
Linzwi la Siheberu lelitolokilwe kuli “Mulimu uinzi ni luna” ki Emanuele. Mubone Isa 7:14; 8:8.
Kamba “taba yetiisizwe.”
Kamba “tuto.”
Kamba “Nikalibelela Jehova ka kulata.”
Kamba “taba yetiisizwe.”
Linzwi ka linzwi, “masa hapatalala.”