Mu ye kwa litaba za mwahali

Mu ye fa kalulo ya bubeli ya litaba ze li teñi

Mu ye kwa litaba za mwahali

Lipaki za Jehova

Silozi

Bibele ya fa Intaneti | BIBELE YA TOLOKO YA LIFASI LELINCA

Isaya 44:1-28

LITABA ZE MWAHALI

  • Limbuyoti kwa batu ba Mulimu babaketilwe (1-5)

  • Hakuna Mulimu yomuñwi kwandaa Jehova (6-8)

  • Butoto bwa maswaniso aezizwe ki batu (9-20)

  • Jehova, Muliululi wa Isilaele (21-23)

  • Tukuluho ka Sirusi (24-28)

44  “Cwale teeleza, wena Jakobo mutangaaka, Ni wena Isilaele, yenike­tile.+   Ki se sabulela Jehova,Mubupi wahao, Yena yakubupile,+Yakutusize kuzwa ka nako yeneuli mwa mba,* uli: ‘Usike wasaba, wena Jakobo mutangaaka,+Ni wena, Jeshuruni,*+ yeniketile.   Kakuli nikasela yashwile linyolwa* mezi+Ni kububiseza linukana mwa naha yeomile. Nikasululela moya waka fahalimwaa bana* bahao,+Ni mbuyoti yaka fahalimwaa baikulu bahao.   Mi bakamela sina mobumelela bucwañi bobu­tala,+Sina likota za popula ze kwatukwaa linukana za mezi.   Yomuñwi ukali: “Niwa Jehova.”+ Yomuñwi yena ukaipiza ka libizo la Jakobo,Mi yomuñwi ukañola fa lizoho lahae kuli: “Ni wa Jehova.” Mi ukaipiza ka libizo la Isilaele.’   Ki se sabulela Jehova,Mulena wa Isilaele+ ni Muliululi wahae,+ yena Jehova wa limpi, uli: ‘Ki na wapili ni wa mafelelezo.+ Hakuna Mulimu yomuñwi kwandaa ka.+   Ki mañi yaswana ni na?+ Habulele, ataluse, mi apake cwalo ku na!+ Kuzwa ka nako yenitahisize batu ba kwaikale,Babulele lika zekatahaNi lika zekaezahala.   Musike mwasaba,Mi musike mwakakamaliswa ki sabo.+ Kana hanisika bulelela cimo yomuñwi ni yomuñwi wamina ni kuzibahaza taba yeo? Mu lipaki zaka.+ Kana kunani Mulimu yomuñwi kwandaa ka? Batili, hakuna Licwe leliñwi;+ hakuna leliñwi leniziba.’”   Kaufela babaeza maswaniso a kubeta habana tuso,Mi lika zabona zebakatelwa halina kutusa sesiñwi.+ Ka kuba lipaki zabona, haliboni* sesiñwi mi halizibi sesiñwi,+Kabakaleo, baba liezize bakaswabiswa.+ 10  Ki mañi yakabupa mulimu kamba kueza siswaniso sa sipi*Sesisina tuso?+ 11  Hamubone! Balikani bahae kaufela bakaswabiswa!+ Likwala za misebezi ya mazoho ki batu-tu feela. Habakubukane kaufelaa bona mi bayeme. Bakangangama mi bakaswabiswa hamoho. 12  Mumbuti utula sipi yefa mashala ka sisebeliso* sahae. Uinata ka lisando,Uilukisa ka lizoho lahae lelimaa­ta.+ Mi cwale walapa mi ufelelwa ki maa­ta;Haanwi mezi mi wakatala. 13  Mubeti unamulula muhala wa kumishalisa, ulala mulalo ka coko yefubelu. Ulukisa siswaniso ka sifaliso mi usilikanya ka silaliso. Usieza ka sibupeho sa mutu,+Ka bunde bwa mutu,Kuli siine mwa ndu.*+ 14  Yomuñwi unani musebezi wa kulema likota za sidare. Uketa kota ya mufuta omuñwi, ya oke,Mi waituhelela kuhula mwahalaa likota za mwa mushitu.+ Ucala kota ya laurele, mi imeliswa ki pula. 15  Cwale mutu uitusisa yona kwa kutumbula mulilo. Uunga siemba sesiñwi sayona kuli aifutumaze kasona;Utumbula mulilo ni kubesa sinkwa. Kono hape ueza mulimu ni kuulapela. Uitusisa sona kubeta siswaniso, mi wasikubamela.+ 16  Siemba sesiñwi sayona sayonga mwa mulilo;Mi uitusisa siemba seo kubesa nama yaca, mi wakula. Hape waitutumuna mi uli: “Ehe! Nifutumalezwi haninze nibona mulilo.” 17  Kono sesisiyezi ku yona usieza mulimu, ili siswaniso sahae sesibetilwe. Wasikubamela ni kusilapela. Ulapela ku sona mi uli: “Nipilise, kakuli ki wena mulimu waka.”+ 18  Hakuna sebaziba, hakuna sebautwisisa,+Kakuli meeto abona akwahezwi, habakoni kubona,Mi lipilu zabona halina kutwisiso. 19  Hakuna yahupula mwa pilu yahaeKamba yanani zibo kamba kutwisiso, yali: “Nicisize siemba sayona sesiñwi mwa mulilo,Mi nibesize sinkwa fa mashala asona ni kubesa nama yenicile. Cwale kana naswanela kueza siemba sesisiyezi kuba nto yenyenyisa?+ Kana naswanela kulapela sishingwa sa kota?” 20  Uifepa ka mufuse. Pilu yahae yepumilwe imukelusize. Hakoni kuipilisa ili yena, mi habuleli kuli: “Kikuli hakuna buhata mwa lizoho laka la bulyo?” 21  “Hupula litaba zeo, wena Jakobo, ni wena Isilaele,Kakuli u mutangaaka. Neni kubupile, mi u mutangaaka.+ Wena Isilaele, hanina kukulibala.+ 22  Nikafelisa lifoso zahao sina yalikwahela ka lilu,+Ni libi zahao sina yalikwahela ka lilu lelinani mukita. Kutela ku na, kakuli nika kuliulula.+ 23  Muhuweleze inze mutabile, mina mahalimu,Kakuli Jehova uungile muhato! Muhuweleze ka muhuwo wa tulo, mina libaka zekwatasi za lifasi! Muhuweleze ka tabo, mina malundu,+Wena mushitu, ni likota zahao kaufela! Kakuli Jehova uliuluzi Jakobo,Mi ubonisa kanya yahae fahalimwaa Isilaele.”+ 24  Ki se sabulela Jehova, Muliululi wahao,+Yakubupile kuzwa ka nako yeneuli mwa mba, uli: “Ki na Jehova, yaezize lika kaufela. Neninamuluzi mahalimu ninosi,+Mi neniyanduluzi lifasi.+ Ki mañi yanaali ni na? 25  Nilyanganisa lisupo za bababulela litaba zesina tuso,*Mi ki Na yatahisa kuli balauli baeze inge likuba;+Ki Na yalyanganisa batu bababutaliNi kufetula zibo yabona kuieza bukuba;+ 26  Ki Na yatahisa kuli linzwi la mutangaaka liezahaleNi kutaleleza bupolofita bwa linumwana zaka;+Ki Na yabulela ka za Jerusalema kuli: ‘Kukayaha batu ku yena,’+Ni yabulela ka za mileneñi ya Juda kuli: ‘Ikayahiwa sinca,+Mi nikayaha sinca matota ahae’;+ 27  Ki Na yabulelela buliba bwa mezi kuli: ‘Uome,Mi nikakalisa linuka zahao kaufela’;+ 28  Ki Na yabulela ka za Sirusi kuli:+ ‘Ki yena mulisana waka,Mi ukapeta tato yaka kaufela ka kutala’;+Ki Na yabulela ka za Jerusalema kuli: ‘Ukayahiwa sinca,’ Ni kubulela ka za tempele kuli: ‘Mitomo yahao ikatomiwa.’”+

Litaluso ze kwatasi

Kamba “nako yeupepwa.”
Lelitalusa “Yanani niti,” lona lilumbatina la kububeka Isilaele.
Kamba “naha yeomile.”
Linzwi ka linzwi, “peu.”
Fo kikuli, maswaniso.
Kamba “siswaniso sa sipi yeshengunuzwi.”
Kamba “palo.”
Kamba “tempele.”
Kamba “za bapolofita ba buhata.”