Mu ye kwa litaba za mwahali

Mu ye kwa litaba za mwahali

Lipaki za Jehova

Mukete puo Silozi

Isaya 22:1-25

  • Katulo yekatahela Musindi wa Lipono (1-14)

  • Sikombwa Shebina uyoliwa ki Eliakimi (15-25)

    • Mapo ya swanisezo (23-25)

22  Ki ye katulo yekatahela Musindi wa Lipono:*+ Ki kabakalañi kaufelaa mina hamukambamezi fa lituwa za mandu?   Wena muleneñi wa lilata ni tolopo ya tabo,Neutezi mifilifili. Bababulailwe ku wena nebasika bulaiwa ka mukwale, Mi nebasika shwela mwa ndwa.+   Babusi bahao kaufela ba bahateleli, babalehile hamoho.+ Nebahapilwe kusina buta. Batu kaufela bane bafumanwi nebahapilwe,+Niha nebabalehezi kwahule.   Ki lona libaka hane niize: “Musike mwanitalima,Mi nikalila hahulu.+ Musike mwatundamena kuniomba-ombaKabakala sinyeho ya mwanaa musizana wa* sicaba sahesu.+   Kakuli ki lizazi la mifilifili ni la tulo ni la kuziyeleha,+Lelizwa ku Mulena Yapahami ka Kufitisisa, yena Jehova wa limpi,Mwa Musindi wa Lipono. Mamota asweli atubakiwa+Mi kuutwahala muhuwo kwa lilundu.   Elami+ uunga sipusu sa mashoUnani lipizi* ni likoloi mokunani batu,Mi Kiri+ uzwisa tebe mone ibeilwe.*   Mwa misindi* yahao yeminde hahuluKukatala likoloi za ndwa,Mi lipizi* likayema kwa munyako,   Mi sesisileleza Juda sikazwisiwa. “Ka lizazi leo, mukatalimela kwa sibulukelo sa lilwaniso sa Ndu ya Mushitu,+  mi mukabona masuba amañata fa limota la Muleneñi wa Davida.+ Mi mukabuluka mezi mwa kasa ka kwatasi.+ 10  Mukabala mandu a mwa Jerusalema, mi mukawisaka mandu kuli mutiise limota. 11  Mukaeza mukeke wa kwiti mwahalaa mamota amabeli, mi mukabeya mwateñi mezi a mwa kasa kakale, kono hamuna kutalimela ku Mubupi Yomutuna yaezize cwalo, mi hamuna kubona Yena yalukisize cwalo mwa linako za kwaikale. 12  Ka lizazi leo, Mulena Yapahami ka Kufitisisa, yena Jehova wa limpi,Ukabulelela batu kuli balile ni kuba mwa maswabi,+Kuli babeule litoho zabona ni kuapala masila a saka. 13  Kono baeza mukiti inze batabile,Babulaya likomu ni lingu,Baca nama ni kunwa waine.+ ‘Haluceñi ni kunwa, kakuli kamuso lwashwa.’”+ 14  Cwale Jehova wa limpi unipatululezi taba ye mwa mazebe aka, ali: “‘Mina batu, bufosi bwamina bo, habuna kukwahelwa, kufitela mushwa,’+ ki mwabulelela Mulena Yapahami ka Kufitisisa, yena Jehova wa limpi.” 15  Mulena Yapahami ka Kufitisisa, yena Jehova wa limpi, sabulela ki se, uli: “Uye ku Shebina,+ yena sikombwa yababalela ndu,* mi uyo li: 16  ‘Ubatañi kwanu, mi ki mañi yeubata mo, hauicakulezi libita lahao kwanu?’ Uicakulela libita mwa sibaka sesilumbile; uicakulezi sibaka sa mapumulelo* mwa licwe. 17  ‘Bona! Jehova uka kunepela fafasi ka buhali, wena mutu, mi uka kuswala ka taata. 18  Uka kuputa-puta ni kukunepela mwa naha yetuna sina mbola. Mi ki mona moukayo shwela, mi likoloi zahao zebuheha likaba mwateñi, ili kushubulisa ba ndu ya muñaa hao. 19  Mi nika kutulula fa situlo sahao ni kukutuhelisa musebezi. 20  “‘Ka lizazi leo, nikabiza mutangaa ka Eliakimi+ mwanaa Hilikia, 21  mi nika muapesa siapalo sahao sesitelele, ni kumutama lukanda lwahao mwa teka ka kutiisa,+ mi maata* ahao nika abeya mwa lizoho lahae. Mi ukaba ndatahe batu babayahile mwa Jerusalema ni ba ndu ya Juda. 22  Mi nikabeya kii ya ndu ya Davida+ fa liheta lahae. Ukakwalula mi hakuna yakakwala; ukakwala mi hakuna yakakwalula. 23  Nika mukokotela sina mapo ya kota mwa sibaka sesitiile, mi ukaba sina lubona lwa kanya ku ba ndu ya ndatahe. 24  Mi baka mukambeka kanya* kaufela ya ba ndu ya ndatahe, bona baikulu ni bana,* ili lipizana kaufela, lipiza zakwiti, hamohocwalo ni lindondo zetuna kaufela. 25  “Jehova wa limpi uli: ‘Ka lizazi leo, mapo ya kota yekokotelwa mwa sibaka sesitiile ikakumulwa,+ ikalemiwa mi ikawa, mi mushimbo one utiyezi ku yona ukawa ni kusinyeha, kakuli ki Jehova yabulezi cwalo.’”

Litaluso ze kwatasi

Kubonahala kuli kutaluswa Jerusalema.
Toko yebulela za mutu, mwendi ili kubonisa makeke kamba kutwelo-butuku.
Kamba “bahapami ba lipizi.”
Kamba “ulukisa tebe.”
Kamba “mabala.”
Kamba “bapahami ba lipizi.”
Kamba “ndu ya mulena.”
Linzwi ka linzwi, “ndu.”
Kamba “puso.”
Linzwi ka linzwi, “buima.”
Kamba “mitai yeshoshela.”