Mu ye kwa litaba za mwahali

Mu ye kwa litaba za mwahali

Lipaki za Jehova

Mukete puo Silozi

Isaya 60:1-22

LITABA ZE MWAHALI

  • 60 Kanya ya Jehova ibenya fahalimwaa Sione (1-22)

    • Sina maiba afufela kwa mandu aona (8)

    • Gauda mwa sibaka sa kopa (17)

    • Yomunyinyani ukafetuha babaeza 1,000 (22)

60  “Zuha, wena musali,+ benyisa liseli, kakuli liseli lahao litile. Kanya ya Jehova ibenya fahalimwaa hao.+   Kakuli hakubone! lififi likwahezi lifasiMi lififi lelituna likwahezi macaba;Kono Jehova ukabenya fahalimwaa hao,Mi kanya yahae ikabonahala fahalimwaa hao.   Macaba akataha kwa liseli lahao+Mi malena+ bakataha kwa kanya yahao yebenya.*+   Inula meeto ahao, utalime mwa maneku kaufela! Bakopani kaufelaa bona; bataha ku wena. Bana bahao babashimani bataha kuzwa kwahule,+Mi bana bahao babasizana bataha, bashimbilwe fa linoka.+   Ka nako yeo, ukabona mi ukawabelwa,+Mi pilu yahao ikalukuma ni kuyuboka,Kakuli bufumu bwa liwate bukaliba ku wena;Tutu ya macaba ikataha ku wena.+   Naha yahao ikatala* likamele zeñata,Zona likamele zabaana za kwa Midiani ni kwa Efa.+ Kaufela babazwa kwa Sheba bakataha;Bakashimba gauda ni insense yesweu. Bakashaela milumbeko ya Jehova.+   Mitapi ya Kedare+ kaufela ikakubukanyezwa ku wena. Lingu zabaana za Nebayoti+ lika kusebeleza. Likalumelezwa kutaha fa aletare yaka,+Mi nikakabisa ndu yaka yetezi kanya.*+   Ki bo mañi ba, babafufa sina malu,Sina maiba afufela kwa mandu aona?*   Kakuli lioli lika nisepa;+Lisepe za Tareshishi lizamaya kwapili,*Litisa bana bahao babashimani kuzwa kwahule,+Hamoho ni silivera yabona ni gauda yabona,Kubatisa kwa libizo la Jehova Mulimu wahao ni ku Yakenile wa Isilaele,Kakuli ukatahisa kuli ukutekiwe.*+ 10  Bazwahule bakayaha mamota ahao,Mi malena babona baka kusebeleza,+Kakuli nika kunata kabakala buhali bwaka,Kono nika kushemuba kabakala sishemo saka.+ 11  Minyako yahao ikasiyala ikwaluhile kamita;+Haina kukwaliwa musihali kamba busihu,Ilikuli tutu ya macaba itiswe ku wena,Mi malena baona ki bona babaka etelela.+ 12  Kakuli sicaba kaufela ni mubuso kaufela zesike za kusebeleza lika yundiswa,Mi macaba akasinyiwa kufeleleza.+ 13  Kanya ya Lebanoni ikataha ku wena,+Yona kota ya junipa, kota ya ashi, hamoho ni kota ya siprese,+Kuli nikabise sibaka saka sesikenile;Nikakutekisa sibaka sa mahutu aka.+ 14  Bana ba batu bane bakunyandisa bakato kubama fapilaa hao;Kaufela baba kushwaula bakakubama kwa mahutu ahao,Mi baka kubiza muleneñi wa Jehova,Yena Sione wa Yakenile wa Isilaele.+ 15  Mwa sibaka sa kuli uyubekiwe ni kutoiwa, kusina mutu yafita ku wena,+Nikatahisa kuli batu babe ni tabo kuya kuile kabakala hao,Ube yatahisa tabo mwa masika kaufela.+ 16  Mi ukanwa mabisi a macaba,+Ukaanya mazwele a malena;+Mi ukaziba kuli na, Jehova, ki na Mupilisi wahao,Mi Yamaata wa Jakobo ki yena Muliululi wahao.+ 17  Mwa sibaka sa kopa nikatisa gauda,Mi mwa sibaka sa sipi nikatisa silivera,Mwa sibaka sa kota nikatisa kopa,Mi mwa sibaka sa macwe nikatisa sipi;Mi nikaketa kozo kuli ibe muokameli wahaoNi kuluka kuli kube mubelekisi wahao.+ 18  Mifilifili haisana kuutwahala mwa naha yahao,Nihaiba sinyeho ni matota kwa milulwani yahao.+ Mi mamota ahao uka abiza Puluso,+ minyako yahao uibize Milumbeko. 19  Lizazi halisana kuba liseli lahao musihali,Mi kweli haisana kukubenyiseza liseli layona,Kakuli Jehova ukaba liseli lahao la kamita,+Mi Mulimu wahao ukaba yena bunde bwahao.+ 20  Lizazi lahao halisana kulikela,Mi liseli la kweli yahao halina kufela,Kakuli Jehova ukaba liseli lahao la kamita,+Mi mazazi akulila kwa hao akafela.+ 21  Mi batu bahao kaufela bakaba babalukile;Bakaluwa naha kuya kuile. Ki bona simela sene nicezi,Ili musebezi wa mazoho aka,+ kuli nilumbekwe.+ 22  Yomunyinyani ukafetuha babaeza 1,000Mi yafokola ukafetuha sicaba sesimaata. Na, Jehova, nikaakufisa kueza cwalo ka nako ya teñi.”

Litaluso ze kwatasi

Kamba “kwa liseli la kupatalala kwahao.”
Linzwi ka linzwi, “Ukatala.”
Kamba “ndu yaka yebuheha.”
Kamba “kwa minyako ya ndu ya linyunywani?”
Kamba “sina zona zapili.”
Kamba “ubonahale hande.”