Mu ye kwa litaba za mwahali

Mu ye fa kalulo ya bubeli ya litaba ze li teñi

Mu ye kwa litaba za mwahali

Lipaki za Jehova

Silozi

Bibele ya fa Intaneti | BIBELE YA TOLOKO YA LIFASI LELINCA

Isaya 26:1-21

LITABA ZE MWAHALI

  • Pina yebulela za kusepa ni kupiliswa (1-21)

    • Jah Jehova ki Licwe la kamita (4)

    • Batu ba mwa lifasi baituta kuluka (9)

    • “Babashwile bahao bakapila” (19)

    • Mukene mwa mizuzu ya mwahali mi muipate (20)

26  Ka lizazi leo, mwa naha ya Juda+ kukaopelwa pina+ ye: “Lunani muleneñi otiile.+ Utahisa kuli puluso ibe mamota ayona ni suuba sayona.+   Hamukwalule minyako+ kuli sicaba sesilukile sikene, Sona sicaba sesipila ka kusepahala.   Ukasileleza babaitinga ku wena ka kutala;* Uka bafa kozo yesafeli,+ Kakuli ki wena yebasepile.+   Musepe Jehova kuya kuile,+ Kakuli Jah* Jehova ki Licwe la kamita.+   Kakuli ukokobelize babayahile mwa sibaka sesilumbile, mwa muleneñi opahami. Uuwiseza fafasi, Uuwiseza fafasi mwa lifasi; Uunepela fafasi mwa liluli.   Lihutu lika uhatikela, Ona mahutu a babanyandiswa, ili mihato ya babashebile.”   Nzila ya mutu yalukile ilukile.* Kabakala kuli uyalukile, Ukanamisa nzila ya babalukile.   Wena Jehova, halunze lulatelela nzila ya likatulo zahao, Sepo yaluna ikuwena. Lulakaza* libizo lahao ni zeliyemela.*   Busihu, nikulakaza ka moyo waka kaufela, Moya waka uzwelapili kukubata;+ Kakuli likatulo zahao halibonahala mwa lifasi, Babayahile mwa naha baituta kuluka.+ 10  Yamaswe nihaka shemubiwa, Haana kuituta kuluka.+ Nihaiba mwa naha ya kuluka* ukaeza zemaswe,+ Mi haana kubona bulena bwa Jehova.+ 11  Wena Jehova, uyemisize lizoho lahao, kono haba liboni.+ Bakabona tukufalelo yahao kwa batu bahao mi bakaswaba. Mane bakaciswa ki mulilo olukiselizwe lila zahao. 12  Wena Jehova, uka lufa kozo,+ Kakuli zeluezize kaufela Ki wena yalupetezi zona. 13  Wena Jehova Mulimu waluna, lubusizwe ki malena babañwi kwandaa hao,+ Kono lubulela za libizo lahao linosi.+ 14  Bashwile; habana kupila. Habana maata kakuli bashwile, mi habana kuzuha.+ Kakuli ubahupuzi Kuli ubayundise ni kutahisa kuli kusike kwabulelwa zabona nihanyinyani. 15  Wena Jehova, uatisize sicaba, Uatisize sicaba; Ubonahalize kanya yahao.+ Uekelize hahulu kwa milulwani kaufela ya naha.+ 16  Wena Jehova, hanebali mwa ziyezi, bataha ku wena; Hane ubakalimezi, balapela ka lipilu zabona kaufela inze bashobota.+ 17  Sina musali yaitwezi yatuha apuluha Hautwa butuku bwa lupepo ni halila kabakala butuku, Ni luna lubile cwalo kabakala hao, wena Jehova. 18  Neluitwezi, neluutwile butuku bwa lupepo, Kono kuswana inge kuli lupuluhile moya. Halusika pilisa naha, Mi hakuna yapepilwe kuli ayahe mwa naha. 19  “Babashwile bahao bakapila. Litupu zaka likazuha.*+ Hamuzuhe mi muhuweleze ka tabo, Mina babalobezi mwa liluli!+ Kakuli puka yahao iswana sina puka ya kakusasana,* Mi lifasi likatahisa kuli babasina maata, babashwile, bapile hape.* 20  Mina sicaba saka, mukene mwa mizuzu yamina ya mwahali,+ Mi hamukena, mukwale likwalo zamina. Muipate ka nakonyana Kufitela buhali bufela.*+ 21  Kakuli hamubone! Jehova utaha kuzwa kwa sibaka sahae Kuto zekisa babayahile mwa naha kabakala bufosi bwabona, Mi naha ikapatulula mulatu wayona wa kusulula mali Mi haisana kupata bababulailwe ki yona.”

Litaluso ze kwatasi

Kamba mwendi, “babanani moya osashekeshi.”
“Jah” ki kupumela libizo la Jehova.
Kamba “ipatami.”
Kamba “Ka moya waluna, lulakaza.”
Fo kikuli, Mulimu ni libizo lahae lihupulwe, lizibahazwe.
Kamba “yesepahala.”
Linzwi ka linzwi, “Situpu saka sikazuha.”
Kamba mwendi, “puka ya limela.”
Kamba “likapuluha babasina maa­ta, babashwile.”
Kamba “Kufitela nyazo ifela.”