Mu ye kwa litaba za mwahali

Mu ye fa kalulo ya bubeli ya litaba ze li teñi

Mu ye kwa litaba za mwahali

Lipaki za Jehova

Silozi

Bibele ya fa Intaneti | BIBELE YA TOLOKO YA LIFASI LELINCA

Isaya 65:1-25

LITABA ZE MWAHALI

  • Katulo ya Jehova fahalimwaa balapeli ba maswaniso (1-16)

    • Milimu ya Matohonolo ni ya Bushiko (11)

    • “Batanga baka bakaca” (13)

  • Mahalimu amanca ni lifasi lelinca (17-25)

    • Kuyaha mandu; kucala masimu a likota za veine (21)

    • Hakuna yakaikataza feela asafumani sesiñwi (23)

65  “Nitahisize kuli nibatiwe ki bane basika nibuza;Nitahisize kuli nifumanwe ki bane basika nibata.+ Neniize: ‘Ki na yo, ki na yo!’ kwa sicaba senesisa bizi libizo laka.+   Lizazi kaufela, niotololezi sicaba sesinani toho-­taata mazoho aka,+Babazamaya mwa nzila yesi yende,+Babalatelela mihupulo yabona;+   Bona batu baba nifoseza ka nako kaufela,+Babaezeza matabelo mwa masimu+ ni kutushaniseza musi wa matabelo fa litina.   Baina mwahalaa mabita,+Mi batanda busihu mwa libaka zeipatile,*Banze baca nama ya likulube,+Mi mulo wa zenyenyisa* u mwa lipiza zabona.+   Bali: ‘Ikinele honako; usike wanisutelela,Kakuli nikenile kukufita.’* Batu bao ki musi o mwa lingo zaka, ki mulilo otuka lizazi kaufela.   Hamubone! Zeo liñozwi fapilaa ka;Hanina kuina feela,Kono nika bakutiseza bumaswe bwabona,+Nika bakutiseza bumaswe bwabona ka kutala*   Kabakala bufosi bwabona ni bufosi bwa bo kuku wabona,”+ kubulela Jehova.“Kabakala kuli batushaniselize musi wa matabelo fa malunduMi baninyefulezi fa malundunyana,+ Nikakala ka kulikanyeza lituwelo zabona ka ku­tala.”*   Jehova sabulela ki se, uli: “Sina waine yenca haifumanwa mwa sishañata sa miselo ya veineMi yomuñwi ali: ‘Usike wasisinya, kakuli kunani nto yende* ku sona,’ Nikaeza nto yeswana kabakala batanga baka;Hanina kubayundisa kaufelaa bona.+   Nikatahisa kuli ku Jakobo kuzwe mwana*Mi ku Juda nikatahisa kuli kuzwe yakayola malundu aka;+Babaketilwe baka bakaluwa naha,Mi batanga baka bakayaha mwateñi.+ 10  Sharoni+ ukafetuha mafulisezo a linguMi Musindi* wa Akore+ ukafetuha mabutelo a likomu,A sicaba saka sesi nibata. 11  Kono mina mu babañwi ba batu babafulalela Jehova,+Babalibala lilundu laka lelikenile,+Babalukiseza mulimu wa Matohonolo tafule,Ni babafa mulimu wa Bushiko likomoki zetezi za waine yezwakilwe. 12  Kabakaleo, nika mitahiseza kuli mubulaiwe ka mukwale,+Mi kaufelaa mina mukakubama, hamunze mubulaiwa,+Kakuli nenibizize, kono nemusika alaba,Nenibulezi, kono nemusika teeleza;+Mwazwelapili kueza zemaswe mwa meeto aka,Mi mwaiketela kueza zesa nitabisi.”+ 13  Ka mukwa ocwalo, Jehova Mulena Yapahami ka Kufitisisa, sabulela ki se, uli: “Hamubone! Batanga baka bakaca, kono mina mukalapa.+ Hamubone! Batanga baka bakanwa,+ kono mina mukashwa linyolwa. Hamubone! Batanga baka bakanyakalala,+ kono mina mukaswaba.+ 14  Hamubone! Batanga baka bakahuweleza ka tabo kabakala buiketo bwa lipilu zabona,Kono mina mukalila kabakala kuutwa butuku kwa lipilu zaminaMi mukabokolola kabakala kulobeha lipilu. 15  Mukasiya libizo lebaka itusisa babaketilwe baka sina sikuto,Mi Jehova Mulena Yapahami ka Kufitisisa, ukabulaya yomuñwi ni yomuñwi wa ku mina,Kono ukabiza batanga bahae ka libizo lisili;+ 16  Mutu kaufela yaipatela mbuyoti mwa lifasiUkafuyaulwa ki Mulimu wa niti,*Mi mutu kaufela yakonka mwa lifasiUkakonka ka Mulimu wa niti.*+ Kakuli manyando* akale akalibalwa;Akapatelwa meeto aka.+ 17  Kakuli hamubone! Nieza mahalimu amanca ni lifasi lelinca;+Mi lika zakale halisana kuhupulwa,Mi halisana kukutela mwa lipilu.+ 18  Kabakaleo, muwabelwe mi munyakalale kuya kuile kabakala zenieza. Kakuli hamubone! Nieza Jerusalema kuli ibe muleneñi otahisa taboNi batu ba mwateñi kuli babe sicaba sesitahisa tabo.+ 19  Mi nikanyakalala kabakala Jerusalema ni kuwabelwa kabakala sicaba saka;+Hakusana kuutwahala mwateñi batu babalila, kamba babatonga kabakala manyando.”+ 20  “Mwa sibaka seo hakusana kufumaneha mbututu yepila mazazi amanyinyani feela,Kamba muu­na-muhulu yapalelwa kufeleleza mazazi a bupilo bwahae. Kakuli mutu kaufela yakashwa inze anani lilimo ze 100 ukangiwa kuli usali mushimani,Mi muezalibi ukakutiwa, ni hakaba ni lilimo ze 100.* 21  Bakayaha mandu ni kupila mwateñi,+Mi bakacala masimu a likota za veine ni kuca miselo yazona.+ 22  Habana kuyaha mandu kuli kupile mwateñi basili,Mi habana kucala likota kuli miselo yazona iciwe ki basili. Kakuli mazazi a sicaba saka akalikana ni mazazi a likota,+Mi babaketilwe baka bakaikola misebezi ya mazoho abona. 23  Habana kuikataza feela* basafumani sesiñwi,+Mi habana kupepa bana babaka nyanda,Kakuli ki bana* babafuyauzwi ki Jehova,+Hamohocwalo ni baikulu babona.+ 24  Basika biza kale, nikaalaba;Habasa bulela, nikautwa. 25  Liakanyani ni ngunyana likafula hamoho,Tau ikaca bucwañi sina poho,+Mi sico sa noha ikaba liluli. Habana kutahisa kozi kamba sinyeho fa lilundu laka kaufela lelikenile,”+ kubulela Jehova.

Litaluso ze kwatasi

Kamba mwendi, “mwa libuma za balibeleli.”
Kamba “zesika kena.”
Kamba mwendi, “Kakuli ukakena kabakala kukena kwaka.”
Linzwi ka linzwi, “mwa lifuba zabona.”
Linzwi ka linzwi, “mwa lifuba zabona.”
Linzwi ka linzwi, “mbuyoti.”
Linzwi ka linzwi, “peu.”
Kamba “Libala.”
Kamba “busepahali.” Linzwi ka linzwi, “Ameni.”
Kamba “busepahali.” Linzwi ka linzwi, “Ameni.”
Kamba “maswe­nyeho.”
Kamba mwendi, “Mi mutu yapalelwa kufita fa lilimo ze 100 ukangiwa kuli ukutilwe.”
Kamba “kusebeza ka taata.”
Linzwi ka linzwi, “peu.”