Mu ye kwa litaba za mwahali

Mu ye fa kalulo ya bubeli ya litaba ze li teñi

Mu ye kwa litaba za mwahali

Lipaki za Jehova

Silozi

Bibele ya fa Intaneti | BIBELE YA TOLOKO YA LIFASI LELINCA

Isaya 42:1-25

LITABA ZE MWAHALI

  • Mutangaa Mulimu ni musebezi wahae (1-9)

    • ‘Jehova ki lona libizo laka’ (8)

  • Pina yenca ya kulumbeka Jehova (10-17)

  • Isilaele ki sibofu mi ki susu (18-25)

42  Hamubone! Mutangaaka+ yenitusa! Yena yeniketile,+ yanita­bisa! Nibeile moya waka ku yena;+Ukatisa katulo yelukile kwa macaba.+   Haana kuhuweleza kamba kutumusa kwa linzwi lahae,Mi haana kuutwahaza linzwi lahae mwa liku­lulu.+   Haana kulobelela lutaka lolufunyukile,Mi haana kutima muhala wa lambi osatunya musi. Ukatisa katulo yelukile ka busepahali.   Haana kutima kamba kutubeha kufitela atahisa katulo yelukile mwa ­lifasi;+Mi lioli lizwelapili kulibelela mulao* wahae.   Ki se sabulela Mulimu wa niti, Jehova,Yena Mubupi wa mahalimu ni Yomutuna yanaa ayanduluzi,+Yena yanaanamuluzi lifasi ni ze ku lona,+Yena yafile batu babapila ku lona moya wa kubuyelaNi kufa babazamaya ku lona moya, uli:+   “Na Jehova, nikubizize ka kuluka;Nikusweli kwa lizoho. Nika kusileleza ni kukufa sina tumelelano mwahalaaka ni sicaba+Ni sina liseli la macaba,   Kuli ukwalule meeto asaboni,+Uzwise lipantiti mwa tolongo ya fafasiNi kuzwisa babainzi mwa lififi, mwa tolongo.   Ki na Jehova. Ki lona libizo laka;Hanifi kanya yaka ku yomuñwi,*Mi hanifi milumbeko yaka kwa maswaniso a kupanga.+   Hamubone, lika zapili liezahalile;Cwale nizibahaza lika ­zenca. Nimizibisa zona lisika ezahala kale.”+ 10  Muopelele Jehova pina yenca,Mumuopelele milumbeko kuzwa kwa mafelelezo a lifasi,+Mina babashetumukela mwa liwate ni zetezi mwateñi kaufela,Mina lioli ni babayahile mwateñi.+ 11  Lihalaupa ni mileneñi ye ku lona litumuse kwa manzwi,+Yona minzi mokufumaneha Kedare.+ Babayahile mwa licwe bahuweleze ka tabo;Bahuweleze bali fahalimwaa malundu. 12  Bafe Jehova kanyaMi bazibahaze milumbeko yahae mwa lioli.+ 13  Jehova ukazwa sina muu­na yamaa­ta.+ Ukazusulusa buhali bwahae sina ndwalume.+ Ukahuwa, afe muhuwo wa ndwa;Ukabonisa kuli unani maa­ta kufita lila zahae.+ 14  “Nikuzize ka nako yetelele. Neninze niitulezi mi naiswala. Sina musali yapuluha,Nikatonga, nikabuyana, ni kuyoyaela ka sipundumukela. 15  Nikasinya malundu ni malundunyanaNi kuomisa zemela fateñi kaufela. Nikafetula linuka kuli libe lioli*Ni kuomisa libaka za mezi za mataka.+ 16  Nikaetelela libofu mwa nzila yebasa zibi+Ni kubazamaisa mwa linzila zesazibahali.+ Nikafetula lififi leli fapilaa bona kuli libe liseli+Ni kufetula naha ya matulungundu kuli ibe naha yepatami.+ Zeo ki zona zenika baezeza, mi hanina kubafulalela.” 17  Bakakwenulwa ni kuswabiswa hahulu,Bona babasepile maswaniso abetilwe,Bababulelela maswaniso a sipi,* bali: “Ki mina milimu yaluna.”+ 18  Hamuteeleze, mina bo susu;Hamutalime mi mubone, mina libofu.+ 19  Ki mañi sibofu haisi mutangaaka,Yatibani hahulu mazebe sina numwana yeni­luma? Ki mañi yashwile hahulu meeto sina yafilwe mupuzo,Yashwile hahulu meeto sina mutangaa Jehova?+ 20  Wena ubona lika zeñata, kono hauzwelipili kutona. Utibuluzi mazebe ahao, kono hauutwi.+ 21  Kabakala kuluka kwahae,Jehova utabela kubonisa kuli mulao* ki omutuna mi wakutekeha. 22  Kono se, ki sicaba sesihapilwe, sesiingilwe;+Kaufelaa bona baswasizwe mwa misima ni kupatwa mwa litolongo.+ Bahapilwe mi hakuna yabayangwela,+Mi baangilwe kusina yali: “Mubakutise!” 23  Ki ufi mwahalaa mina yakautwa taba ye? Ki mañi yakatokomela ni kuteeleza mwa nako yakwapili? 24  Ki mañi yafile Jakobo kuli ahapiweNi kufa Isilaele kwa masholi? Kana haki Jehova, Yena yelufoselize? Bahanile kuzamaya mwa linzila zahae,Mi habasika mamela mulao* wahae.+ 25  Kabakaleo, azwelapili kubasululela buhali,Bona buhali bwahae ni mabifi a ndwa.+ Bwacisa lika kaufela zeebapotolohile, kono habasika tokomela.+ Bwabatukela, kono habasika isa pilu kwateñi.+

Litaluso ze kwatasi

Kamba “tuto.”
Kamba “Haniikabeli kanya yaka ni mutu usili.”
Kamba “makamba a mawate.”
Kamba “maswaniso a sipi yeshengunuzwi.”
Kamba “tuto.”
Kamba “tuto.”