Isaya 52:1-15

  • Zuha! Wena Sione! (1-12)

    • Ki amande hahulu mahutu a babatisa taba yende (7)

    • Balibeleli ba Sione bahuwa inze baswalisani (8)

    • Babalwalanga lisebeliso za Jehova balukela kukena (11)

  • Mutanga Jehova ukapahamiswa (13-15)

    • Ponahalo yesinyehile (14)

52  Zuha! Zuha! Uapale maata,+ wena Sione!+ Uapale liapalo zahao zende,+ wena Jerusalema muleneñi okenile! Kakuli yasika ya kwa mupato ni yamasila hasana kukena ku wena.+   Itutule maluli, zuha mi uine, wena Jerusalema. Tepetisa mawenge ainzi mwa mulala wahao, wena mwanaa Sione wamusizana yahapilwe.+   Kakuli Jehova sabulela ki se, uli: “Neulekisizwe kusina tifo,+Mi ukaliululwa kusina masheleñi.”+   Kakuli Jehova Mulena Yapahami ka Kufitisisa, sabulela ki se, uli: “Sapili sicaba saka nesishetumukezi kwa Egepita kuyopila sina bazwahule;+Mi Maasiria babanyandisa kusina libaka.”   “Cwale ki sika mañi senika eza fa?” kubulela Jehova. “Kakuli sicaba saka nesiingilwe kusina tifo. Babusi babona bazwelapili kuhuwa ka kuitumbaeta,”+ kubulela Jehova,“Mi kamita, lizazi kaufela, libizo laka lashwaulwa.+   Kabakaleo, sicaba saka sikaziba libizo laka;+Mi kabakaleo, bakaziba ka lizazi leo kuli ki Na yabulela. Hamubone, ki na!”   Ki amande hahulu fa malundu, mahutu a yatisa taba yende,+Yashaela litaba za kozo,+Yatisa taba yende ya lika zende hahulu,Yashaela za kupiliswa,Yali ku Sione: “Mulimu wahao ubile Mulena!”+   Teeleza! Balibeleli bahao batumusa kwa manzwi abona. Bahuwa ka tabo inze baswalisani,Kakuli bakaiponela hande* Jehova hakakubukanya Sione.   Hamuwabelwe, muhuweleze ka tabo inze muswalisani, mina matota a Jerusalema,+Kakuli Jehova uomba-ombile sicaba sahae;+ uliuluzi Jerusalema.+ 10  Jehova ubonahalisize lizoho lahae lelikenile fapilaa meeto a macaba kaufela;+Kaufela baba kwa mafelelezo a lifasi bakaiponela misebezi ya kupilisa* ya Mulimu waluna.+ 11  Hamuzwe, hamuzwe, hamuzwe mwateñi,+ musike mwaswala sesimasila!+ Hamuzwe ku yena,+ muikenise,Mina babalwalanga lisebeliso za Jehova.+ 12  Kakuli hamuna kufunduka ka kuikalelwa,Mi hamuna kutokwa kubaleha,Kakuli Jehova uka mizamaya kwapili,+Mi Mulimu wa Isilaele uka misileleza mwamulaho.+ 13  Hamubone! Mutangaaka+ ukaeza lika ka kutwisiso. Ukapahamiswa fahalimu,Ukapahamiswa ni kububekwa hahulu.+ 14  Sina batu babañata hane bamulubukezi ka kukomoka—Kakuli ponahalo yahae neisinyehile hahulu kufita ya mutu ufi kamba ufiMi sibupeho sahae nesisinyehile hahulu kufita sa batu— 15  Ukakomokisa macaba amañata+ ka mukwa oswana. Malena bakaimuma* fapilaa hae,+Kakuli bakabona nto yene basika bulelelwa kaleMi bakanahanisisa nto yene basika utwa kale.+

Litaluso ze kwatasi

Kamba “ka meeto.”
Kamba “tulo.”
Kamba “bakatokwa sakubulela.”