Mwa ku fumanela litaba ka bunolo

Mukete puo

Mu ye fa kalulo ya bubeli ya litaba ze li teñi

Mu ye kwa litaba za mwahali

Mu ye kwa litaba za mwahali

Lipaki za Jehova

Silozi

Bibele ya fa Intaneti

BIBELE YA TOLOKO YA LIFASI LELINCA

Isaya 6:1-13

LITABA ZE MWAHALI

  • Pono yebonisa Jehova mwa tempele yahae (1-4)

    • “Ki yakenile, ki yakenile, ki yakenile, yena Jehova” (3)

  • Milomo ya Isaya yakeniswa (5-7)

  • Isaya ufiwa musebezi (8-10)

    • “Ki na yo! Haku nilume!” (8)

  • “Wena Jehova, kukaanga nako yekuma kai?” (11-13)

6  Ka silimo sashwa Mulena Oziasi,+ nabona Jehova ainzi mwa lubona lolupahami hahulu,+ mi mingundo ya siapalo sahae neitezi mwa tempele.  Liserafimi neliyemi fahalimwaa hae; yeñwi ni yeñwi neinani mafufa a 6. Serafimi yeñwi ni yeñwi neiikwahezi kwa pata ka mafufa amabeli mi neikwahezi mahutu ayona ka mafufa a mabeli, mi yeñwi ni yeñwi ya ku zona neifufa ka mafufa amabeli.   Mi liserafimi zeo nelihuwelezana, lili: “Ki yakenile, ki yakenile, ki yakenile, yena Jehova wa limpi.+ Lifasi kaufela litezi kanya yahae.”  Mi matiyelo a minyako anyanganyiswa ki lilata la muhuwo wo,* mi ndu yatala musi.+   Cwale nali: “Ninani bumai! Nishwile,* Kakuli ni mutu wa milomo yesika kena, Mi nipila mwahalaa batu ba milomo yesika kena;+ Kakuli meeto aka aboni Mulena, yena Jehova wa limpi!”  Honafo, yeñwi ya liserafimi yafufela ku na, mi neisweli lishala lelituka+ mwa lizoho, lene iyokozi fa aletare ka lumangato.+  Yaniswala kwa mulomo mi yali: “Bona! Lishala le, lisweli milomo yahao. Mulatu wahao uzwisizwe ku wena, Mi sibi sahao sikwahezwi.”  Kiha niutwa linzwi la Jehova halili: “Ki mañi yenika luma, mi ki mañi yakaya kuyo luyemela?”+ Mi nali: “Ki na yo! Haku nilume!”+   Mi aalaba ali: “Zamaya, uyo bulelela sicaba se, uli: ‘Mukautwa hañata-ñata, Kono hamuna kuutwisisa; Mukabona hañata-ñata, Kono hamuna kuba ni zibo ni yekana.’+ 10  Utatafaze lipilu za sicaba se,+ Utibe mazebe abona,+ Mi ukwahele meeto abona, Kuli basike babona ka meeto abona Ni kuutwa ka mazebe abona, Ilikuli lipilu zabona lisike zautwisisa Mi basike bakuta kuli bafoliswe.” 11  Kiha nili: “Wena Jehova, kukaanga nako yekuma kai?” Yena ali: “Kufitela mileneñi itubiwa kuba matota, mi kutokwe mutu yayahile mwateñi Ni mwa mandu kutokwe batu Ni kufitela naha isinyiwa, kuba matota;+ 12  Kufitela Jehova alelekela batu kwahule+ Mi matota aba amañata hahulu mwa naha. 13  “Kono kukasiyala kalulo iliñwi ku zelishumi mwateñi, mi hape ikaciswa, sina kota yetuna, sina kota ya oke, zekasiya lisina hase lilemilwe; mi lisina leo likaba peu yekenile.”*

Litaluso ze kwatasi

Linzwi ka linzwi, “linzwi la yahuweleza.”
Linzwi ka linzwi, “Nikuzisizwe.”
Kamba “bana babakenile.”