Mwa ku fumanela litaba ka bunolo

Mukete puo

Mu ye fa kalulo ya bubeli ya litaba ze li teñi

Mu ye kwa litaba za mwahali

Mu ye kwa litaba za mwahali

Lipaki za Jehova

Silozi

Bibele ya fa Intaneti

BIBELE YA TOLOKO YA LIFASI LELINCA

Isaya 32:1-20

LITABA ZE MWAHALI

  • Mulena ni manduna bakabusa ka kuya ka katulo yelukile (1-8)

  • Temuso kwa basali babasa isi pilu kwa lika (9-14)

  • Limbuyoti zetaha, moya hausululwa (15-20)

32  Hamubone! Mulena+ ukabusa ka kuluka,+ Mi manduna bakabusa ka kuya ka katulo yelukile.   Mi yomuñwi ni yomuñwi ukaba sina sisabelo* hakufuka moya, Abe sina makundamo* hakunani pula ya liñungwa, Sina linukana za mezi mwa naha yesina mezi,+ Ni sina muluti wa licwe lelituna mwa naha yeomile.   Cwale meeto a bababona haasana kukwaliwa, Mi mazebe a babautwa akateeleza.   Pilu ya bababubebe ikanahana litaba za zibo, Mi lulimi lwa babakukuma lukabulela litaba zeutwahala hande.+   Mutu wa sitoto hasana kubizwa kuli wafana, Mi mutu yasasepahali haana kubizwa kuli wakutekeha;   Kakuli mutu wa sitoto ukabulela litaba zesina tuso, Mi pilu yahae ikalela lika zemaswe,+ Kuli asusueze babañwi kuba bakwenuheli* ni kubulela litaba zekeluhile zelwanisa Jehova, Kutahisa kuli yashwile tala asike afepiwa Ni kutima yashwile linyolwa sa kunwa.   Milelo ya mutu yasasepahali imaswe;+ Ususueza babañwi kuba ni muzamao oswabisa Kuli asinyeze mubotana ka kubulela litaba za buhata,+ Mubotana nihaka bulela litaba zelukile.   Kono mutu yafana unani milelo ya bufani, Mi uzwelapili kutusa babañwi ka bufani bwahae.*   “Mina basali babasa isi pilu kwa lika, hamuyeme mi muteeleze kwa linzwi laka! Mina bana babasizana babasina lipilaelo,+ muutwe zenibulela! 10  Hamulaho feela wa silimo, mina babasina lipilaelo mukangangama, Kakuli hamulaho wa kutulo ya miselo ya veine, hakuna muselo okakutulwa.+ 11  Mina basali babasa isi pilu kwa lika, hamukuñe! Mungangame, mina babasina lipilaelo! Hamutubule liapalo zamina, Mi muitame masila a saka mwa liteka zamina.+ 12  Muinate fa lifuba inze mulila Kabakala masimu alakazeha ni likota za veine zebeya hahulu. 13  Kakuli miutwa ni mikakani likakwahela naha ya sicaba saka; Likakwahela mandu kaufela a tabo, Likwahele muleneñi wa minyaka.+ 14  Kakuli tawala yesilelelizwe iyubekilwe; Muleneñi olilata usiilwe.+ Ofele+ ni tawala ya mulibeleli lifetuhile matota a kamita, Ili mabapalelo a limbongolo za mwa naheñi, Ni mafulelo a mitapi,+ 15  Kufitela moya usululelwa fahalimwaa luna kuzwa kwahalimu,+ Ni lihalaupa lifetuha simu ya likota zebeya miselo, Mi simu ya likota yeo iingiwa kuli ki mushitu.+ 16  Katulo yelukile ikaina mwa lihalaupa, Mi kuluka kukayaha mwa simu ya likota zebeya miselo.+ 17  Kuluka kwa niti kukatahisa kozo,+ Mi muselo wa kuluka kwa niti ikaba buiketo ni silelezo ka nako kaufela.+ 18  Sicaba saka sikaina mwa sibaka sa kozo sesiinelezi, Mwa mandu atiile ni mwa mapumulelo a kozo.+ 19  Kono pula ya macwe ikawisaka likota mwa mushitu, Mi muleneñi ukatubiwa. 20  Tabo ki yamina babacala peu kwatuko ni libaka za mezi kaufela, Babalukulula* poho ni mbongolo.”+

Litaluso ze kwatasi

Kamba “mukunda.”
Kamba “masabelo.”
Kamba “aeze lika ka kutokwa likute ku Mulimu.”
Kamba “ka misebezi yahae yeminde.”
Kamba “Babatamulula.”