Mwa ku fumanela litaba ka bunolo

Mukete puo

Mu ye fa kalulo ya bubeli ya litaba ze li teñi

Mu ye kwa litaba za mwahali

Mu ye kwa litaba za mwahali

Lipaki za Jehova

Silozi

Bibele ya fa Intaneti

BIBELE YA TOLOKO YA LIFASI LELINCA

Isaya 46:1-13

LITABA ZE MWAHALI

  • Maswaniso a Babilona abapanywa ni Mulimu wa Isilaele (1-13)

    • Jehova upolofita zekaezahala kwapili (10)

    • Nyunywani yeca nama yezwa kwa mapazulelo a lizazi (11)

46  Bele uinamezi fafasi,+ Nebo uobami. Maswaniso ayona abeiwa fa lifolofolo, fa lipelesa,+ Sina mushimbo oimeza lifolofolo zekatezi.   Iobami ni kuinamela fafasi hamoho; Haikoni kulamulela mishimbo yayona,* Mi yona kasibili iiswa mwa buhapiwa.   “Hamu niteeleze, mina ba ndu ya Jakobo, ni mina kaufela babasiyezi ku ba ndu ya Isilaele,+ Mina benitusize kuzwa fomupepelwa ni benilwezi kuzwa fomuzwela mwa mba.+   Nikaba yaswana kufitela musupala;+ Nikazwelapili kumilwala kufitela muba ni limbi. Nika mishimba ni kumilwala ni kumilamulela, sina moseniezelize.+   Ki mañi yemuka niswanisa ni yena kamba kunilikanya ni yena kamba kunibapisa ni yena,+ Ilikuli luswane?+   Kunani batu babazwisa gauda mwa sikwama sabona; Baweita silivera fa sikala. Balifa mumbuti, mi uieza mulimu.+ Cwale bakubama ni kuwiseza lipata fafasi, mi baulapela.*+   Baulwala fa maheta abona;+ Baushimba ni kuyo utoma mwa sibaka saona, mi uyema cwalo mwateñi. Hauzwi mwa sibaka saona.+ Bahuweleza ku ona, kono haualabi; Haukoni kulamulela mutu mwa ziyezi.+   Muhupule zeo, mi mube ni bundume. Muise pilu kwateñi, mina lifosi.   Muhupule lika za kwamulaho* za kwakale, Kuli ki na Mulimu, mi hakuna yomuñwi. Ki na Mulimu, mi hakuna yaswana ni na.+ 10  Nipolofita mafelelezo a taba isali kwa makalelo, Mi kuzwa kwakale, nipolofita lika zesika ezwa kale.+ Nili: ‘Mulelo waka ukatiya,+ Mi nikaeza senilata kaufela.’+ 11  Nibiza nyunywani yeca nama kuzwa kwa mapazulelo a lizazi,*+ Kuzwa kwa naha ye kwahule, nibiza mutu yakapeta mulelo waka.+ Senibulezi ki sona senika eza. Mi senilelile ki sona senika peta.+ 12  Hamu niteeleze, mina ba lipilu zetaata,* Mina babakwahule ni kuluka. 13  Nitisize kuluka kwaka fakaufi; Hakuyo kwahule, Mi kupilisa kwaka hakuna kuliyeha.+ Nikatisa puluso mwa Sione, ni kanya yaka mwa Isilaele.”+

Litaluso ze kwatasi

Fo kikuli, maswaniso alwesizwe fa lifolofolo.
Linzwi ka linzwi, “baukubamela.”
Linzwi ka linzwi, “zapili.”
Kamba “kwa upa.”
Linzwi ka linzwi, “zemaa­ta.”