Mu ye kwa litaba za mwahali

Mu ye fa kalulo ya bubeli ya litaba ze li teñi

Mu ye kwa litaba za mwahali

Lipaki za Jehova

Silozi

Bibele ya fa Intaneti | BIBELE YA TOLOKO YA LIFASI LELINCA

Isaya 34:1-17

LITABA ZE MWAHALI

  • Jehova ukutiseza macaba bumaswe (1-8)

  • Naha ya Edomo ikaba matota (9-17)

34  Amusutelele muto utwa, mina macaba,Mi muteeleze, mina batu. Lifasi ni ze mwateñi liteeleze,Yona naha ni ze ku yona kaufela.   Kakuli buhali bwa Jehova butahela macaba kau­fela,+Mi mabifi ahae atahela limpi kaufela zaona.+ Uka liyundisa;Uka abulaya.+   Bababulailwe babona bakasiyala balapami fafasi,Mi munko omaswe wa litupu zabona ukakambamela mwahalimu;+Malundu akashengunukiswa ki* mali abona.+   Mpi kaufela ya mahalimu ikabola,Mi mahalimu akaputiwa sina muputo. Mpi yaona kaufela ikaletuka,Sina litali leliletukile leliwa kwa kota ya veineNi muselo wa feiga onyanile owa kwa kota ya feiga.   “Kakuli mukwale waka ukakoloba mwa maha­limu.+ Ukashetumukela fahalimwaa Edomo kutahisa katulo,+Fahalimwaa batu benilelile kusinya.   Jehova unani mukwale; mukwale wo ukatala mali. Ukalambakana mafula,+Ni mali a lingunyana zabaa­na ni a lipuli,Ni mafula a kwa lipio za lingu zabaa­na. Kakuli Jehova unani sitabelo mwa Bozira,Ili pulao yetuna mwa naha ya Edomo.+   Lipoho za mwa naheñi likashetumuka hamoho ni zona,Lipohwana lishetumuke hamoho ni lipoho zemaa­ta. Naha yazona ikatala mali,Mi liluli lazona likakolobiswa ki mafula.”   Kakuli Jehova utomile lizazi laka kukutiseza lila zahae bumaswe,+Silimo sa kuyolisa misuha kabakala muzeko wa kuzekela Sione.+   Linukana zahae* likafetuha taala,Liluli lahae likafetuha sulufula,Mi naha yahae ikaswana sina taala yeca mulilo. 10  Mulilo wo hauna kutima, busihu ni musihali;Musi wateñi ukatushana kuya kuile. Ukaba matota kuzwa lusika loluñwi kuya ku loluñwi;Hakuna mutu yakafita ku yena kuya kuile.+ 11  Liya ni sinuku lika iluwa,Masikita ni mañwalala likayaha ku yena. Mulimu ukamumishala ka muhala wa kumishalisa osina tusoNi ka muhala wa kumishalisa limota* wa sinyeho. 12  Kwa batu bahae babakutekeha, hakuna yakabeiwa fa bulena,Mi manduna bahae kaufela bakafela. 13  Miutwa ikamela fa litawala zahae zesilelelizwe,Mikona ni liseto likamela mwa libaka zahae za silelezo. Ukafetuha mapumulelo a mawawa,+Ni sibaka sa limpye. 14  Libupiwa za mwa lihalaupa likakopana ni lifolofolo zehona,Mi puli ya mwa naheñi* ikabiza yeñwi. Mi lungumba lukainanga mwateñi ni kufumana mapumulelo. 15  Noha yebubebe ikayaletela mwateñi ni kuzwalela mwateñi mai,Mi ika andondola ni kuakubukanyeza mwa muluti wayona. Linyunywani zeshombota likakopanela mwateñi, yeñwi ni yeñwi ni mwanahabo yona. 16  Mubate mwa buka ya Jehova mi muibale ka kutumusa: Hakuna yekatondahala ku zona;Hakuna yesike yaba ni wahabo yona,Kakuli ki mwalaelezi Jehova ka mulomo wahae,Mi ki moya wahae olikubukanyize hamoho. 17  Ki Yena yalinepezi loto,Mi umishalile sibaka sazona ka lizoho lahae.* Likaina mwateñi kamita;Likayaha mwateñi mwa masika kaufela.

Litaluso ze kwatasi

Kamba “akakukelela hamoho ni.”
Kubonahala kuli kutaluswa Bozira, muleneñi omutuna wa Edomo.
Linzwi ka linzwi, “ka macwe.”
Kamba mwendi, “mudimona yabupehile sina puli.”
Linzwi ka linzwi, “ulialulezi sona ka muhala wa kumishalisa.”