Mu ye kwa litaba za mwahali

Mu ye kwa litaba za mwahali

Lipaki za Jehova

Mukete puo Silozi

Isaya 63:1-19

LITABA ZE MWAHALI

  • Jehova ukutiseza macaba bumaswe (1-6)

  • Lilato lelisa feli la Jehova mwa mazazi a kwamulaho (7-14)

  • Tapelo yebonisa kubaka (15-19)

63  Ki mañi yo yataha kuzwa kwa Edomo,+Kuzwa kwa Bozira+ aapezi liapalo zebenya,*Yaapezi liapalo zende hahulu,Yacaula ka maata ahae amatuna? “Ki na, Yabulela ka kuluka,Yanani maata amatuna a kupilisa.”   Kiñi liapalo zahao halili zefubelu,Mi kiñi liapalo zahao haliswana ni za yahatikela mwa silubelo sa waine?+   “Nihatikezi mwa silubelo sa waine ninosi. Hakuna mutu mwahalaa macaba yanaali ni na. Nazwelapili kubahatikela kabakala buhali bwaka,Mi nazwelapili kubahatikela kabakala mabifi aka.+ Liapalo zaka nelitampakani mali abona,Mi liapalo zaka kaufela nililambile mali.   Kakuli lizazi la kubakutiseza bumaswe li mwa pilu yaka,+Mi silimo sa babaliuluzwi baka sifitile.   Natalima, kono nekusina mutusi;Namakala kakuli nekusina yanaatusa. Kabakaleo, lizoho laka latahisa puluso,*+Mi buhali bwaka bwanitusa.   Nenihatikezi macaba kabakala buhali bwaka,Mi natahisa kuli bakolwe kabakala mabifi aka+Mi nasululela mali abona fafasi.”   Nikabulela likezo za Jehova za lilato lelisa feli,Likezo za Jehova zelumbekwa,Kabakala lika kaufela zaluezelize Jehova,+Zona lika zende zeñata zaezelize ba ndu ya Isilaele,Ka kuya ka sishemo sahae ni lilato lahae lelituna lelisa feli.   Kakuli naaize: “Ki sicaba saka luli, bona bana babasike batuhela kusepahala.”*+ Kabakaleo, aba Mupilisi wabona.+   Mwa manyando abona kaufela, naanyanda hamoho ni bona.+ Mi numwana wahae* abalamulela.+ Abaliulula ka lilato ni mukekecima wahae,+Mi abananula ni kubalwala mwa mazazi kaufela a kwakale.+ 10  Kono bamukwenuhela+ mi baswabisa moya wahae okenile.+ Cwale afetuha sila sabona,+Mi abalwanisa.+ 11  Mi bahupula mazazi a kwakale,Ona mazazi a Mushe mutangaa hae, bali: “Ukai yena yanaa bazwisize mwa liwate+ hamoho ni balisana ba mutapi wahae?+ Ukai yena yanaabeile moya wahae okenile ku yena,+ 12  Yena yanaatahisize kuli lizoho lahae lelimaata liye hamoho ni lizoho la Mushe la bulyo,+Yena yanaakauhanyize mezi fapilaa bona+Kuli aikezeze libizo la kuya kuile,+ 13  Yena yanaa bazamaisize mwahalaa mezi abuba ka maata,*Kuli bazamaye basasitatali,Sina pizi yezamaya mwa libala?* 14  Sina limunanu halishetumukela mwa musindi,Moya wa Jehova wabapumulisa.”+ Ki mona mone uzamaiselize sicaba sahao cwalo,Ilikuli uikezeze libizo lelituna hahulu.*+ 15  Talimela fafasi uli kwa lihalimu mi uboneUli mwa sibaka sahao sesikenile ni sesikanya.* Kutukufalelwa kwahao ni maata ahao likai,Mukekecima wahao+ ni sishemo sahao?+ Unipatezi zona. 16  Kakuli ki wena Ndataa luna;+Nihaike kuli Abrahama haaluzibiMi Isilaele hakoni kululemuha,Wena Jehova, ki wena Ndataa luna. Muliululi waluna wa kwakale ki lona libizo lahao.+ 17  Wena Jehova, kiñi hau lutuhelela kukeluha* mwa linzila zahao? Kiñi hautuhelela* lipilu zaluna kuba taata, kuli lusike lwakusaba?+ Hakukute, kabakala batanga bahao,Ona masika a saanda sahao.+ 18  Sicaba sahao sesikenile nesiluwile naha ka nakonyana. Lila zaluna lihatikezi sibaka sahao sesikenile.+ 19  Ka nako yetelele, lufetuhile sina batu babasika busiwa ki wena,Sina babasika biziwa ka libizo lahao.

Litaluso ze kwatasi

Kamba mwendi, “za bufubelu bobutona.”
Kamba “tulo.”
Kamba “babasike baba mahata.”
Kamba “lingeloi leliyemanga fapilaa hae.”
Kamba “buliba bwa mezi.”
Kamba “lihalaupa?”
Kamba “lelinde.”
Kamba “sesinde.”
Kamba “hautahisa kuli lukeluhe.”
Linzwi ka linzwi, “haueza.”