Mu ye kwa litaba za mwahali

Mu ye fa kalulo ya bubeli ya litaba ze li teñi

Mu ye kwa litaba za mwahali

Lipaki za Jehova

Silozi

Bibele ya fa Intaneti | BIBELE YA TOLOKO YA LIFASI LELINCA

Isaya 59:1-21

LITABA ZE MWAHALI

  • Libi za Isilaele ki zona zemukauhanyize ku Mulimu (1-8)

  • Kuipulela libi (9-15a)

  • Jehova ufa tuso bababakile (15b-21)

59  Hamubone! Lizoho la Jehova haki lelikuswani kuli mane lipalelwe kupilisa,+ Mi mazebe ahae hasika tibana* kuli mane apalelwe kuutwa.+   Batili, bufosi bwamina ki bona bobu mikauhanyize ku Mulimu wamina.+ Libi zamina litahisize kuli amipatele pata yahae, Mi uhana kumiutwa.+   Kakuli mazoho amina asilafalizwe ki mali+ Ni minwana yamina isilafalizwe ki bufosi. Milomo yamina ibulela buhata,+ mi lulimi lwamina luñuñuna zesika luka.   Hakuna yabiza kuluka,+ Mi hakuna yayanga kwa kuta kuyo bulela niti. Basepa lika zesiyo*+ mi babulela zesina tuso. Balela za mifilifili mi batahisa zemaswe.+   Bandondomona mai a noha yenani buhazo, Mi baluka kanyandi ka liuyi.+ Yaca mai abona washwa, Mi mwa lii lelipwacizwe kuzwa sibili.   Kanyandi kabona hakana kuitusiswa sina siapalo, Mi habana kuikapesa zebaeza.+ Misebezi yabona ki yemaswe, Mi likezo za mifilifili li mwa mazoho abona.+   Mahutu abona amatela kwa kueza zemaswe, Mi baakufela kwa kusulula mali a babasina mulatu.+ Mihupulo yabona ki mihupulo yemaswe; Kusinya ni manyando li mwa linzila zabona.+   Habasika ziba nzila ya kozo, Mi hakuna katulo yelukile mwa linzila zabona.+ Bakopamisa linzila zabona; Hakuna yazamaya mwateñi yakaziba kozo.+   Kabakaleo, katulo yelukile ikwahule ni luna, Mi kuluka hakuyo ku luna. Lulibelezi liseli, kono hamubone! ki lififi feela; Lulibelezi kumonyehelwa, kono luzamaya mwa lififi.+ 10  Lubabatela limota sina libofu; Lubabatela sina batu babasina meeto.+ Lwasitatala fahalaa musihali inge ka nako ya lififi la manzibwana; Luswana sina babashwile mwahalaa batu babamaata. 11  Kaufelaa luna lulila sina libere Mi lulila ka kutonga sina maiba. Lulibelezi katulo yelukile, kono haiyo; Lulibelezi kupiliswa, kono kukwahule ni luna. 12  Kakuli bukwenuheli bwaluna ki bobutuna fapilaa hao;+ Libi zaluna kaufela lifa bupaki bobu lulwanisa.+ Kakuli bukwenuheli bwaluna bu ku luna; Lwaizibela hande bufosi bwaluna.+ 13  Lufosize mi lulatuzi Jehova; Lufulalezi Mulimu waluna. Lubulezi za kunyandisa ni za bukwenuheli;+ Lulelile buhata mi luñuñuna litaba za buhata mwa lipilu zaluna.+ 14  Katulo yelukile ikashelizwe mwamulaho,+ Mi kuluka kuyemi kwahule;+ Kakuli niti isitatalile* mwa patelo, Mi zelukile halikoni kukena mwateñi. 15  Niti ifelile,*+ Mi mutu kaufela yatuhela kueza bumaswe wabukulwa. Jehova abona taba yeo mi naasika tabela,* Kakuli nekusina katulo yelukile.+ 16  Abona kuli nekusina mutu, Mi akomoka kabakala kuli nekusina yanaatusa, Kabakaleo, atisa puluso* ka lizoho lahae, Mi kuluka kwahae kwamutusa. 17  Cwale aapala kuluka sina siapalo sa ndwa sa tusipi Mi aapala kuwani ya puluso* kwa toho yahae.+ Aapala liapalo za kukutiseza bumaswe+ Mi aikapesa tukufalelo sina koti.* 18  Yena uka bakutiseza zebaezize:+ Ukakutiseza baba mulwanisa buhali, ni lila zahae misuha.+ Mi ukakutiseza lioli kulikana ni zeliezize. 19  Baba kwa malikelelo bakasaba libizo la Jehova Mi baba kwa mapazulelo bakasaba kanya yahae, Kakuli ukataha sina nuka yebuba hahulu, Yezamaiswa ki moya wa Jehova. 20  Jehova uli: “Muliululi+ ukataha+ mwa Sione, Ku ba ndu ya Jakobo babatuhela bufosi.”+ 21  “Haili na, ye ki yona tumelelano yenieza ni bona,”+ kubulela Jehova. “Moya waka ofahalimwaa hao ni manzwi aka enibeile mwa mulomo wahao—halina kuzwiswa mwa mulomo wahao, mwa milomo ya bana* bahao, kamba mwa milomo ya baikulu bahao,* kuzwa cwale ni kuya kuile,” kubulela Jehova.

Litaluso ze kwatasi

Linzwi ka linzwi, “haki abukiti.”
Kamba “za mukungulu.”
Kamba “busepahali busitatalile.”
Kamba “Busepahali bufe­lile.”
Linzwi ka linzwi, “mi neli nto yemaswe mwa meeto ahae.”
Kamba “amutiseza tulo.”
Kamba “tulo.”
Kamba “koti yesina mazoho.”
Linzwi ka linzwi, “peu.”
Linzwi ka linzwi, “peu ya peu yahao.”