Mu ye kwa litaba za mwahali

Mu ye fa kalulo ya bubeli ya litaba ze li teñi

Mu ye kwa litaba za mwahali

Lipaki za Jehova

Silozi

Bibele ya fa Intaneti | BIBELE YA TOLOKO YA LIFASI LELINCA

Isaya 43:1-28

LITABA ZE MWAHALI

  • Jehova ukubukanya sinca batu bahae (1-7)

  • Milimu yazekiswa (8-13)

    • “Mu lipaki zaka” (10, 12)

  • Kulukululwa mwa Babilona (14-21)

  • “Haluzekisane” (22-28)

43  Cwale ki se sabulela Jehova, Yena Mubupi wahao, wena Jakobo, Yena yakubupile, wena Isilaele, uli:+ “Usike wasaba, kakuli nikuliuluzi.+ Nikubizize ka libizo lahao. Uwaka.   Hauka fita mwa mezi, nikaba ni wena,+ Mi hauka fita mwa linuka, halina kukukwahela.+ Hauka zamaya mwa mulilo, hauna kucisiwa, Hauna kubabulwa ki malimi a mulilo.   Kakuli ki na Jehova Mulimu wahao, Yakenile wa Isilaele, Mupilisi wahao. Nifile Egepita kuli abe tiululo yahao, Mi nifile Etopia ni Seba kuli uliululwe.   Kakuli ubile wa butokwa mwa meeto aka,+ Neukutekiwa, mi nikulatile.+ Kabakaleo, nikafa batu kuli wena upiliswe Ni macaba, kuli bupilo* bwahao buliululwe.   Usike wasaba, kakuli niinzi ni wena.+ Nikatisa bana* bahao kubazwisa kwa upa, Nikukubukanye kukuzwisa kwa wiko.+   Nikabulelela mutulo kuli: ‘Bakutise!’+ Ni mboela kuli: ‘Usike waipulukela bona. Kutisa bana baka babashimani kuzwa kwa libaka za kwahule, ni bana baka babasizana kuzwa kwa mafelelezo a lifasi,+   Ili mutu kaufela yabizwa ka libizo laka+ Ni yenibupezi kanya yaka, Yena yenibupile ni yeniezize.’+   Tisa batu babasa boni, niha banani meeto, Ni babasa utwi, niha banani mazebe.+   Macaba kaufela akopanele mwa sibaka silisiñwi, Mi batu bakubukane hamoho.+ Ki mañi mwahalaa bona yakona kubulela cwalo? Kamba kana bakona kulubulelela lika zapili?*+ Batahise lipaki zabona, babonise kuli babulela niti, Kamba bautwe mi babulele kuli: ‘Ki niti!’”+ 10  Jehova uli: “Mu lipaki zaka,+ Mu mutangaaka yeniketile,+ Kuli muzibe mi mube ni tumelo ku na* Mi muutwisise kuli ki Na yaswana.+ Hakuna Mulimu yanaabupilwe pili ku na, Mi mwamulaho waka, hakusika ba ni yomuñwi.+ 11  Na, ki na Jehova,+ mi hakuna mupilisi yomuñwi haisi na.”+ 12  “Ki Na yanaabulezi, yanaapilisize, ni yanaazibahalize Hane kusina mulimu usili mwahalaa mina.+ Ka mukwa ocwalo, mu lipaki zaka,” kubulela Jehova, “mi ki na Mulimu.+ 13  Hape, ki Na yaswana ka nako kaufela;+ Mi hakuna yakona kuunga nto ifi kamba ifi mwa lizoho laka.+ Haniinga muhato, ki mañi yakona kunitibela?”+ 14  Jehova, yena Muliululi wamina,+ Yakenile wa Isilaele,+ sabulela ki se, uli: “Kabakala mina, nika balumela kwa Babilona kuyo tisa lipakiso kaufela za kwa minyako,+ Mi Makaladeya, baba mwa lisepe zabona, bakalila kabakala manyando.+ 15  Ki na Jehova, Yakenile wahao,+ Mubupi wa Isilaele,+ Mulenaa hao.”+ 16  Ki se sabulela Jehova, Yena yaeza nzila mwa liwate Ni likululu mwa mezi abifile,+ 17  Yena yazwisa koloi ya ndwa ni pizi,+ Mpi hamohocwalo ni lindwalume, uli: “Bakalobala mi habana kuzuha.+ Bakatimiwa, sina mokutimelwa muhala otuka wa lambi.” 18  “Musike mwahupula lika zakale, Mi musike mwanahananga za kwamulaho. 19  Hamubone! Nieza nto yenca;+ Mane seiezahala. Kikuli hamusika ilemuha? Nikaeza nzila mwa lihalaupa+ Ni kueza mwateñi linuka.+ 20  Libatana za mwa naheñi lika nikuteka, Mawawa ni limpye, Kakuli niisa mezi mwa lihalaupa, Ni linuka mwateñi,+ Kuli ninwise sicaba saka,+ seniketile, 21  Sona sicaba seniipupezi Ilikuli bakone kuzibahaza milumbeko yaka.+ 22  Kono hausika lapela ku na, wena Jakobo,+ Kakuli uninyikwile, wena Isilaele.+ 23  Hausika nitiseza lingu za linubu zahao za kucisa zefiwa mutumbi Kamba kunilumbeka ka matabelo ahao. Hanisika kuhapeleza kunitiseza mpo, Mi hanisika kukatalisa ka kukulaela kuli unife insense yesweu.+ 24  Hausika nilekela lutaka lolununka hande ka masheleñi ahao, Mi hausika nikulisa ka mafula a matabelo ahao.+ Kono uniimelize ka libi zahao Mi unikatalisize ka bufosi bwahao.+ 25  Na, ki Na yafelisa bufosi bwahao*+ kabakala ka,+ Mi hanina kuhupula libi zahao.+ 26  Haku nihupulise; haluzekisane; Bulela taba yahao kuli ubonise niti yahao. 27  Kuku wahao wapili naaezize sibi, Mi babuleli* bahao banikwenuhezi.+ 28  Kabakaleo, nikasilafaza manduna ba sibaka sesikenile, Mi nikatahisa kuli Jakobo asinyiwe Ni kuli Isilaele atapaulwe.+

Litaluso ze kwatasi

Kamba “moyo.”
Linzwi ka linzwi, “peu.”
Mwendi ili kutalusa lika zapili ku zekataha kwapili.
Kamba “munisepe.”
Kamba “likezo zahao za bukwenuheli.”
Mwendi ili kutalusa baluti ba Mulao.