Isaya 61:1-11

  • Batozizwe kuli bashaele taba yende (1-11)

    • “Silimo sa sishemo sa Jehova” (2)

    • “Likota zetuna za kuluka” (3)

    • Bazwaule bakatusa (5)

    • “Baprisita ba Jehova” (6)

61  Moya wa Jehova Mulena Yapahami ka Kufitisisa, u fahalimwaa ka,+ Kakuli Jehova unitozize kuli nishaele taba yende ku babaishuwa.+ Unilumile kuli nitame litombo za babalobehile lipilu,Kuli nikutaze babahapilwe kuli bakalukululwaNi kukwalula meeto a mapantiti,+   Kuli nishaele silimo sa sishemo sa JehovaNi lizazi leo Mulimu waluna akakutiseza batu bumaswe bwabona,+Kuli niomba-ombe babalila kaufela,+   Kuli nife babalila Sione,Nibafe kuwani mwa sibaka sa mufuse,Ni oli ya nyakalalo mwa sibaka sa kulila,Ni siapalo sa milumbeko mwa sibaka sa moya wa kuzwafa. Mi bakabizwa likota zetuna za kuluka,Zecezwi ki Jehova, ilikuli limulumbeke.*+   Bakayaha sinca matota a kwaikale;Bakazusa libaka zenesinyehile mwa nako ya kwamulaho,+Mi bakayaha sinca mileneñi yenesinyizwe,+Zona libaka zeneli matota mwa masika ni masika.+   “Batu bakusili bakataha kuto lisa mitapi yamina,Mi bazwahule+ bakaba balimi bamina ni balimi ba masimu amina a likota za veine.+   Haili mina, mukabizwa baprisita ba Jehova;+Baka mibiza likombwa za Mulimu waluna. Mukaca buswa bwa macaba,+Mi mukaitumba kabakala kanya* yaona.   Mwa sibaka sa maswabi mukaba ni likabelo zepeli,Mi mwa sibaka sa kukokobezwa bakahuweleza ka tabo kabakala kabelo yabona. Bakaluwa likabelo zepeli mwa naha yabona.+ Bakataba kuya kuile.+   Kakuli na, Jehova, nilata katulo yelukile;+Nitoile busholi ni kusaluka.+ Nika bafa lituwelo zabona ka busepahali,Mi nikaeza ni bona tumelelano ya kuya kuile.+   Bana* babona bakazibahala mwahalaa macaba,+Ni baikulu babona mwahalaa batu. Kaufela baba babona baka baziba,Kuli ki bona bana* babafuyauzwi ki Jehova.”+ 10  Nikanyakalala hahulu kabakala Jehova. Moyo waka ukawabelwa kabakala Mulimu waka.+ Kakuli uniapesize liapalo za kupiliswa;+Uniapesize siapalo sesitelele* sa kuluka,Sina munyali yatina kuwani yeswana ni ya muprisita,+Ni sina munyaliwa yaikabisa ka likabisa zahae. 11  Kakuli sina lifasi halimelisa limela zalonaNi sina simu haimelisa zecezwi ku yona,Ni Jehova Mulena Yapahami ka KufitisisaUkamelisa cwalo kuluka+ ni milumbeko+ fapilaa macaba kaufela.

Litaluso ze kwatasi

Kamba “libonahalise bunde bwahae.”
Kamba “bufumu.”
Linzwi ka linzwi, “Peu.”
Linzwi ka linzwi, “peu.”
Kamba “koti yesina mazoho.”