Mu ye kwa litaba za mwahali

Mu ye fa kalulo ya bubeli ya litaba ze li teñi

Mu ye kwa litaba za mwahali

Lipaki za Jehova

Silozi

Bibele ya fa Intaneti | BIBELE YA TOLOKO YA LIFASI LELINCA

Isaya 3:1-26

LITABA ZE MWAHALI

  • Baeteleli ba Juda bakelusa sicaba (1-15)

  • Bana ba Sione babasizana ba linyawe baatuliwa (16-26)

3  Hamubone! Mulena wa niti, yena Jehova wa limpi,Uzwisa lika kaufela zetusa ni zepilisa batu mwa Jerusalema ni mwa Juda,Ili sinkwa kaufela ni mezi kaufela,+   Muuna yamaa­ta ni ndwalume,Muatuli ni mupolofita,+ mulauli ni muuna-­muhulu,   Muzamaisi wa sitopa sa batu ba 50,+ likwambuyu, ni muelezi,Caziba wa za mabibo ni muambeleli yacuukile.+   Nikatahisa kuli bashimani babe manduna babona,Mi bakabusiwa ki babacinca-­cinca.*   Batu bakahatelelana,Yomuñwi ni yomuñwi ahatelele mutu yomuñwi.+ Mushimani ukalwanisa mutu yomuhulu,Mi yakutekiwa hanyinyani ukahanyeza yakutekeha hahulu.+   Yomuñwi ni yomuñwi ukaswala mwanahabo yena yapila mwa ndu ya ndatahe, ali: “Unani kubo—ube muzamaisi waluna. Ube mulibeleli wa matota a.”   Kono mwa lizazi leo, ukahana, ali: “Hanina kuba yaalafa litombo zamina;*Hanina lico kamba liapalo mwa ndu yaka. Musike mwanibeya fa buzamaisi bwa sicaba.”   Kakuli Jerusalema usitatalile,Mi Juda uwile,Kabakala kuli balwanisa Jehova ka manzwi ni ka likezo zabona;Bamulwanisa fapilaa hae, yena yakanya.*+   Ponahalo ya lipata zabona ibonisa bupaki bobu balwanisa,Mi bapatalaza sibi sabona sina batu ba mwa So­doma;+Habaliki kusipata. Banani bumai, kakuli baitahiseza kozi! 10  Mubulelele babalukile kuli zabona lika bazamaela hande;Bakafiwa mupuzo kabakala zebaeza.*+ 11  Yamaswe unani bumai! Ukatahelwa ki kozi,Kakuli zeezizwe ki mazoho ahae likaezwa ku yena! 12  Haili batu baka, banyandiswa ki basebelisi babona,Mi babusiwa ki basali. Mina batu baka, baeteleli bamina ki bona baba miyambaelisa,Mi balyanganisa linzila zamina.+ 13  Jehova uitukiseza kuzeka taba yahae;Uyemi kuli aatule macaba. 14  Jehova ukaatula baana-­bahulu ni manduna ba sicaba sahae. “Mucisize simu ya veine,Mi lika zemuuzwelize babotana li mwa mandu amina.+ 15  Kiñi hamunyandisa sicaba saka cwaloNi kuhatelela babotana?”+ kubulela Mulena Yapahami ka Kufitisisa, yena Jehova wa limpi. 16  Jehova uli: “Bakeñisa kuli bana ba Sione babasizana baikankabeka,Bazamaya inze bananulezi litoho zabona mwaha­limu,*Baeza linyawe ka meeto abona, batula-tula,Baeza lilata ka likabisa za kwa mahutu abona, 17  Jehova ni yena ukanata litoho za bana ba Sione babasizana ka bibali,Mi Jehova ukatahisa litenda fa lipata zabona.+ 18  Ka lizazi leo, Jehova ukazwisa bunde bwa maseka abona,Masila a kwa toho ni likabisa zebonahala inge siemba sa kweli,+ 19  Masale a kwa mazebe,* maseka, ni masila, 20  Litaulo, likabisa za kwa lingongo za mahutu, ni mikabo ya fa sifuba,*Lipizana za sende ni miulu, 21  Masale a kwa minwana ni masale a kwa lingo, 22  Liapalo zetelele za mikiti, liapalo za fahalimu, likubo, ni likwama, 23  Liiponi za mwa mazoho+ ni liapalo za lisila la line,*Likuwani ni masila. 24  Mwa sibaka sa oli ya balusamu,+ kukaba ni munko obolile;Mwa sibaka sa lukanda, kube muhala;Mwa sibaka sa milili yeshukuzwi hande, kube sitenda;+Mwa sibaka sa siapalo sesitula, kube lisila la saka;+ Mi mwa sibaka sa bunde, kube liswayo fa mibili yabona. 25  Baana bahao bakabulaiwa ka mukwale,Mi baa­na bahao babamaa­ta babulaiwe mwa ndwa.+ 26  Minyako yahae ikalila ni kuswaba,+Mi ukaina fafasi ali ma­tota.”+

Litaluso ze kwatasi

Kamba “babasa swalehi.”
Kamba “mualafi wamina.”
Linzwi ka linzwi, “mwa meeto a kanya yahae.”
Linzwi ka linzwi, “bakaca muselo wa likezo zabona.”
Linzwi ka linzwi, “inze banangalalisize milala (kamba mimizo) yabona.”
Kamba “lifaha.”
Kamba “makanda.”
Kamba “liapalo za mwahali.”